İngiltere’de 10 Müslüman’dan 7’si iş durumunda İslamofobiye maruz kalıyor

İngiltere’üstelik yapılan benzeri anket, Müslümanların emek ortamlarında karşılaştığı İslamofobik davranışları ve topluma katılımlarını inceledi. Sonuçlarına bakarak, halen çalışmakta olan tahminî 10 İngiliz Mutekit’dan 7’si (%69) aksiyon yerinde İslamofobik eyleme maruz kalıyor.

Müslüman çalışanlara yönelik İslamofobik vaziyetler, ekseriyetle, müşterilerle yahut dışarıdan kişilerle iletişim kurdukları esnada (%44), aksiyon yerindeki içtimai etkinliklerde (%42) ve feyiz almaya çalıştıkları esnada (%40) görülüyor.

Zenci Müslümanlar elan çok ayrımcılığa maruz kalıyor

Özellikle gündüz feneri Müslümanlar, aksiyon yerinde ayrıksı azınlıklara göre henüz çok İslamofobik yaklaşıma uğruyor. İngiliz Müslümanların yüzdelik 37’si işe kurum aşamasında bunu deneyimlediğini söylerken bu oranın, çalışan zenci Müslümanlar ortada yüzdelik 58 olması dikkati çekiyor.

Katılımcıların yüzde 68’ine bakarak Müslümanların topluma katılımı arttı

Ankette, akıbet dönemlerde küsurat dirim maliyetlerinin, İngiltere’deki Müslümanların hayatını bile damarlı etkilediğine meni edildi. Ankete katılan İngiliz Müslümanların yüzdelik 54’ü, faturalar, araç ve mahrukat kabil asıl giderleri karşılamanın, 5 yıl öncesine bakarak daha baskı olduğunu söyledi.

Soruşturma sonuçlarına göre İngiltere’bile İslamofobiye ve kalan dirim maliyetlerine karşın, topluma katılımdan iyileştirilmiş kimi beklentilere kadar mütebeddil alanlarda bibi geniş aynı iyimserliğin olduğu dahi dikkati çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 68’i, 5 sene öncesine nazaran İngiltere’bile Müslümanların topluma katılımının arttığını ve yüzde 58’i üstelik İngiltere’bile büyüyen gailesiz Müslümanlar amacıyla henüz aşkın gösteriş modeli olduğu görüşünü paylaştı.

Hyphen

Kitap hayatına yıpranmamış başlayan “Hyphen” ünlü web sitesi, Daily Telegraph ve National’ın eski editörü Martin Newland ve daha önce The Times, Observer ve Hıyanet Jazeera’dahi fariza yapan Hüccet Wazir aracılığıyla yönetiliyor. Merkezi Londra’dahi mevcut Hyphen, Avrupa kıtasındaki yaklaşık 30 milyon Mutekit’ın kıtanın kültürel, siyasal ve ekonomik manzarasını şekillendirmede oynadığı artan rolü gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Dr Sili’den İslamofobi çıkışı

Norveç’te İslamlaşmayı Durdurun provokasyonu: 10 emanet gözaltına alındı

ABD’üstelik İslamofobik atak yargıya taşındı

Kanada’da İslamofobik hücum girişimi

Faeser: İslam bittabi Almanya’ya aittir

ABD’birlikte İslam düşmanı gruplara 106 milyon dolara andıran fon sağlandı

Share: