Güneş Tacı virüs ismi nereden geliyor?

FINANSGUNDEM.COM

Hastalık olarak “koronavirüs hastalığı” yani COVID-19, virüs ise “biberli akut teneffüs sendromu koronavirüs 2” yani SARS CoV-2 adına adlandırılıyor. 

Virüs ve hastalığın sebep farklı isimleri var?

Virüsler ve hastalık oldukları emraz alelumum değişik isimlere sahiptir. Örneğin, HIV, AIDS’e bozukluk olan virüstür. İnsanlar genellikle kızamık kadar bire bir hastalığın adını bilirler, fakat buna sebep olan virüsün adı olan “rubeola”yı bilmezler.

Virüsleri ve hastalıkları tesmiye etmek amacıyla farklı süreçler ve amaçlar vardır.

Virüsler, tanılama testleri, aşılar ve ilaçların geliştirilmesini kolaylaştırmak için genetik yapılarına göre adlandırılır. Virologlar ve geniş olgun topluluğunun yaptığı bu aksiyon böylecene, Arsıulusal Virüs Taksonomisi Komitesi (ICTV) marifetiyle adlandırma yapılır.

Emraz, hastalık önleme, yayılma, bulaşıcılık, ağırlık ve tedavi konusunda tartışmalara olanak tefrik etmek için adlandırılmıştır. Hastalıklara tedarikli olma ve engelleme Acun Afiyet Örgütü’nün (DSÖ) rolüdür, bu nedenle hastalıklar DSÖ tarafından Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında (ICD) resmi olarak adlandırılmıştır.

ICTV, 11 Gücük Ay 2020’bile bu yıpranmamış virüsün adını “güç akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)” kendisine açıkladı. Bu kişi, virüsün 2003 SARS salgınından sorumlu koronavirüs ile münasebetli olması nedeniyle seçilse de iki virüs birbirinde farklıdır.

DSÖ, henüz evvel Acun Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Birleşmiş Milel Gıda ve Ekincilik Örgütü (FAO) ile geliştirilen yönergeleri strateji ederek 11 Şubat 2020’birlikte bu kullanılmamış hastalığın adı yerine “COVID-19” u duyurdu.

COVID – 19 açılımında ise, “co”nun “güneş tacı” anlamına geldiğini; “vi”nin “virüs”ü belirttiği ve “d”nin ise “çor” (İng. disease) anlamını taşıdığı bildiriliyor. “19” sayısı ise 2019 yılını temsilen, hastalığın önce tanımlandığı ruz olan 31 Boşluk’ı belirtiyor.

WHO virüs amacıyla ne ismi kullanıyor?

Riziko iletişimi açısında bakıldığında, SARS isminin kullanılması, hele 2003’te SARS salgından sunu haddinden fazla etkilenen bölge olan Asya’da yersiz gocunmak ahali açısından istenmeyen sonuçlara misil açmaması amacıyla, DSÖ, virüse “COVID-19’dan sorumlu virüs” veya “COVID-19 virüsü” demeye başladı. Bu adlandırmaların hiçbiri, ICTV tarafından kararlaştırıldığı şekliyle virüsün resmi adının yerini alması için tasarlanmamıştır.

Virüs resmi namına adlandırılmadan geçmiş yayınlanan materyaller, karışıklığı göğüslemek amacıyla zaruri olmadıkça güncellenmeyecektir. (Dünya Sağlık Örgütü internet sitesi – https://www.who.int/)

Share: