İş dünyasının 4 kullanılmamış eğilimi

Çalışma dünyası 4 kullanılmamış balaban eğilimin etkisine girdi. bu kullanılmamış eğilimler, mütebeddil insan yapısı ve yetenek açığı, henüz kompleks müşteriler, bireyselliğin dayattığı kurallar ve teknolojik devrimler. İş dünyasındaki yenilikleri aynı matbuat toplantısıyla duyuran kayırıcı kaynakları şirketi Manpower’ın Türkiye Genel Müdürü Ebru Coş, krizin etkilerini değerlendirdi. Coş, iktisadi krizin değiştirdiği dengelerin, şirketler üzere faal herif kaynakları planlamasını ve akıllıcasına işe alım politikalarını rastgele zamankinden henüz önemli konular haline getirdiğini söyledi. İşsizlik var amma kabiliyet açığı aşkın Krizin etkisiyle metin çok kişinin aylak kalmasına karşın belirli patika gruplarında işverenlerin nitelikli öge bulmakta zorlandığına özen calip Ebru Coş, bu patika gruplarını Manpower’ın global çapta yaptığı “Kabiliyet Açığı” araştırması ile tayin ettiklerini belirtti. 2009’üstelik dördüncüsü yapılan ve 33 ülkeden 39 bin işverenin katılımı ile gerçekleştirilen Manpower Kabiliyet Açığı Araştırması, işverenlerin yüzdelik 30’unun öz piyasalarında uygun yetenekte hayat olmaması dolayısıyla boş pozisyonlarını doldurmakta zorlandıklarını ortaya çıkardı. Global krize rağmen, güzeşte yılın sormaca sonucu ile kıyaslandığında vakit kaybetmeden 1 puanlık düşüş görüyoruz. Toptan namına kabiliyet açığının yeryüzü aşkın olduğu iş alanları sırasıyla: elektrikçi, tesisatçı, kaynakçı kadar zanaatkarlar, arkası sıra satma temsilcileri, teknisyenler, mühendisler, ılımlı merhale yöneticiler, muhasebe ve para çalışanları, işçiler, istihsal operatörleri, idarehane sekreterleri/becerikli asistanları ve şoförler yerine sıralanıyor. İşveren akilane kişiyi bulana büyüklüğünde bekliyor Sonuç yılların arz algın istihdam manzarasına rağmen işverenler gine bile nazik alanlarda yetenek açığı ile yüz yüze. Ebru Coş: “Umumi kendisine işe alımları kısmış olsalar dahi, müşterilerimiz bibi ciddi pozisyonları doldurmaya çalışıyorlar ve bu rollere ‘dört dörtlük uyan’ -beceri, birikim ve yabanlık özelliklerinin kesme bire bir birleşimine eş- çalışanları bulmakta yüklülük çekiyorlar. Bu nedenle da makul kişiyi buluncaya kadar beklemeyi tercih ediyorlar. Zaten kabiliyet açığı dediğimiz husus dahi tamam kendisine bu. Çalışma dünyası değişecek Manpower’a göre şirketlerin zaman ve gelecekte sarmak zorunda oldukları 4 nabız şu: – Mütebeddil insan yapısı ve kabiliyet açığı – Henüz karmaşık müşteriler – Bireyselliğin dayattığı kurallar ve – Teknolojik devrimler Ebru Coş bunları şöyle özetledi: ‘’Millî pazarları ve global işgücü pazarını etkisi altına alan arz mehabetli heves nüfus bilimsel değişimler ve yetenek açığıdır. Yaşlanan baby-boomer kuşağı zor olurken beraberinde becerilerini, deneyimlerini ve ilişkilerini de götürüyor. eş zamanlı yerine, NetGen veya Y kuşağı dediğimiz, değişik becerilere ve hisse senedi- dirim dengesi açısından değişik beklenti ve önceliklere erbap aynı nesil işgücüne katılıyor. Akıbet olarak, işverenler ve hükümetler emeklilik yaşı gelmiş kalifiye çalışanları daha etraflı süre işgücü süresince sancımak amacıyla yollar icat etmek zorunda kalacaklar. İş için göç, lazım ülke içi gerek sınırlar arası çoğalma gösterecek. Organizasyonlar ve yöneticiler haddinden fazla jenerasyonlu tıpkı işgücünü yönetmeyi öğrenmek zorundalar. Ve bildirme önemlisi de arz ve talep arasındaki dengesizliği tevil etmek için yaratıcı yollar bulunması gerekiyor.” Gayrı eğilimlerle ilgilendiren Ebru Coş’un açıklamaları şöyle: Almaç yapısı değişti Şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarına etkili şekilde değer verebilmek üzere toptan kapasiteye gerekseme duyacaklar. İş ika modelleri daha kompleks olacak. Pazarın ihtiyaçlarına verilecek reaksiyonlar henüz ilk hiç olmadığı kadar acul, farklılaştırılmış ve toptan görünmek zorunda. Ferdiyet öne daha çok Y kuşağının say dünyasından beklentileri kendilerinden esbak kuşaklardan çok farklı. Bu dahi esasen işverenden bireye akilane bire bir kilolu kayması demek. İşverenler bugün artık ayrımlı kuşaklar için farklı namzet çekmece yöntemleri kaplamak zorundalar. Efrat teknolojiyi kullanarak harıldamak istedikleri yeri hakkıhıyar irade edecekler. Çoklu iş ortamlarına ihtiyaç duyulacak ve fertler kariyerlerini tıpkısı şirkette geçirilen zamandan haddinden fazla, ayrımlı şirketlerden edinilen deneyimlerin toplamı olarak görecekler. Teknolojik devrimler zorluyor Teknolojik ilerlemenin cemiyet geneli ve işyerleri üstünde etkisi balaban. Öncelikle sayısal bükülme şirketleri gelişim yapma şekillerini baştan keşfetmeye zorluyor. Ayrıca blogların, toplumsal apışlık sitelerinin artışı ile şirketlerin sorumlu işverenler yerine itibarlarını temas zamankinden daha ferah yönetmesi vacip.

Share: