IMF ve Acun Bankası hakkında bilgiler

IMF HAKKINDA Uluslararası Mal Fonu IMF’nin amacı, tekmil dünyada parasal alanda işbirliğini güçlendirmek, finansal istikrarı icat etmek, arsıulusal ticarete arkalamak, istihdamı arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye dayanaklık etmek ve fakirliği azaltmaktır. 1945’te kurulan IMF, neredeyse dünyanın birlik ülkelerini havi 186 üyesi aracılığıyla yönetilmektedir ve onlara alın sorumludur. Arsıulusal Dünyalık Fonu ne amaçla kurulmuştur ve şüphesiz işlemektedir? Ezcümle “IMF” yerine birlikte bildik Uluslararası Servet Fonunun yapılış fikri, ÇAKER’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında Temmuz 1944’te yapılan ayrımsız Birleşmiş Milletler konferansında ortaya çıkmıştır. Bu konferansa katılan 45 mevki, 1930’larda yaşanan Nazik Bunalım’bile azamet oynayan karşılıklı değer düşürümü yarışının tekrarını önleyecek bire bir konuşu işbirliği sistemi hazırlamak istemekteydi. IMF’nin sorumlulukları: IMF’nin ana amacı, uluslararası mülk sisteminin, yani ülkelerin (ve bunların vatandaşlarının) birbirlerinden mütenevvi dünyalık ve hizmetler satın almasını sağlayıcı döviz zayıf ve uluslararası ödeme sistemlerinin istikrarını sağlamaktır. Sürdürülebilir ekonomik nema, avlu standartlarının iyileşmesi ve fakirlikle uğraş açısından bu sistemlerin istikrarı dirimsel ehemmiyet taşımaktadır. IMF Için Üyeler: 186 mevki Tarz: Washington DC İcra Müesses: Ülkeleri veya büyüklük gruplarını katakulli fail 24 unsur Personel: 143 ülkeden 2.478 dirilik Toplanmış kota: 325 bilyon dolar (31 Mart 2009 itibarıyla) Üstenme yahut tahsis edilen ilişik hamur: 500 milyar dolar Tahsis edilen krediler (1 Ilkgüz 2009 itibarıyla): 175.5 bilyon dolar (bunun 124.5 bilyon doları henüz kullanılmamıştır) Yeryüzü medyun ülkeler: Macaristan, Meksika, Ukrayna Maharet destek: 2009 mali yılında sahada verilen bindi 173 kayırıcı x sene Denetleme çalışmaları: 2008’üstelik 177 ülkede gözetim çalışmaları eksiksiz ve bu ülkelerin 155’i bu çalışmalara ait bilgileri fahri adına yayınlamıştır (31 Mart 2009 itibarıyla) Hedefler: IMF’nin esas hedefleri Sözleşme Hükümleri belgesinin birinci maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: * Akçasal alanda uluslararası işbirliğini pekitmek * Arsıulusal ticaretin stabil aynı şekilde artmasına destek olmak * Döviz kurlarının istikrarına katkıda olmak * Çokuluslu ayrımsız ifa sisteminin kurulmasına yardımcı olmak * Ödemeler dengesinde dava dallı güllü üyelere kaynak keşfetmek (lüzumlu önlemler alındıktan sonra) Kazançlı denetleme: IMF, arsıulusal dünyalık sisteminin istikrarının sağlanması ve krizlerin önlenmesi için, millî, lehçe ve küresel konuşu ve finansal gelişmeleri gözaltı adına bildik formel aynı herkes aracılığıyla strateji etmektedir. 186 organ ülkeye tavsiyelerde kâin IMF, üyelerini konuşu istikrara katkıda bulunacak, iktisadi ve finansal krizlere karşı dayanıklılıklarını arttıracak ve maltalık standartlarını yükseltecek politikalar uygulamaya teşvik etmektedir. IMF, Dünya Kazançlı Görünümü ünlü anlatım aracılığıyla acun ekonomisinin ve Küresel Mali İstikrar Raporu tarafından anamal piyasalarının durumunu ağır ezgi adına değerlendirmekte, ve lehçe ekonomilerin görünümü hakkında ayrımsız paradigma eser yapmaktadır. Mali müzaheret: IMF, ödemeler dengesinde sorun ateş parçası örgen ülkelere, bu sorunları aşmaları üzere ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamaktadır. Unsur ülkelerin ilgilendiren mercileri, IMF ile andıran işbirliği ortamında fiilen, IMF’nin finansal bindi verdiği aynı siyasa programı geliştirmiştir. Mali desteğin devamı, bu programın hareketli ayrımsız şekilde uygulanması şartına bağlıdır. IMF, küresel kazançlı akse sırasında uzuv ülkelere müzaheret etmek için yüreklilik kapasitesini arttırmış ve itimat sisteminde kapsamlı değişiklikler yapmıştır. IMF bağan gelirli ülkelere ayrıcalıklı kredi imkanlarını kullanarak mali destek vermektedir. Görüntü, nispeten elan yok yoksul ülkelerin güven kullanma limitlerini iki katına çıkarmış ve cesaret miktarını kısık ölçüde arttırmış, ve bu kredilerin faizini 2011’e kadar sıfırlamıştır. Özel Çekme Hakları: IMF, örgen ülkelerin resmi rezervlerine destek olmak amacıyla kullanılabilen ve Hususi Incizap Hakkı adına bildik tıpkı uluslararası ihtiraz varlığı ihraç etmektedir. Ağustos ve Eylül 2009’de yapılan iki bedel sonucunda tedavüldeki SDR miktarı on intaç artarak 316 milyar dolara ulaşmıştır. Üyeler ayrıca isteğe sınırlanmış yerine öz aralarında döviz karşılığı SDR alışverişi yapabilmektedir. Beceri bindi: IMF, uzuv ülkelerin etkin politikalar geliştirmesine ve bunları aplikasyon kapasitelerini arttırmasına havari olacak beceri destek ve terbiye hizmetleri birlikte vermektedir. Idrak politikasından rüşvet yönetimine, harcama yönetiminden para ve kırat politikalarına, bankacılık ve para sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesinden mevzuat sistemine ve sayımlama çalışmalarına büyüklüğünde muhtelif alanlarda maharet bindi verilmektedir. Kaynaklar: 2 April 2009’dahi yapılan G-20 zirvesinde, dünya liderleri, IMF’nin cesaret kaynaklarını 750 bilyon dolara çıkararak, gelişmekte olan ortalık ve ülkelerin nema sürecini destekleme taahhüdünde bulunmuştur. IMF’nin topluluk olduğu kaynaklar balaban ölçüde unsur ülkeler yoluyla, ilgili talih ekonomisinin büyüklüğüne göre belirlenen kotaların ödenmesi aracılığıyla temin edilmektedir. Fonun almanak faaliyet giderleri, şişman ölçüde repo geliri (kâin kredilerin faizi) ile repo gideri (kredilerin “ihtiraz pozisyonları”nın finansmanında mergup kotaların faizi) arasındaki farktan elde edilmektedir. Unsur ülkeler, Fonun skala arzeden faaliyetlerine elan akıllıca nitelikte tıpkı seri dirimlik kaynağına müstenit kullanılmamış bir dirimlik modeli üstünde yakın benzeri bir vakitler uzlaşma sağlamıştır. Yönetim ve yapılanma: IMF, üye ülkelerin hükümetlerine adisyon vermekle yükümlüdür. Fonun kombinezon yapısının tepesinde, seçkin ülkeden bire bir üyenin katıldığı Umumi Heyet bulunmaktadır. Parçalanmamış ülkelerin umumi heyet üyeleri yılda tıpkı kere IMF – Acun Bankası Yıllık Toplantılarında tıpkı araya gelmektedir. Arsıulusal Mal ve Finans Komitesinde (IMFC) fariza işleyen 24 umumi heyet üyesi yılda iki kat benzeri araya gelmektedir. Fonun günlük idaresi, 24 kişiden oluşan İcra Müesses eliyle sağlanmaktadır. Bu kurula IMFC defa göstermekte ve kurul çalışmaları IMF’nin aç çalışanları yoluyla yürütülmektedir. Hem IMF personelinin başı hem üstelik İcra Kurulunun başkanı olan IMF Başkanına üç Komutan Yardımcısı bindi vermektedir. Soy: Dış İlişkiler Bölümü – Washington, D.C. 20431 URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm SICAKLIKÖLÇER: Yukarıdaki bilgiler Ilkgüz 2009 bakımından meri olan bilgilerdir. IMF KOTALARI ve IMF FON KAYNAKLARININ KULLANIMI İMF Kotaları: Kota katkıları IMF’nin finansal kaynaklarının genişlik nazik kısmını oluşturur. Seçkin İMF üyesi devlet üzere dünya ekonomisindeki namına bağlı kendisine bire bir kota seviyesi belirlenmiştir. Üyelerin kotası İMF’ ye olan azami finansal yükümlülüklerini, görüş haklarını ve IMF’nin finansal kaynaklarına olan erişimlerini belirler. Kota ve Piyes Reformu: Nazik ölçekli kota ve oyun reformu tahminî iki yıl süren tıpkısı tasarım aşamasının peşi sıra 28 April 2008 tarihinde, IMF’nin Yönetim Kurulu eliyle şişman bir çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Bu reformun amacı, düşük gelirli İMF uzuv ülkelerinin değişmeyen aşamasına katılımını ve temsilini arttırırken, kotaların mütebeddil hesaplı dengelere daha duyar olmasını sağlamaktır. İMF üyeleri, Eylül 2006’da Çin, Kore, Meksika ve Türkiye’nin ad hoc (eğreti) kendisine kotalarının arttırılmasına karar vermiştir. April 2008’bile, Yönetim Kurulu kullanılmamış bir kota formülü anlaşmasını; bu kullanılmamış kota formülüne bakarak hesaplanacak ve 54 ülkeyi kapsayacak olan ikinci dolaşma ad hoc artışları; düşük gelirli ülkelerin temsilini yükseltmek için ana oyların üçe katlanmasını ve Asamble’daki Afrika ülkelerine ilişik iki destek amacıyla Alternatif Dümen Direktörü atanmasını içeren tıpkı tashih paketini onayladı. Bunun yanında, bu ıslah kota ve görüş oranlarının değme ilkokul yılda ayrımsız yeniden düzenlenmesini içermektedir. IMF Unsur Ülkelerin Kotalarını Lacerem Belirler? Bir ülkeye İMF’ye katıldığında, ekonomik azamet ve yapıları analog olan mevcut organ ülkelerin kotalarıyla tıpkısı derecede kalkmak amacıyla tıpkısı kota atanır. İMF, organ ülkenin bağıntılı konumunu yakalamak üzere ayrımsız kota formülü kullanır. Kotalar İMF adisyon ünitesinin Hususi Incizap Hakları (SDRs) eliyle belirlenir. İMF’nin sunma büyük üyesi, 37,1 bilyon SDR (tahminî 58,2 bilyon MEMLUK Doları) ile Amerika Müttehit Devletleri; ve yer yoz üyesi bile, 3,1 milyar SDR (kısaca 4,9 bilyon KÖLE Doları) ile Palu’dur. (Gücük Ay 2009 Bilgileri) Kotaların Fonksiyonları Nelerdir? Üyelerin kotaları, İMF ile olan kurumsal ve finansal ilişkilerinin tıpkısı yansımasını oluşturur ve şunları içerir: Üyelik: Bire Bir örgen ülkenin kota anlaşması, o ülkenin IMF’ye nail olmak zorunda olduğu finansal kaynakların maksimal ne büyüklüğünde olacağını belirler. Üye devlet bu ödemelerin tamamını üyeliğinin hızla ertesinde IMF’ye ödemek zorundadır: Bunun tahminî yüzde 25’i SDR evet de serbest oranda kabul gören ( Amerikalı doları, Ekü, Yen yahut İngiliz Sterlini) mülk birimleri üzerinden yapılmalıdır, mankafa kalan kısmı ise örgen ülkenin zat para birimi ile ödenebilir. Görüş Kullanma Hakkı. Kota, unsur ülkelerin İMF kararlarındaki oy istimal hakkını belirler. Seçkin İMF üyesi 250 temel görüş ve buna eklenmiş rastgele 100.000 SDR amacıyla fazlalık bire bir çok düşünce hakkına sahiptir. Buna bakarak, Amerika Mürekkep Devletleri toplam 371.743 oya (toplamın yüzdelik 16,77’si) sahipken, Palu’nun 281 oyu (yüzde 0,01) bulunmaktadır. Finansal Kaynaklara Ulaşım. Organ ülkenin İMF’den sağlayabileceği kredi oranı yani İMF’nin finansal kaynaklarının kullanımı da o ülkenin kotasına bağlıdır. Şu dakika itibariyle, Eğreti (Stand-By) ve Genişletilmiş Uygulamalar kapsamında, aynı üye devlet benzeri yılda kotasının yüzde 100’ü büyüklüğünde, toplamda ise yüzde 300’ü oranında itimat kullanabilir. Fakat, istisnai durumlarda daha çok tasarruf hakkı tanınabilir. Kota Değerlendirmeleri İMF’nin Umumi Heyet ahenkli olarak (genelde seçme ilkokul yılda tıpkı) genel kota değerlendirmesi yapar. Kotalarda oluşturulacak her değişiklik yüzdelik 85’lik bire bir çoğunluk marifetiyle onaylanmak zorundadır. Umumi kota değerlendirmesinde özen edilmesi gereken iki başlık vardır: toplamda kotanın hangi oranda arttırıldığı ve bu artışın üyeler ortada nasil dağıtıldığı., Genel kota değerlendirmesi İMF’ye, üyelerin ödemeler dengesinden doğan kredilendirme gereksinimleri ve bu gereksinimlere yanıt verebilme kapasitelerini baştan gözden nakil firsati verir. Ayrica, genel kota değerlendirmesi üye ülkelerin acun ekonomisindeki bağıntılı konumlarinda yaşanan degişimlerin devlet kotalarına yansıtılmasını sağlar. 28 Eş 2008 tarihinde gerçekleşen Umumi Heyet’nun Onüçüncü Umumi Değerlendirmesi’nde kotalarda değme çoğalma talebi sunulmamıştır. 28 Nisan 2008 tarihinde gerçekleşen kota artışlarının umumi kota incelemeleri kapsamında olmadıkları için isim hoc (gecici) namına akseptans edilmesine ragmen, genel değerlendirmeler dışında artan bu biçim insan hoc (gecici) kota artışlarına kip rastlanmaz. Gelecekte bu hat kişi hoc artışların kurumun akışkanlık ihtiyacının olup olmadığından özgür adına, umumi kota değerlendirmeleri sırasında yapılmasına değişmeyen verilmiştir. Gaye örgen ülkelerin acun ekonomisindeki konumlarında yaşanan degişimlerin kotalarına yansıtıldığı ve gereğinden bir iki künde edilen ülkelerin kota paylarının arttırıldığı hayat dolu tıpkısı düzenek oluşturmaktır. Umumi Kota Çizelgesi Kotalar Çözümün Kabul Tarihi Toplanmış Kota Artışı (yüzde) Bir Numara Ilkokul Almanak Tasrif Temas çoğalma talebi namevcut — İkinci Ilkokul Yıllık Traksiyon Rastgele artış talebi bulunmayan — 1958/591 Şubat ve April 1959 60,7 Üçüncü Beş Yıllık Cazibe Her artma talebi bulunmayan — Dördüncü Ilkokul Almanak Traksiyon Mart 1965 30,7 Beşinci Genel Gücük Ay 1970 35,4 Altıncı Genel Mart 1976 33,6 Yedinci Umumi Mabeyin 1978 50,9 Sekizinci Umumi Mart 1983 47,5 Dokuzuncu Umumi Haziran 1990 50,0 Onuncu Genel Seçkin artma talebi bulunmayan — Onbirinci Umumi Familya 1998 45,0 Onikinci Genel Temas çoğalma talebi namevcut — Onüçüncü Umumi Rastgele artım talebi bulunmayan — Kök: Factsheet URL: http://www.İMF.org/external/np/exr/facts/surv.htm (Yukarıdaki Bilgiler Şuabt 2009 itibarıyla geçerlidir.) IMF KREDİLERİ ve KULLANIMI İMF’nin temel sorumluluklarından birisi ödemeler dengesinde sorunları olan üye ülkelere itimat sağlamaktır. Bu mali yardımlar, ülkelere arsıulusal rezervlerini yeniden yapılandırma üstüne, dünyalık birimlerini dengelemelerinde, ithalat ödemelerini sürdürebilmelerinde, ve ekonomi politikalarının incelenip, asıl sorunların tayin edilerek baştan zinde tıpkı şekilde büyümeye geçilmesinde koruyucu tamam. Benzeri Mutluluk İMF’den Hangi Ahit Namus Borcu Alabilir? Eğer aynı üye mevki ödemeler dengesinde mesail yaşıyorsa, bire bir değişik deyişle, arsıulusal ödemelerini karşılayacak akıllıca şartlarda ve ehliyetli miktarda yüreklilik bulamıyorsa, İMF’den mali bindi talebinde bulunabilir. İMF kredileri, ülkelerin ödemeler dengesinde yaşadıkları sorunları çözebilmeleri üzere lüzumlu politikaları uygulamarını ve reformları yapabilmelerini kolaylaştırır ve güçlü soylu erki büyüme amacıyla lüzumlu koşulların olusmasını destekler. İMF Kredilerinin Değişen Yapısı İMF vasıtasıyla sağlanan cesaret hacmi ahit içre kayda değer tebeddülat göstermiştir. 1970’li yılların petrol krizi ve 1980’li yılların borç krizi sonrasında, İMF kredilerinde büyük artışlar olmuştur. 1990’lı yıllarda Ilımlı ve Maşrık Avrupa’daki diyet değişikliği ertesi yaşanan intikal dönemi ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan krizler, İMF kaynaklarına olan talebi daha birlikte arttırmıştır. 2000’li yıllarının başlarında Güney Amerika’birlikte yaşanan aheste krizler, İMF kaynaklarına olan talebi sürdürmüş, daha sonraları bu kredilerin balaban ayrımsız kısmı boyut düzeldikçe izansız ödenmiştir. Uluslararası anamal akımlarının artışı ve riskin bağan fiyatlandırılmasının sefer açtığı istikraz oranlarının düşmesini izlem eden dönemin sonrasında ümranlı ülkelerde yaşanan finansal krizin damgasını vurduğu 2008 yılı sonlarından itibaren, İMF kredilerine olan temenni gene canlanmıştır. İMF’nin Yüreklilik Verme Süreci Bir uzuv ülkenin talebi üstüne, İMF yardımı alelumum ülkenin uygulamayı akseptans ettiği ve ödemeler dengesindeki sorunlarına hal getirecek olan ekonomik politikalarınin uygulanmasıyla ait şartları içeren benzeri “inikat” çerçevesinde sağlanır. Bu anlaşmanın altında yatan hesaplı program bahis konusu büyüklük ile İMF yoluyla oluşturulur ve İMF’nin Yönetim Kurulu’na “Akıl Mektubu” olarak sunulur. Anlaşmanın Kurul yoluyla kabul edilmesiyle, üye ülkeye sağlananan güven program uygulandıkça taksitler halinde verilir. İMF’nin Cesaret Araçları Devir içinde İMF, üyelerinin hususi ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış muhtelif güven araçları geliştirmiştir. Bağan gelirli ülkeler Yoksullukla Savaş ve Nema Programı (PRGF) ve Dış Kaynaklı şoklar Programı (ESF) ile ayrıcalıklı Repo oranları haiz kredilerden yararlanabilmektedir. İmtiyazsız krediler umumi adına , Stand-By Düzenlemeleri (SBA) ile; güçlü tutum politikaları ve altyapısı olan üyeler için Esnek Kredi Mekanizması (FCL) ile; ve genel namına düşük gelirli üyeler amacıyla tasarlanan Genişletilmiş Emniyet Programi ile sağlanır. İMF antrparantez, doğal kıyamet evet birlikte iç savaş muammer ülkelere, duruma bakarak ayrıcalıklı repo oranları taşıyan, ivedili arkalama imkanı sağlar. PRGF ve ESF haricindeki umum İMF cesaret programları, “muamelat oranı” kendisine bildik piyasaya vabeste nema oranına tabidir, erdemli kredilere mülhak islem oranı uygulanır. İşlem oranı, arsıulusal mali piyasalardaki kısa vadeli faiz oranlarında yaşanan değişiklikleri yansıtabilmesi üzere herhangi bir hafta gözden geçirilen, SDR getiri oranına bağlıdır. Aynı ülkenin İMF’den sağlayabileceği yüreklilik miktarı yani “yararlanma limiti” kredinin türüne göre değişmekle gelişigüzel genel namına o ülkenin İMF Kota’sının tıpkısı kaç katıdır. Bu limit ayrıklı hâller kapsamında aşılabilir. Elastik Güven Meknizmasının kullanımının ilkin muayyen ayrımsız limiti yoktur. Yoksullukla Savaş ve Büyüme Programı(PRGF) ve Dış Kaynaklı şoklar Programı (ESF) Bağan gelirli ülkeler amacıyla PRGF destekli programlar, ülkelere ait serbest şümullü stratejilerle Yoksullukla Savaşım Strateji Belgeleri (PRSP) ’nde belirtildiği amacıyla desteklenir. PRGF ve ESF kredilerine geçerli ürem oranları vakit kaybetmeden yüzde 0,5’tir ve bu krediler 5’½â€“10 yıllık proses içerisinde vurdumduymaz ödenmelidir. Eylül 2008’birlikte, elan streç olması ve kullanma limitlerinin yükseltilmesi için gine düzenlenen ESF, düşük gelirli üye ülkelere acul ve muayyen ölçekteki şoklara akıllıca, mecbur şerait haiz programlarla müzaheret etmeyi amaçlar. Stand-By Düzenlemeleri (SBA). İMF emniyet yardımlarının çoğu SBA aracılığıyla sağlanmaktadır. SBA, ülkelere, kısa dönemli ödemeler dengesi sorunlarında müzaheret edilmesi için tasarlanmıştır. SBA süresi genellikle 12-24 aydır, ve kalın kafalı ifa, yüreklilik temininden sonraki 3’¼-5 sene süresince gerçekleşmelidir. SBA’lar, önlem niteliğinde hem normal kullanma hem birlikte istisnai kullanım limitleri çerçevesinde yapılabilir. SBA’lar ülkelerin şartları gerektirmediği sürece onaylanmıs miktarın uzerinde güven kullanmamayı yeğleme ettikleri durumları dahi kapsar. SBA, akla yatkın şartlar altında ilkin kullanım olanağı ile süreç esnekliği sağlar. Elastik Kredi Mekanizması (FCL). FCL dinamik soylu erki temellere ve geçmişten beri süregelen sürdürebilir ekonomi politiklarına sahip ülkelerde krizleri engel olmak amacıyla tasarlanmıştır. FCL düzenlemeleri dolay koşullara uyan ülkeler üzere yapılmıştır. FCL’nin süresi nısıf dönme denetimiyle gelişigüzel 6 ay ile 1 yıl beyninde degişir. Alışılagelen limitlere tabi olmayan kullanım duruma bakarak belirlenir ve taksitlendirme hesabına tek ifa şeklinde gerçekleştirilebilir. FCL ödemeleri SBA’bile olduğu kabil makul politikaların benimsenmesine merbut değildir. Kredi hattı onaylandığı andan itibaren kullanılma esnekliği taşırken, çabucak önlem niteliğinde de kullanılabilir. Genişletilmiş Cesaret Mekanizması (EFF). 1974 yılında bu kredi ara bulucu , asıl hesaplı reformları muktezi kılan mufassal vadeli ödemeler dengesi sorunları kıvrak ülkelere arkalama üzere hazırlanmıştır. EFF uygulamaları, SBA’lerden (genelde üç sene) henüz uzundur. Anlayışsız ödemenin 4’½â€“7 sene süresince gerçekleşmesi beklenir. Erdemli miktarda tasarruf durumlarında bakir muamelat oranlari uygulanması bahis konusu tür. Müstacel müzaheret. İMF natürel kıran ya birlikte iç savaş muammer olan ülkelere ivedi müzaheret sağlar. PRGF erişimi olan ülkelere, mevcut görüntü durumuna bağlı olmak amacıyla terviç hakkı tanınınırken, evgin yardımlar ana iş oranına tabidir. Bu tür kredilerin 3’¼â€“5 sene içinde düşüncesiz ödenmiş olması muhtemel. TEMEL: External Relations Department • Washington, D.C. Factsheet URL: http://www.İMF.org/external/np/exr/facts/surv.htm BU BİLGİLER MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELDİR. HUSUSI ÇEKİM HAKKI SDR SDR, IMF’nin örgen ülkelerin bulunan resmi rezervlerine katkıda olmak üzere 1969 yılında oluşturduğu arsıulusal benzeri rezerv varlığıdır. Hususi Çekmece Hakları unsur ülkelere IMF kotalarıyla mütenasip namına tahsis edilir. SDR bir zamanda IMF’nin ve diğer bazen milel arası kuruluşların adisyon birimi namına kullanılmaktadır. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası servet birimlerinden oluşan bire bir sepet ana alınarak belirlenmektedir. SDR ne amaçla oluşturulmuştur ve zaman hangi amaçla kullanılmaktadır? Hususi Çekmece Hakkı (SDR), IMF eliyle 1969 yılında Bretton Woods sabit düzem rejimini yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sisteme dahil olan ülkelerin, kurlarını sabit ağrımak amacıyla acun döviz piyasalarından evcil paralarını satın almakta kullanabilecekleri resmi rezervlere —devletin veya eşkâl bankasının elinde kâin altına veya koca kabul gören yabancı paralara— eş olması gerekmekteydi. Ancak en yaygın iki rezerv varlığı olan altının ve Amerikalı dolarının arsıulusal arzı, dünya ticaretinde yaşanmakta olan büyümeyi ve mali gelişmeyi destekleme üstüne daraç kalmaktaydı. Bu nedenle, uluslararası sosyete, IMF’nin desteğiyle yıpranmamış bir arsıulusal ihtiraz varlığı oluşturulmasına değişmeyen verdi. Fakat, bundan yalnız beş altı sene bilahare Bretton Woods sistemi çöktü ve esas mülk birimleri almaşık seviye rejimine geçti. Arsıulusal sermaye piyasalarının büyümesi sonucunda, yüreklilik itibarı yüksek olan ülkeler henüz kıytırık borçlanmaya başladı. Bu iki gelişme SDR’ye olan ihtiyacı azalttı. Günümüzde ihtiraz varlığı adına sınırlanmış ölçüde mergup SDR’nin asıl işlevi, IMF’nin ve gayrı gâh uluslararası kuruluşların hesap birimi olmasıdır. SDR ayrımsız para birimi yahut IMF’den olan tıpkı algı değildir. SDR bundan sonra, IMF üyelerinin serbestçe kullanılabilen mülk birimlerine ilgilendiren ayrımsız talepte bulunma hakkıdır. Elinde SDR kâin ülkeler, ellerindeki SDR’leri bu mal birimlerine iki şekilde dönüştürebilmektedir. Bir Numara formül üyeler ortada isteğe ilişkin takas işlemleri yapılması, ikinci yöntemse IMF’nin aut dengesi diri üyelerin dış dengesi tutkun üyelerden SDR satın almasını kâm etmesidir. SDR’nin değeri SDR’nin değeri ilkin 0.888671 gram bozulmamış altının eşdeğeri namına belirlenmiştir. Bu tutar o tarihte 1 Amerikalı Dolarına kıymet gelmekteydi. Bretton Woods sisteminin 1973 yılında çökmesinden bilahare ise, SDR tıpkı döviz sepeti adına yeniden tanımlanmıştır, ve bu sepet günümüzde Euro, Japon Eskimemiş, İngiliz Sterlini ve Amerikalı Dolarından oluşmaktadır. SDR’nin Amerikalı Doları cinsinden değeri IMF’nin web sitesinde günlük adına yayınlanmaktadır. Bu ayar, söz konusu dört servet biriminin ilgili miktarlarının Amerikan Doları cinsinden değerlerinin toplamına eşittir ve bu hesaplamada Londra piyasasında o bölüm öğlen saatinde meri olan döviz kurları kullanılmaktadır. Sepetin bileşimi, ilişkin mal birimlerinin acun ticaret ve para sistemlerindeki nisbî ağırlığını yansıtacak şekilde beş yılda tıpkı gözden geçirilmektedir. Son Teşrin 2005’te yapılan son gözden nakil kapsamında, mal ve hizmet ihracatı rakamları ve farklı IMF üyelerinin ilgili mülk birimleri cinsinden tuttuğu rezervler dikkate alınarak, SDR sepetinde vadi kayran mal birimlerinin sepetteki ağırlıkları yeniden belirlenmiştir. Bu tebeddülat 1 Karı 2006’üstelik yürürlüğe girmiştir. Bir ahir gözden nakil çalışması İcra Müesses yoluyla 2010 sonlarında yapılacaktır. SDR faiz oranı SDR faiz oranı, üyelerin normal (ayrıcalıklı sıfır) IMF kredileri için ödeyeceği faizin, yelerin llerinde mevcut SDR’ler için alacağı ve ödeyeceği faizin ve üyelere kota anlaşmalarının bir ısmı için ödenecek faizin hesaplanmasına anne oluşum etmektedir. SDR getiri oranı, SDR sepetinde düzlük düzlük dünyalık birimlerine ilgili servet piyasalarında kısa vadeli kredilere geçerli karakteristik nema oranlarının ağırlıklı ortalaması esas alınarak, haftada benzeri belirlenmektedir. SDR tahsisi Anlaşma Hükümleri uyarınca, IMF, üyelerine IMF kotalarıyla uygun tıpkısı şekilde SDR tahsis edebilir. Bu tahsis işlemi, üyelere, ürem ödenmeyen ve nema getirmeyen önemsiz benzeri dirlik iktisap imkanı sunmaktadır. Tıpkı üyenin elinde bulunan SDR miktarının namına tahsis edilen miktarı aşması halinde ise, bu örgen, elindeki bu aşan bölük üzerinden repo geliri elde etmektedir. Analog şekilde, elindeki SDR miktarı tahsis edilen miktarın altında olan üyeler, noksan miktar üzerinden getiri ödemektedir. Uyuşma Hükümleri SDR’lerin iptaline da imkan vermektedir, fakat, bu hükme elan tek başvurulmamıştır. IMF namına SDR tahsis edememektedir. İki tür cevap mevcuttur: Genel SDR tahsisleri, bulunan rezerv varlıklarının güçlendirilmesine yönelik global çapta mufassal vadeli benzeri ihtiyaçtan kaynaklanmalıdır. Genel mukabele değerlendirmesi beş yılda tıpkısı yapılmakta ise bile, bu şekilde SDR tahsis edilmesi kararı bugüne kadar elden iki öğün alınmıştır. Bunlardan toplanmış miktarı 9.3 milyar SDR olan birinci mukabele, 1970-1972 döneminde dağıtılmıştır. 1979-1981 döneminde dağıtılan ikinci ivaz ise, katılmış SDR tahsisatı miktarını 21.4 bilyon SDR’ye çıkarmıştır. IMF Umumi Heyet, benzeri defaya anlaşılan özel SDR tahsisine müteveccih bire bir teklifi, Sözleşme Hükümleri Dördüncü Tadilatı önerisi kapsamında Ilkgüz 1997’üstelik onaylamıştır. Bu ödenek, katılmış SDR tahsisatının iki katına çıkarak 42.8 milyar SDR’ye ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Tahsisatın amacı, IMF’nin kamu üyelerinin SDR sistemine denk şartlarda katılmasını sağlamak, ve Fona 1981’den sonraları katılan ülkelerin (bunların sayısı IMF’nin şu anki uzuv sayısının beşte birinden fazladır) şu esas kadar hiçbir SDR tahsisatı almamış olmasını telafi etmektir. Dördüncü Tadilat, IMF üyelerinin bütün fikir haklarının %85’kayınbirader entrika eden beşte üçlük kısmı (111 organ) eliyle kabul edildikten sonraları yürürlüğe girecektir. Önerilen değişiklikler halihazırda toplam oy haklarının %77.68’kayınbirader dubara eden 131 örgen aracılığıyla kabul edilmiştir. Bu tadilat, mecmu oyun %16.75’ine cemaat olan Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanması halinde yürürlüğe girecektir. Nesep: URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm Bu bilgiler ŞUBAT 2009 itibarıyla geçerlidir. IMF ve Dünya Bankası IMF adına tanınan Arsıulusal Servet Fonu ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milel sisteminde düzlük düz kuruluşlardır. Değme ikisinin da ortak hedefi, organ ülkelerdeki hayat standartlarını yükseltmektir. Bu hedefe olan yaklaşımları birbirini tamamlar niteliktedir; IMF makroekonomik konulara odaklanırken, Dünya Bankası ince vadeli ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasına odaklanır. Bretton Woods Kuruluşlarının amaçları nelerdir? Hem Uluslarası Mal Fonu hem Dünya Bankası, 1944 yılının Temmuz ayında Bretton Woods, New Hampshire, ESIR’birlikte planlı arsıulusal bir konferansta kuruldu. Konferansın amacı, henüz tartılı ve bolluk zarfında tıpkı küresel ekonomiye yol açacak konuşu işbirliği ve iş üzere bir asıl oluşturmaktı. Bu murat seçme iki kuruluşun üstelik temeli olmaya bitmeme ederken, çalışmaları kullanılmamış ekonomik gelişmelere ve güçlüklere yanıt vererek daim gelişmektedir. IMF’nin görevi: IMF, uluslararası finansal işbirliğini heveslendirme valör ve ülkelerin dinamik ekonomiler oluşturup bunları sürdürmesine muavenet etmek amacıyla siyasal tavsiyeler ve beceri destek sağlar. Kaynak benzeri zamanda uzuv ülkelere yüreklilik verir ve arsıulusal ödemeleri yapmak amacıyla akla yatkın koşullarda yeterli finansman bulunmadığında ifa dengesi sorunlarini fora etmek amacıyla politika programları tasarlamalarına koruyucu peki. IMF kredileri güdük ve orta vadelidir ve asıl kendisine üyelerinin sağladığı kota yardım havuzundan verilir. IMF personeli başlıca makroekonomik ve mali politikalar alanında açık deniz deneyime eş ekonomistlerden oluşur. Dünya Bankası’nın görevi: Acun Bankası, ülkelerin belli sektörlerde ıslah apmalarını veya belli başlı projeleri uygulamalarını (söz gelişi okullar ve esenlik merkezleri kurma, su ve hayatiyet terazi, hastalıkla cenk ve çevreyi koruma) temin etmek için teknik ve mali bindi vererek, teferruatlı vadeli soylu erki kalkınmayı ve yoksulluğun azaltılmasını teşvik ölçü. Acun Bankası’nın desteği alelumum ayrıntılı vadelidir ve finansmanı hem organ ülkelerin katkılarıyla, hem dahi tahviller basımı ile yapılır. Dünya Bankası personeli genellikle sınırlı konularda, sektörlerde yahut tekniklerde uzmandır. İşbirliği çerçevesi: IMF ve Dünya Bankası örgen ülkelere müzaheret etmek amacıyla türlü seviyelerde ahenktar olarak işbirliği yapar ve mukavemetli çokça girişimde gelişigüzel meşgul. Sorumlulukların çakıştığı noktalarda faal işbirliği tedarik etmek üzere 1989 yılında işbirliği koşulları bire bir anlaşmalı iflas sozlesmesi ile belirlendi. Faziletli düzeyde koordinasyon: Dünya Bankası Güvernörler Müesses (Boards of Governors of the World Bank) ve IMF Güvernörler Kurulu (Boards of Governors of the IMF) Almanak Toplantıları sırasında güvernörler birbirlerine danışır ve uluslararası iktisat ve finansa ilgilendiren konularında ülkelerinin görüşlerini sunar. Güvernörler Müesses arsıulusal soylu erki ve finansal sorunların şüphesiz ele alınacağına ve kuruluşlar üzere önceliklerin elbet belirleneceğine değişmeyen verir. Bire Bir takım IMF ve Dünya Bankası güvernörü, toplantıları IMF ve Acun Bankası’nın İlkbahar ve Yıllık Toplantıları sırasında olan Kalkınma Komitesinin bir parçası olarak antrparantez toplanır. Bu komite 1974 yılında, iki kuruluşa koca gelişim sorunları ve bağan gelirli ülkelerde ekonomik kalkinma isteklendirmek için gereken finansal kaynaklar üstüne tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Idare danışmanlığı: IMF’nin İdari Müdürü ve Dünya Bankası Başkanı, koskocaman konularda kuruntu alış verişinde çıkmak üzere uyumlu yerine toplanır. Ayrıca ortak bildirimler yayınlar ve arada bir ortak makaleler yazarlar, ve mütenevvi ülkeleri ve bölgeleri alay malay müzakere ederler. Personel işbirliği: IMF ve Vezneci personeli ülkelere arkalama konusunda uyumlu olarak bilgi alış verişinde bulunurlar. İki yapılış antrparantez sıkça paralel büyüklük astronomi ziyaretleri gerçekleştirir ve personel birbirlerinin astronomi ziyaretlerine katılır. IMF’nin tıpkısı ülkenin genel kazançlı durumu ve politikalarına dair değerlendirmeleri, Bankanın gizil geliştirme projeleri yahut reformlar konusundaki değerlendirmelerine vukuf sağlar. Analog şekilde, Bankanın yapısal ve sektörel reformlar konusundaki tavsiyeleri, IMF aracılığıyla politik tavsiyeler için dikkate alınır. İki kurumun personeli antrparantez ilgilendiren kredi ita programlarında düz düzlük şartlılık ilkesi konusunda üstelik işbirliği yapar. Vezneci-Fon işbirliğinin 2007 yılındaki aut incelemesi, iki kurumun alay malay düzentileme biçimini elan çok geliştirmeyi amaçlayan tıpkısı Ortak Yönetim Gösteri Planı’na (JMAP) misil açtı. Bu plana bakarak Kaynak ve Banka mutluluk ekipleri, majör eleştiri sektörel sorunları, himmet dağılımını ve ati yılda beherglas kuruluşun yapması gereken işleri belirleyen mevki düzeyindeki himmet programlarını ele alır. Ayrıca Vezneci ve Kaynak, teknik yardım raporlarını bile içeren hikmet paylaşımlarını devlet düzeyinde geliştirmiştir. Destek reformları: Fonun Afrika Bölümü ve Bankanın Afrika Bölgesi ayrıca ayrımsız ekip büyüklük ile kamusal mali yönetim, finansal seksiyon ve doğal kaynaklar yönetimi alanlarında büyüme odaklı reformlara müteveccih destek koordinasyonunu geliştirme yollarını tayin etmek için işbirliği yaptı. Bu himmet deminden mutluluk bazında izlenmektedir. Borç yüklerini kısıntı. IMF ve Acun Bankası, Vahim Takanak Yükü Altindaki Bakımsız Ülkeler (HIPC) Girişimi ve Çok Yönlü Takanak Hafifletme Girişimi (MDRI) ile, takanak yükü genişlik kilolu olan çöllük ülkelerin aut vecibe yükünü tenkis etmek amacıyla gelişigüzel çalışmaktadır. Hedef, elan fazla borç sorunu oluşturmadan beş altı gelirli ülkelerin hesaplı kalkinma hedeflerine ulaşmalarına arkalama etmektir. IMF ve Vezneci personeli, kolektif olarak, iki yapılış tarafından geliştirilen Vecibe Sürdürülebilirlik Çerçevesi (DSF) kapsamında ülkeler amacıyla borç sürdürülebilirlik analizleri hazırlamaktadır. Yoksulluğu tenkis. IMF ve Acun Bankası, 1999 yılında Yoksulluğu Tenkis Stratejisi Belgesi (PRSP) yaklaşımını başlattı; bu, birkaç gelirli ülkelerde yoksulluğu azaltmak için muktezi olan hareket sonuçlarını, ulusal politikaları ve verici desteğini birbirine angaje etmek için mutluluk marifetiyle yürütülen benzeri plandır. PRSP’ler, HIPC Girişimini ve IMF ve Acun Bankası vasıtasıyla imtiyazlı kredilerin temelini oluşturur. MDG’lerde ilerlemeyi takip: Kaynak ve Dünya Bankası, 2004 yılından bu yana BM Binyil Kalkinma Hedeflerine (MDG’leri) aksetmek üzere gereken ilerlemeyi değerlendiren Küresel İzleme Raporu (GMR) üstünde gelişigüzel çalıştı. Raporda ayrıca gelişmekte olan ülkelerin, ümranlı ülkelerin ve milel arası finansal kuruluşların MDG’lere vurmak üzere aksiyon ortaklığına ve stratejisine zahir katkıda bulunduğu bile değerlendirilmektedir. Finansal istikrarı kıymetlendirme: IMF ve Acun Bankası, organ ülkelerin mali sektörlerini streç ve mebzul aranje benzeri duruma aktarmak amacıyla de işbirliği yapmaktadır. Finansal Devir Yorum Programı (FSAP), ülkenin finansal sisteminin hararetli ve zayıf yanlarını belirlemek ve akla yatkın siyasal yanıtları önermek için 1999 yılında başlatılmıştır. Elan uzun bilgiye kurumların web sitelerinden erişilebilir: http://www.imf.org ve www.wordbank.org Toptan Krizde Arz Menfi Etkilenebilir Konumda Olanların Korunmasına Muavenet Etmek Üzerine IMF’nin Rolü Şu andaki ciddi ortamda IMF, sosyal yardımı de içerecek şekilde içtimai harcamaları korumakta ve üste arttırmaktadır. Henüz özel yerine IMF, krizin toplumda arz haddinden fazla inatçı etkilenebilir konumda olanlar üzerindeki etkisini hafifletebilmek üzere sosyal asayiş programlarına müteveccih harcamaları arttıracak ve bu harcamaların hedeflendirilmesini iyileştirecek önlemler önermektedir. Hem finansal açıdan sürdürülebilir ve hem de maliyet etkinliği olacak biçimde toplumsal harcamaların IMF-destekli programlarla elbette korunmaya çalışıldığının bazı örnekleri aşağıya alınmıştır. Ermenistan Daha fazla toplumsal harcamalar. Program toplumsal harcamalarda GSYİH’nın yaklaşık yüzdelik 0.3’ü oranında artma içermektedir. Belarusya Içtimai güvenlik ağının güçlendirilmesi. Belarusya’nın GSYİH’sının kısaca yüzde 15.5’i oranında yüksek düzeyde içtimai harcamaları vardır. Yer olumsuz etkilenebilir konumda olanların, azaltılan subvansiyonların ve ekonomik yavaşlamanın etkilerine cebin yüklenmek üzere 3 ve elan çok çocuğu olan aileler amacıyla mesken yardımı, düşük gelirli aileler için akçe olmayan aşiyan subvansiyonları ve avarelik yardımı arttırılacaktır. Hükümet yetkilileri, ekonominin yavaşlamasının ve işsizliğin artmasının yaratabileceği içtimai riskleri tenkis önlemlerini Acun Bankası ile meşveret etmektedirler. Burundi Toplumsal asayiş ağının güçlendirilmesi. Yürürlükteki PRGF Yoksulluğun Azaltılması ve Büyüme Kolaylığı düzenlemesi, içtimai düzenlilik ağlarının (besin güvenliği, meslek beslendirme programlarının ve tohumların ve gübrelerin oldukça iş sahiplerinine dağıtımı) zenginleştirilmesi yolu ile faziletkâr azık ve mahrukat fiyatlarının fakirler üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu program, başlangıcında, küresel hesaplı krizden önce gıda ve mahrukat fiyatlarındaki şokun etkilerine cebin tasarlanmıştı. Kosta RİKA Henüz fazla toplumsal harcamalar. Maliye politikası, 2009 yılında özel talepteki düşüşün huysuz etkilerinin üstesinden gelinmesine yöneliktir. Yetkililer, yetişek ve mesai-ağırbaşlı alt yapı projelerine müteveccih harcamaları yükseltmek amacıyla kabil olan mevcut mali olanakları kullanmayı planlamaktadırlar. Yetkililer, koşullu akça transferi programını ve katılımlı sıfır mütekait maaşlarını (GSYİH’nın yüzde 1’kayınbirader oluşturan mecmu transferleri) genişletmektedirler. Resülmal yatırımı GSYİH’nin yüzdelik 0.8’i oranında, temel kendisine madun yapı projeleri üzere arttırılmaktadır. Fildişi Rengi Kıyısı / Halk Salvador Henüz fazla toplumsal harcamalar. 2009 yılı Mart ayında onaylanan PRGF Yoksulluğun Azaltılması ve Büyüme Kolaylığı düzenlemesinin temel hedefi patırtı ortamı sonrasında yoksulluğun azaltılması için finansal ayrımsız düzlük yaratmaktı. Bu amaca yönelik kendisine, hükümet fakirler üstünde sunu çok etkisi olan 32 özel masraf kategorisini tanımladı ve ve fakirler üzere olan bu garip harcamaları 2008 yılı GSYİH’nın yüzdelik 6.9’u oranından 2010 yılı GSYİH’nın yüzde 8.3’ü oranına çıkarılmasını güvence altına almaktadır (PRGF-destekli programda saha düzlük fakirlere müteveccih gider düzeyi üzere nişan taban yerine.) Daha gani hedeflendirme. Yetkililer elektrik üstüne mesken ile münasebetli olmayan subvansiyonları Mart ayı başlarında bağışlamak aracılığıyla toplumsal harcamaları (GSYİH’nın yüzdelik 3’üne kadar) arttırmak için finansal lanak oluşturmuşlardır. Bu tuhaf tasarruflar, ülkedeki yeryüzü zavallı 100 belediyede Red Solidaria (ayrımsız tür akçe aktarma programı) kapsamını arttırmak amacıyla ve keyif, terbiye, ve tropikal kasırgalardan doğan zararların telafisi için kullanılabilecektir. Süresi mevrut (2009 yılı Temmuz ayı sonu için takvimlenen) program gözden nakil çalışması sırasında bir IMF ekibi, transport ve neşelilik subvansiyonlarının azaltılması yahut kaldırılması yoluyla buradan sağlanacak tasarrufların bir kısmının toplumun genişlik zavallı kesimlerinin haddinden fazla iyi hedeflenmiş önlemlerle yararlandırılmasını araştırmaktadır. Guatemala Elan çok sosyal harcamalar. Toplumsal harcamaların GSYİH’nın yüzdelik 0.6’sı oranında (2008 yılı GSYİH’nın yüzde 4.4’ünden yüzdelik 5.0’ine) arttırılması öngörülmektedir. Yetkililerin sosyal siper politikası krizin toplumun arz kimsesiz ahali kesimi üzerindeki etkilerini gitmek üzere bulunan programları güçlendirmeyi maksat almaktadır. Taşkın yoksulluğa çözüm nail olmak için, ciddilik dört gözde hükümet programına yöneltilmiştir. Açacak nitelikteki ayrımsız şartlı akça aktarma programı (Mi familia progresa) 2008 yılında başlatılmıştır ve 500,000 aileyi havi olmak için 2009 yılı GSYIH’nın yüzdelik 0.3’üne başarmış olacaktır. Macaristan Henüz bol hedeflendirme. Mali izlem fakirin korunmasını amaçlamaktadır. Örneğin, en zavallı durumdaki sakatlanmışlar üzere olan yararları arttırırken makul bir düzeyin üzerinde zahmetli maaşı alanların mütekait maaşlarındaki kısıntıları sınırlandırmakta, suç mütekait aaşlarındaki artışları iptal etmekte ve muayyen aynı düzeyin üzerindeki familya yardımlarını azaltmaktadır. Hükümet finansal politikalarını tasarladığı tam içtimai ortakları ile gelişigüzel çalışmaktadır. Tıpkısı esnada, istihdamı destek olmak ve iş alanları kurmak için ve işsiz halkın ipotek cesaret ödemelerini eğreti namına garanti emreylemek için gider programları yaratılmıştır. İZLANDA Henüz fazla sosyal harcamalar. 2009 yılında görüldüğü kadarıyla, otomatik düzenleyiciler beş altı cızık çerçevesinde işletilmektedir. Bunun anlamı, İzlanda’nın rahat sosyal asayiş zıkkım, arz çok pahal etkilenebilir gruplar için sözkonusu olan darbeyi atmak üstüne apotr olmaktadır. Hükümet, 2009 yılının ikinci yarısında uygulanacak finansal ayarlama amacıyla mukteza olan aynı sıra siyasa tercihlerini tespit süreci içerisindedir. Bu sürec sırasında, uyum oluşturulması öncelik oluşturmaktadır. Latviya Daha fazla sosyal harcamalar ve daha ferah hedeflendirme. Latviya’nın gider ayarlaması, içtimai harcamaların ve yatırmların korunması ve ücret kaleminde elan çok tenzil yapması açılarından karakteristik mali tahkimlerden kebir ölçüde farklılık taşımaktadır. Toplumsal harcamaların 2008 ve 2009 yılları ortada yüzdelik 1.5 oranında arttırılması hedeflendiğinden DENIZ/OECD ortalamalarına yakınlaşmaktadır. Buna rağmen, hedeflendirme geliştirilebilir ve toplumsal asayiş zıkkım harcamaları Avrupa ortalamasının GSYİH’nın yaklaşik yüzde ’½’si kadar altındadır. Bunun nedeni balaban ölçüde evcil yönetimler beyninde dirimlik eşitsizlikleri olmasından kaynaklanmaktadır ki bu sevgili planlanmış olan yerel yönetim reformu çerçevesinde kısmen ele alınmaktadır. Izlence keyif sektörü reformunu ve sosyal yardımlar sisteminin elan gür hedeflendirilmesini sağlayıcı eklenmiş önlemleri dahi içermektedir.

Share: