Ilmî olarak kanıtlandı! Eş ve koca beyni ayrımlı çalışıyor…

Erkeklerin ve kadınların beyinlerinin ayrımlı çalıştığı yıllardır bildirme çokça konuşulan konulardan biri. İngiltere’üstelik yapılan aynı araştırma bu popüler söylemin esasen töz olduğunu ortaya koydu.

Cell Dergisi’nde yayınlanan yıpranmamış araştırmaya göre, benzeri cinsiyette diğerinden haddinden fazla daha etken olan 1000 geniş bulundu.

Bilimsel kendisine kanıtlandı Kadın ve koca beyni farklı çalışıyor…

Beyinde ‘Derecelendirme, flört etme, çiftleşme ve tiksinti etme’ davranışlarını programladığı bildik alanları araştıran olgun insanları Eş ve cerrar fare beyinlerinin nasıl farklılaştığını inceledi.

ERKEK FARELER CİNSİYETİ ÇOKÇA ELAN HIZLI BELİRLİYOR

Çalışmada erkek farelerin bir yabancının cinsiyetini acul tıpkı şekilde belirlediği, dişilerde ise yavru koruyuculuğunun haddinden fazla elan aşkın olduğu belirlendi. Stanford Medicine’den araştırmacılar, bu farklılıkların belli ayvaz ve kadınların beyinlerine üstelik yansıdığını söyledi.

KARŞI CİNSE BAKARAK ÇOKÇA HENÜZ AKTİF BİN GENIŞ BULUNDU

Kanı yapılarından çıkarılan dokuyu çözümleme eden malumat insanları tıpkısı cinsiyetin ortada diğerine bakarak önemli ölçüde henüz hareketli olan 1000’den aşkın gen buldular.

Psikiyatri, çizi bilimleri ve nörobiyoloji profesörü Nirao Shah, “Bu genleri kullanarak, belli başlı cinsiyete özgü davranışları düzenleyen düşünce hücresi gruplarını belirledik. Kanıtlar, beynin sadece çevresel etkilerle şekillenmeyi muntazır gereksiz ayrımsız safiha olmadığını ayan ortaya koyuyor.” dedi.

CİNSİYETE HAS DAVRANIŞLAR

Milyonlarca yıllık evrim boyunca hayvanların beyinlerine cinsiyete katışıksız toplumsal hâller yerleştirilmiştir. Söz Gelişi koca fareler, kendilerine ilgilendiren olduğunu düşündükleri benzeri alanı ihlal fail yabancıların cinsiyetini aceleten ayırt fehamet. Davetsiz konuk apayrı tıpkısı ayvaz ise, müstacelen ona saldırır. Eğer dişiyse flört başlatırlar.

Çekici fareler, yavrularını gözdağı eden seçkin şeye saldırarak, bölgesel saldırganlıktan tezayüt üvey anne saldırganlığı sergilerler. Yavrularını korumaya ve evsiz barksız olanları et kafalı almaya erkeklerden haddinden fazla elan meyillidirler.

OTİZM SKALA RİSKİ ERKEKLERDE 4 BITIRME DAHA AŞKIN

Araştırmacılar keşfettikleri yeğin genlerin, farklı cinsiyetlerde çok olan kanı bozuklukları için muayyen riziko faktörleri olduğunu söylediler.

Örneğin, erkeklerde kadınlara bakarak dört intaç elan ferah olan otizm yelpaze bozukluğu olduğu keşfedilirken Alzheimer hastalığı ve multipl skleroz ile angajmanlı genler, çekici fareler arasında daha etkili kendisine görüldü.

Share: