İşte Türk halkının ‘Yaşam Haritası”

Türkiye’birlikte 80. yılını kutlayan keyif ve gani dirim alanının lider şirketi Philips, Türk halkının keyif, bereketli dirim ve uygulayım bilimi alanlarındaki mevcut durumunu ve eğilimlerini ölçümlemek üzere binden aşkın kişinin katılımı ile 12 şehirde yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan “Keyif ve İyi Hayat Haritası”nı açıkladı. Philips tarafından, Japonya’dan Amerika’evet, Avustralya’dan Rusya’ya kadar toplanmış 23 ülkede yaptırılan araştırmaların bire bir parçası olan bu say Türk halkının afiyet ile ilişik görüşlerini, yaşam tarzı ile ait düşüncelerini, nelere ehemmiyet verdiklerini, zat hayatlarından ne kadar mutlu olduklarını üstelik ortaya koyuyor. Türk Philips CEO’akarsu ve Philips Esenlik Türkiye Umumi Müdürü Willem Rozenberg “Toplumların sağlık ve dirim kalitesini imar etmek için müteharrik bir firma yerine, 80 senedir başarıyla cıvıltı gösterdiğimiz Türkiye’dahi gerçekleştirdiğimiz bu araştırı Türk halkının sağlık ve yaşam alışkanlıklarını, eğilimlerini, bulunan durumlarını kemiksiz benzeri biçimde anlamamıza ve ihtiyaçlarını henüz doğru biçimde tespit etmemize fayda sağlayacaktır” dedi. Rozenberg sözlerine şöyle devam etti; “Bu araştırma, bize ayrımsız zamanda bir defa haritası birlikte veriyor. Örneğin, araştırı sonuçlarına baktığımızda görüyoruz ki Türk halkı önümüzdeki 5 yıl içinde devletin yer çok kanser ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine rüçhan adına mahiyet ayırmasını istiyor. Gene benzer şekilde görüyoruz ki önümüzdeki 5 yıl içinde sağlığını gözdağı fail potansiyel unsunlar olarak Türkler kalp krizi, tevettür ve kanseri listenin başına koyuyor. Biz Philips namına bu alanlarda yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz teknolojilerle toplumun yaşam kalitesini iri oranda artıracağımıza inanıyoruz”. Araştırma Türk halkının yüzde 66’sının afiyet ve yaşamını “ongun yahut haddinden fazla bereketli” namına değerlendirdiğini gösteriyor. Afiyet ve gani dirim araştırmasında yöre plana çıkan sunu yetişkin iki umde: Ruhsal Gerilim ve çocuklarının genel sağlığı. Stressiz bir avlu ve çocuklarının dimdik oluşu Türk halkını istiğna edici unsurlar ortada üst sırada kayran alıyor. Sair yandan cevaz günlerinin azlığı, geçim derdi ve faziletkâr ruhsal gerilim seviyesi Türk halkını en haddinden fazla etkileyen olumsuzluklar namına civar plana çıkıyor. Hesaplı nedenler, stres kaynakları beyninde yüzde 76’lık bire bir nazaran önce sırada saha alırken, sağlık hizmet maliyetleri yüzdelik 66’lık ayrımsız oranla üçüncü sırada meydan alıyor. Türk halkının yüzde 15’inin uykusuzluk çektiğini ortaya koyan araştırı antrparantez kişilerin sayı farkı gaflet uykusu süresinin 8 saat olduğunu belirtiyor. Uykusuzluk oranı farklı ülkelerde çokça daha faziletkâr namına raporlanıyor. (Fransa yüzdelik 45, USA yüzdelik 37, Japonya yüzdelik 57) “Dosdoğru ve İyi Yaşam Haritası” umumi bire bir check-up yaptırmak amacıyla doktora gidenlerin sayısının haddinden fazla bağan olduğunu ortaya koyuyor ve halkın yüzde 80’inin check-up yaptırmadığını gösteriyor. söz konusu çocuk olunca hekim ziyaretinin sayısı artma gösteriyor; 10 ebeveynden 7’si çocuklarını bir birçok posta doktora götürüyor. “Sağlıklı ve İyi Yaşam Haritası” ebeveynlerinden henüz teferruatlı yaşayacağını düşünenlerin oranının ise elden yüzdelik 14 olduğunu gösteriyor. Teknoloji hayat tarzını iyileştiriyor Gelişen teknolojinin sahn tarzlarını iyileştirdiğine inanan Türk halkının şişman bire bir kısmı familya, idarehane, meslek, sokaklardaki aydınlatmanın insanın can kuşu haline çokça etkisi olduğunu düşünüyor. Araştırma sonuçlarına bakarak, halkın 89%’u şifahane seçimlerinde medikal ekipmanların edimsel ve teknolojik olmasının genişlik cesim ölçüt olduğunu belirtiyor. Türk halkının hayat tarzlarını bile inceleyici araştırı abes zamanlarında evde dinlenmekten, arkadaşları ile mesafelik geçirmekten ve monitör izlemekten hoşlandıklarını ortaya koyuyor. //////////////// Türk halkının yüzdelik 66’sı keyif ve yaşamını “gani veya haddinden fazla bereketli” olarak değerlendiriyor Halkın yüzde 83’ü Türkiye’deki afiyet hizmetlerini ve teknolojisini yeterli buluyor Türk halkının yüzde 78’i ortamdaki aydınlatmanın sağlıklı ve gür hissetmelerine önemli etkisi olduğunu düşünüyor Türk halkı bereketli çıkarmak için aile ve arkadaşlarıyla aralık geçirmeyi ya üstelik evde dinlenmeyi tercih ediyor

Share: