Kadınların gelecek endişesi henüz faziletkâr

Hitay Envestisman Ana Ortaklık firmalarından Türkiye’nin bildirme şişman online araştırı şirketi DORinsight yoluyla yapılan Çalışan Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı.
Araştırmada çalışanların meslek seçimlerini bittabi yaptıkları ve çalıştıkları işten memnun olup olmadıkları, çalıştıkları şeriklik/kurumdaki bulunan durumlarını ve sınırlanmış oldukları yöneticileri bittabi değerlendirdikleri, 2012 yılını hem kendilerinin hem de şirketlerinin iktisadi durumu açısından elbette gördükleri soruldu.

Araştırmanın Künyesi:
Araştırmaya 67 ilden, 18 yaş beden, %50’si kadın ve %50’si koca gelmek üzere değişik sektörlerden ve pozisyonlardan toplam 1000 çalışan katıldı.
Araştırma Online Sormaca tekniği ile 23-25 Sülale 2012 tarihlerinde beyninde gerçekleştirildi.
Çalışanların yarısı eğitimini aldığı konuda çalışıyor…
Araştırmaya katılan koca ve eş çalışanların tahminî yarısı eğitimini aldıkları konuda düzentileme şansına sahipler. 25-34 gözyaşı arası çalışanların %60’ı eğitimleriyle ayrımsız doğrultuda tıpkı iş yapmaktalar.
Çalışanlar işlerini bayıla bayıla yapıyorlar…
Çalışanların %69’luk ayrımsız kesimi şu anki mesleklerini atlaya zıplaya seçtiklerini ifade ederken, %79’u ise kâin işlerini severek yaptıklarını belirtmişlerdir. Patika seçimi yaparken istediği konuda eğitim bilimi alma / çalışma şansına cemaat olamayanların oranı %31. Buna kıymet şu an çalıştığı işini sevmeyenlerin oranı %21’dir.
Çalışanlar kendilerini güvende hissediyorlar…
Araştırmaya katılan karı ve erkeklerin %70’i kendilerini çalıştıkları sektörde ve işyerlerinde güvende hissettiklerini rapor etmişlerdir. Yaşlar arttıkça kuruma mahsus atılganlık da artmakta. Kendilerini genişlik çok güvende hissedenler %80’lik bire bir göre 45 gözyaşı ve üzeriyken, genişlik beş altı güvende hissedenler %65’lik tıpkı göre 18-24 yaş arası çalışanlar olmuştur.
Kadın çalışanların ati endişesi daha efdal…
Araştırmaya katılan çalışanlar %63 oranında mesleki adına gelecek endişesi taşımıyorlar. Fakat eşey bazında baktığımızda gelecekten mesleksel olarak bulut duyan kadınların oranı %66 iken, bu çap erkeklerde %58’dir.
Gençler işlerinden memnun…
Araştırmaya katılanların %65’lik ayrımsız kesimi iş yerinde çalışmalarının karşılığını alamadıklarını belirtiriyorlar. Yaşlar arttıkça emeğinin karşılığını almadıklarını söyleyenlerin sayısı da artıyor. Gençler beyninde (18-24 gözyaşı) bu izzet %49 olmasına fiyat 45 gözyaşı ve üzerindeki çalışanlarda %73’e yükseliyor. Çalışanların nazik kısmını oluşturan 25-44 gözyaşı arasındaki kesimde eşit alabildiklerini düşünenler %35 oranında, mesailerinin karşılığını alamadıklarını düşünenler ise %65’dir.
2012 beklentileri müspet yönde…
Araştırmaya katılanlar 2012 yılında şirketlerinin finansal yerine henüz iyi ayrımsız yıl geçireceklerini düşünüyorlar. Beklentileri nikbin olanların oranı %61.
18-24 yaş aralığındaki çalışanların %68’i 2012 yılının hesaplı namına güzeşte yıla göre elan gür geçeceğini düşünürken, 45 gözyaşı ve vücut çalışanların %34’ü bu yılın ekonomik namına mukavim bereketli geçmeyeceği görüşündeler.
İstanbul’daki çalışanlar bu yılın geçtiğimiz yıla göre elan iyi geçeceği önünde çokça nikbin değiller. İstanbul’daki çalışanların % 55’i bu yılın hesaplı yerine henüz mebzul geçmeyeceğini düşünürken, başka illerde bu cesamet %48.
İş değiştirmenin bildirme vahim olduğu dönem 18-24 yaş (%60). Bu uzanım 45 yaş ve üzerinde %35’e düşüyor.
Yöneticiler sınıfı geçti…
Araştırmaya katılan çalışanlara mecbur oldukları yöneticileri değerlendirmeleri istendi. Yöneticilerinin kâmil olduğunu düşünenlerin oranı %55 ve bu devlet tamlık gözyaşı gruplarında ve kadın erkek çalışanlara bakarak üstelik ayrımsız değiş göstermiyor.
61 ildeki 1000 çalışana bakarak merbut oldukları yöneticilerden kısıtlılık gördüklerini söyleyenlerin oranı %42.
Güncel aklım olsaydı…
Araştırmaya katılan çalışanlara zaman olsa hangi mesleği seçecekleri sorulduğunda elde edilen sonuçlar şöyle oldu:
Mesleği muallimlik olan katılımcıların %33’ü zaman olsa tekrar sarıklı olacaklarını belirtirken, araştırmaya katılan öğretmenlerin %13’ü yeniden latif şansları olsa doktorluk mesleğini yeğleme edeceklerini belirttiler.
Sormaca sorularına yanıt veren idareci asistanlarının hiçbiri bugün olsa bir mesleği seçmeyeceklerini, onun hesabına %38’lik tıpkısı oranla eğitimci görünmek istediklerini ifade ettiler.
Mühendislerin %25’i mesleklerinden memnun olduklarını ve bugün baştan çığır seçmeleri gerekse mühendislikte karar kılacaklarını belirtirken, zaman baştan intihap yapmaları halinde mühendislik namına doktorluğu seçeceklerin oranıysa %12 yerine anlatım edilmiştir.
Bankacı olarak çalışanların %55’lik bir bölümü zaman gene bankacılığı seçeceklerini belirtmişler.
Hukukçuların hemen %18’i bugün olsa tıpkısı mesleği seçeceğini belirtmiştir. Hukukçuların ikinci tercihi %18 ile eğitim sektöründe çalışmak olmuştur.
Araştırmaya katılan eksiksiz iz gruplarına mensup çalışanların verdikleri yanıtlara göre, bugünkü meslekleri adına baştan iz seçme şansları olsa şu anki meslekleri dışında yeryüzü aşkın istenen mesleklerin başında doktorculuk, eğitimcilik ve büyüklük memurluğu gelmektedir.

Share: