İşverene minimal ecir desteğinde istihdamı himaye şartı

Minimum ücretin Orak Ayı ayından itibaren yüzde 30 civarında artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesinin arkası sıra, işverenlere verileceği belirtilen 100 lira desteğin koşulları üstelik testis yasaya eklenen bir husus ile belirlendi. Buna bakarak 2022 yılı Orak Ayı-Mesafe döneminde günce 3.33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek primden mahsup edilecek ve değer İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Asgari sevap desteği prime asıl günce kazancı 179 teklik (mahiye 5 bin 370 lira) ve altında bildirilen sigortalılar amacıyla toplam prim ödeme dönem sayısını geçmeyecek şekilde hesaplanacak. Toplu sözleşmeye karışma (sendikalı) işyerlerinde ise bu temel günce 358 teklik adına hesaplanacak. Bu durumdakilerden ilgilendiren koşulları yerine vermek üzere, yılbaşına büyüklüğünde günce 3.33 liralık miktar, SGK’evet ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek. 2022 yılında kurulan işyerlerinde ise hep prim ödeme periyot sayısına göre bindi sağlanacak.

Müteharrik sayısı azalırsa destek kesilecek

İşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Boşluk ayları arasında çalışan sayısı sabık yılın tıpkı ayına bakarak tenakus olması halinde, azalan aylar için 100 liralık çalıştıran desteğinden yararlanılamayacak. Fon katkısından nüfuz etmek üzere muvazaalı muamele yapılış ettiği belli yahut sigortalıların prime temel kazançlarını 2022 yılı Orak Ayı-Boşluk ayları/dönemi üzere kuruma bildirmediği yahut muallel bildirdiği tespit edilen işyerlerine sağlanan destek, gecikme cezası ve teehhür zammıyla alay malay dümbelek alınacak. (Acun / Hüseyin Gökçe)

Share: