İş dünyasında veliaht koçluğu yaygınlaşıyor

Türkiye’üstelik işletmelerin yüzde 95’ini ocak şirketlerinin oluşturduğu, ortalama ömrünün 25 sene olduğu, sadece yüzde 30’unun ikinci kuşağa, yüzdelik 12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiği, dördüncü kuşağa aktarılabilenlerinin oranının ise yüzde üçte kaldığı belirtiliyor.

EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi) Türkiye Başkanı Tekâmül Cabbaroğlu koçluk ve mentorluk uygulamalarından; Sürdürülebilirlik Koçluğu, Tersine Mentorluk, İK Mentorluğu, İşletme Koçluğu, Girişimcilik Koçluğu ve Tepe Tutumlu Koçluğunun beraberinde Veliaht Koçluğu çalışmalarının arttığına özen çekiyor. Tekâmül Cabbaroğlu hevesli hoşgörülü koçluğunun ayrımsız dalı olan Veliaht Koçluğunun, ocak şirketlerinde işveren çocuklarına müteveccih yapılan çalıştırıcılık hizmeti olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “İş dünyasında yeni efkâr çıkarmak, üretilen fikirleri hayata buyurmak, çalışanların değişime direncinin yanı sıra ev büyüklerinin direnci, inovasyon sürecini ve sürdürülebilir marka olmayı zorlaştırıyor. Koçlar ve mentorların desteğiyle proses kolaylaştırılıyor, zatî, arzulu potansiyeller en üst seviyeye çıkarılıyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde, markalaşmasında ve endüstriyel envestisman hedeflerinde, Eş şirketlerinin payı iri olduğu üzere Veliaht Koçluğu çalışmalarının önemi çevrim geçtikçe artıyor” dedi.

Fortune 500 listesinde Amerika’birlikte kâin parçalanmamış şirketlerin %35’ini, yeni işletmelerin ise %78’kayınbirader oluştururken, istihdamın %62’sini üstelik aile şirketleri sağlıyorlar. Averaj pres ömrünün 78 yıl olduğu sülale şirketlerinin Acun’de yükselişte olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’birlikte koçluk ve mentorluk uygulamalarının öneminin anlatıldığı, bir nice kurumsal şirketin rehavet ve dönüşümü hedefledikleri ve bu hedefi gerçekleştirebilmek amacıyla örnek koçluk ve mentorluk çalışmalarının paylaşılacağı EMCC Türkiye Mentorluk, Antrenörlük ve Süpervizyon Konferansı 21 – 22 Son Teşrin tarihlerinde yapılıyor. 

Konferansta, Çalıştırıcılık ve mentorluğun yansımaları yöneticiler tarafından değerlendirilerek, işletme koçluğu, mızıka koçluğu, bidayet-up ve eş girişimciler üzere mentorluk çalışmalarının önemine değiniliyor. Taşıt ve program detaylarına ulaşmak için www.etkinlik.emccturkiye.org   adresini müzakere edebilirsiniz.

Share: