Kadınlar kıskanan, rical frapan kayırıcı diyor

Bekar Türk kadınının hayalindeki herif bayağı beyaz zehir süvari prens mi? ürk erkekleri, ne kişilik yapısındaki kadınlar ile gelin olmak istiyorlar? Türkiye’nin önceki ve biricik ilmî evlilik sitesi evlilikmerkezi.com’un 365.000 üyesi beyninde yapılan araştırma, bekar gelin ve güveyi adaylarının adam seçimindeki beklentilerine çırağ tutuyor! Evlilikmerkezi.com’un 18-65 yaş arasındaki 365.000 üyesinin yanıtları doğrultusunda ortaya sâdır veriler, oldukça can alıcı bilgileri içeriyor. Bu doğrultuda, on paralık evlenmemiş ya birlikte dul olan bekar Türk kadınının tercihi günücü erkekten yana! Meğerse, elan önce evlenip boşanmış (alelhusus 25-35 yaş grubundan) kadınlar ise, ikinci evliliklerini yapacak oldukları eşlerinin günücü olmamasını istiyorlar. Evlilikmerkezi.com üyelerinin bittabi bire bir herif adayı tercih ettiklerine dair, gayrı özen çekici verilerden bazıları ise şu şekilde sıralanıyor: Türk kadınının önem verdiği unsurların başında saffet ve düzen geliyor! Kayırıcı adayı seçiminde kadınlar için yeryüzü heybetli unsurların başında, erkeğin mantığı ile düşünmesi geliyor! Öte yandan, kadınlar birkaç mütekellim ve çekingen nefis özelliklerine eş erkekleri kendilerine tek akla yatkın bulmuyorlar. Bu araştırmanın arz ilgi kurumlu sonuçları ise şöyle: Evlilikmerkezi.com’un on paralık mücerret karı üyelerinin %73’ü, boşanmış kadın üyelerinin %76’sı, dul karı üyelerinin %60’ı huysuz yabanlık özelliklerine erbap, mantığı ile düşünen tıpkısı insan adayı istediklerini belirtiyorlar. Avrat üyelerin “bağlanan” bir âdem adayı tercihi ise kentlileşmiş hallerine göre bazen farklıklar gösteriyor. Hiç mücerret eş üyelerin %87’si ve dul avrat üyelerin %85’i “bağlanan” aynı eş istiyor, hatta eşinin ailesine bağlılığının dahi kendisi amacıyla sav olmayacağını belirtiyor. Ancak, bire bir buut boşanmış kadınlar amacıyla esasen farklılık gösteriyor. Yeniden evlenmek isteyen boşanmış, evlilikmerkezi.com üyesi kadınların hoppadak %29’u “bağlanan” nefis yapısında tıpkı eş adayı ile izdivaç etmek istiyor ve âdem adayının ailesine ölçüsüz soysuz olmasını akseptans edemeyeceğini belirtiyor. Türk erkeği ise çekingen, düzenci ve bağlanan şahsiyet özelliklerinde bire bir herif adayı istiyor! Koca üyelerin verdiği yanıtlar arasındaki ilgi cazip sonuçlar ise şu şekilde sıralanıyor: On Paralık mücerret erkek üyelerin %69’u, boşanmış koca üyelerin %76’sı ve dul koca üyelerin %63’ü gelgelli benzeri herif adayını tercih ediyorlar. Tek mücerret erkek üyelerin %76’sı, boşanmış ayvaz üyelerin %65’i ve dul eş üyelerin %74’ü ise yüreksiz benzeri insan adayından yana. Bu sonuçlar, bekar Türk erkeğinin hem gelgelli, hem de evine ilişkin, görgüsüz kadınlar ile izdivaç etmek istediğini ortaya koyuyor. Ayrıca erkekler, evlenecek olduğu kadının ahenkli, mantığı ile düşünen nefis yapısında olmasını istiyorlar. Öte yandan, bekar erkekler, bekar kadınların aksine, içe dönük ve cesaretsiz şahsiyet yapısında olan insan adayları ile hayatlarını birleştirmeyi ayrımsız sav adına görmüyorlar ve beraberliklerinde bunu aşabileceklerine inanıyorlar. Ancak, rical, eşlerinin muhakkak gelgelli olmasını yeğleme ettiklerinin alelhusus altını çiziyorlar. Evlilikmerkezi.com’un Danışmanı Evlilik Terapisti Bilirkişi Ruh Bilimci Mine Ermiş, üyeler ortada yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki kadınların ve erkeklerin insan adayı tercihleriyle ilgilendiren şu yorumlarda bulunuyor: “Kadınlar üzere kayırıcı adaylarının mantık düşünmesi haddinden fazla önemli. Eş, muntazam, ağır ezgi ve hele mantıklı düşünen tıpkı erkeğin inanılır olacağı inancında. Eş, erkeğin inanılır olmasını değişkenlik, akıntı ve canlılığa tercih ediyor. Eş amacıyla günahsızlık, dakiklik, verdiği sözü destekleme, mehabetli günleri anımsama çokça mehabetli. Türk kadını “eşim beni kıskanmalı” dediğinde eşinin, kendini önemsediğini, yaptıklarından eşinin bilerek olduğu yani ayırt edildiğini, iyice ve cazip olduğu ve kabul gördüğü duygusunu hissetmekte. Türk kadını eşinin kendisiyle ait hassasiyetini ve güvensizliklerini derece derece değiştirebileceğine inanıyor. Avrat ilişkideki hamaset sorununu ve erkeğin güvensizliğini tedricen sevgisini göstererek, istenilen davranışları sergileyerek çözebileceğine inanıyor. Türk kadını içine bulutlu erkeği eş namına yeğleme etmezken, Türk erkeği çekingen, çokça konuşmayan kadını adam yerine yeğleme ediyor. Kadın içgüdülü yerine doğası gereği kendisini, çocuklarını, yuvasını koruyacak erkeğin kuvvetli, sağlam, kavgacı olmasını istiyor. Türk kadını ve Türk erkeği, övülmeyi ve kendini muhip birini, başat nefis özelliğine topluluk, zat bildiğini özne, düzensiz, ısrarcı tıpkı kişiyi tek zaman adam adına tercih etmiyor.

Share: