İşverenin derdi kadınların elbisesi

Araştırmada, kadınların yüzdelik 16’sı amirlerinin giyimlerine karıştığını ve yüzde 7’si da saçlarına ve makyajlarına karıştıklarını belirtti. Faaliyet arkadaşlarına ilgili sunulan cevaplarda ise kadınların yüzdelik 17’si faaliyet arkadaşlarının kendilerine gocunmak göstermediklerini ve yüzde 11’i dahi çalışma arkadaşlarının kendilerini takdir etmediklerini rapor etti.

KESK-AR, Kadına Müteveccih Gayret Araştırması sonuçlarını açıkladı. 15 ilde 972 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan Araştırma’de kadınlara kamusal alan yerine tanımlanan işyeri, çıkmaz ve kamusal aheste-kolluk kuvvetleri ilkin girmek için kadınların şiddete ilgili deneyimlerini, şiddete maruz minval kalmadıklarını ve çabuk esas etme yollarını, kullandıkları tesanüt ağlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen sorular yöneltildi.

KADINLARIN YÜZDE 30’U AMİRLERİ TARAFINDAN TAKDİR EDİLMİYOR
Araştırmada kapsamında amme emekçisi kadınlara yöneltilen “İşyerinde aşağıdaki davranışlardan rastgele biriyle karşılaştınız mı?”sorusuna, kadınların yüzdelik 30’u amirleri eliyle takdir edilmediklerini, yüzdelik 25’i hisse senedi yükünün fazla olduğunu, yüzdelik 24’ü amirlerinin kendilerine bağırdığını, yüzdelik 22’si kendisine içtinap etmek gösterilmediğini, yüzdelik 13’ü dinlenilmediklerini ve yüzde 11’i üstelik aşağılayıcı davranışlarla, tavırlarla karşılaştıkları yanıtını verdi.

Bunun birlikte, kadınların yüzdelik 16’sı amirlerinin giyimlerine yüzde 7’si saçlarına ve makyajlarına karıştıklarını belirtti. Himmet arkadaşlarına ilgilendiren sunulan cevaplarda ise kadınların yüzde 17’si mücahede arkadaşlarının kendilerine içtinap etmek göstermediklerini ve yüzde 11’i da say arkadaşlarının kendilerini takdir etmediklerini tabir etti.

SOKAKTA ÜSTELIK GENIŞLIK DAĞ
Amme emekçisi kadınlara sokakta karşılaştıkları ahval de soruldu. Bu soruya sunulan cevaplar doğrultusunda kamu emekçisi kadınların dörtte birinin sokakta fiziki taciz ve sarkıntılığa maruz kaldığı sonucu ortaya daha çok. Kamu emekçisi kadınların yüzde 24,7’si bu soruya yanıt adına izlenilip strateji edildiğini, yüzde 22,1’i aşağılayıcı debdebeli çizi ve tavırlarla yüz yüze kaldığı yanıtını verdi.

Kadınların sokakta makbul şiddete alın geliştirdikleri cebin koyma mekanizmalarına bakıldığında ise haykırı eyleminin başta geldiği gözlendi. Araştırmada, kadınların yaklaşık beşte birinin ise tek özdek yapmadığı rapor edildi.

KADINLARIN YÜZDE 16’SI POLİSİN KENDİSİNE BAĞIRDIĞINI SÖYLEDİ
Kadınlara, kamusal zorla, devletin, kolluk kuvvetlerinin rastgele davranışına maruz format kalmadıkları soruldu. Bu soruya cevaben kamu emekçisi kadınların yüzdelik 16,2’si kolluk kuvvetlerinin kendilerine bağırdığını ve azarladığını, yüzdelik 11,9’u ise aşağılayıcı ve debdebeli tavırlarla karşı karşıya kaldıkları cevabını verdi.

Sendikalı ve sendikasız yerine bakıldığında sendikalı kadınların manşet kuvvetlerinin şiddetine elan aşkın maruz kaldıkları görüldü. Sendikalı kadınların yüzdelik 20’si tezyifkâr tavırlarla karşılaştığını, yüzdelik 17’si taciz edildiklerini ve tasallut yapıldığını, yüzde 15,3’ü polislerin siyasi görüşleri ile küçümseme ettiğini belirtti. (Anka)

Share: