İş kazalarınaAkıllı Bileklikönlemi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) kesinleşmemiş verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’dahi sabık sene 269 bilyon 808 milyon 342 bin 45 kilovatsaat hareketlilik üretildi.

bahis konusu üretimin 89 milyar 140 milyon 442 bin kilovatsaati doğalgazdan karşılanırken, 46 milyar 768 milyon 927 bin kilovatsaati ise ithal kömürden sağlandı.

Böylecene, üretilen elektrikte doğalgazın payı yüzde 33, ithal kömürün payı ise yüzde 17,3 oldu.

Evcil kaynakların payı büyüyor

Sabık yılki hayatiyet üretimine toplamda 66 milyar 930 milyon kilovatsaatlik katkısı olan su ve barajlı santrallerin payı yüzde 24,8 seviyesinde gerçekleşti.

Sisteme 37 bilyon 882 milyon 584 bin kilovatsaatlik cıvıltı üreten linyit kaynaklarının payı ise yüzde 14 oldu. Tıpkısı zamanda, rüzgar enerjisi santrallerinden 15 milyar 419 milyon 756 bin kilovatsaat hareketlilik üretildi. Böylece, geçen yılın ruh üretiminde rüzgarın katkısı yüzdelik 5,7 kendisine kayıtlara geçti.

Jeotermal, biyokütle, tarih, fuel oil, asfaltit kömür ve taş kömüründen sağlanan istihsal 12 bilyon kilovatsaat, toplam istihsal içindeki payı ise yüzde 4,4 oldu.

Toplam üretimde 2015 sonunda yüzde 44,3 olan domestik ve yenilenebilir kaynakların payı sabık yıl böylece yüzde 48,9 seviyesinde gerçekleşerek, elektriğin neredeyse yarısı bahis konusu kaynaklardan karşılandı.

Üretimin anlayışsız kalan kestirmece yüzdelik 1’i ise sıvılaştırılmış doğalgaz ve nafta kaynaklarından sağlandı.

Çayırhan ve YEKA ihaleleri bekleniyor

Türkiye, akıbet dönemde, yerli ve yenilenebilir erke kaynaklarının zindelik üretimindeki payını artırarak hem cari açığı azaltmayı hem bile istihdamı artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, evcil kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı birlikte her an artıyor.

Enerji ve Bittabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak birlikte zindelik üretiminde hem yerli kömürün hem dahi yenilenebilir kaynakların payının her an artacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, 2017’nin önceki aylarında Çayırhan B sahası ve Çayırhan B termik santrali ile ruz enerjisinde Karapınar Yenilenebilir Erke Asıl Alanları (YEKA) ihaleleri gerçekleştirilecek.

Share: