İhraç edilen araçlara ÖTV desteği

Dirimlik İdaresi Başkanlığınca, “İhraç Edilen Karaca Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarlarında Yapılan Vergi Farklılaştırmasına İlişkin Özel Istihlak Vergisi (I) Mahdut Liste Aplikasyon Genel Tebliği’nde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Manifesto Taslağı” hazırlandı.

Taslakla, Türkiye’de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, araba, kamyonet, kamyon ve motor gibi ÖTV’ye tabi motorlu yağız taşıtlarının, üretim süreçlerinde beğenilen ilk dolum yağlarının daima akaryakıtlarının anlaşılan tıpkısı kısmına ilgilendiren ÖTV tutarlarının, bu taşıtların istihsal maliyetlerinin düşürülerek göz ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücünün artırılması için ÖTV’den arındırılmasına ait esaslar yer alıyor.

Buna göre, geçmiş dolumda ÖTV tutarı sıfır kendisine uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi üzere binek araçlarda “7” litreyi, motosikletlerde, “2” litreyi, özge taşıtlarda ise “15” litreyi geçemeyecek.

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarına henüz ilk makbul vergi tutarı amacıyla iskontolu algı uygulamasından kaynaklanan algı farklılaştırmasının, kişmiri taşıtı imalatçılarına reddetme yöntemiyle uygulanması akıllıca görüldü.

İlk dolum antagonist ve akaryakıt kapsamına, karaca taşıtlarının, kullanıma amade hale getirilebilmesi için motosiklet, vites kutusu, diferansiyel ya dahi yakıt deposu gibi bölümlerine imalatçıları aracılığıyla az içinde ilk defa konulan madeni yağ ve akaryakıt türleri girecek.

Uygulamaya göre, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek yağız taşıtlarının istihsal sürecinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların alacak tutarları üzerinden ÖTV bildirme edilerek ifa yapılacak.

Bu akaryakıt ve yağlarda iade uygulamasından yararlanılabilmesi için bunların ithal veya satın alma tarihini takip fail ay esasen itibaren 12 ay zarfında esmer taşıtlarının üretim sürecinde intişar ve üretilen bu esmer taşıtlarının dahi tekrar bire bir sürede ihraç edilmiş olması gerekecek.

Aplikasyon kapsamındaki ÖTV iadesini, yemeden içmeden sıkıntılı ortamında üretilerek ihraç edilmiş yağız taşıtlarının üretim sürecinde evvel dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar rica edebilecek.

İlk dolum yağlarında kâffesi, ilk dolum akaryakıtlarında kayıt türüne göre “2”, “7” ve “15” litrelik kısmı amacıyla iade arzu edilebilecek.

İade talebi, süresi içinde internet rüşvet dairesi üzerinden KDV yönünden bağlı olunan rüşvet dairesine verilecek ölçün iade rica dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacak fakat şartlara makul kullanımın mamul olması kaydıyla ihracatın 12’nci ay süresince gerçekleşmesi yerinde buna ilişik reddetme talepleri, bu ayı strateji eden ay sonuna kadar yapılabilecek. Bu süreler geçtikten sonra reddetme arzu edilemeyecek.

Share: