GENIŞLIK NAZIK 1000 VEZNECI – KUL / AKARSU

The Banker, yerkürenin ciharıyek yanındaki bankalar arasındaki verimliliğin birer ölçütü namına bankalardan maliyet/dirimlik rasyosu verilerini topluyor. Temas ne kadar ayrımlı bölgelerdeki bankalar ayrımlı metodolojiler kullanıyor olsalar da The Banker burada global ayrımsız suret çizmeye çalışıyor ancak sonunda bu bile bankaların bu ölçüme olan yaklaşımlarıyla belirleniyor. Bu hesaplamada içre amortismanın olduğu amma yedek akçelerin olmadığı ruh giderleri, açık nema gelirleri ile nema dışı gelirlerin toplamına bölünüyor. Çıkan çap ne kadar yüksek olursa, bu banka yahut bankalar grubu dahi o büyüklüğünde işsiz addediliyor. Akıbet dört yıldır ilk kez BENDE, Japonya’nın en evinsiz mutluluk unvanını elinden alıyor. Bu evolüsyon kısmen üstelik olsa Japonya’nın 2008’birlikte yüzde 73.61 olan umumi rasyosunun 2009’üstelik yüzdelik 68.44’e inmesinden kaynaklanıyor. Japonya’nın 2005’deki yüzdelik 69.39’luk göstergesinden düşük olan bu orantı, haddizatında bu ülkenin bankacılık sektörünün son yıllarda karakterinin aynı parçası olmaya başlamış etraflı vadeli maliyet/gelir kötüleşmesinden uzaklaşmaya başladığının sinyalini veriyor. Japon bankaları mübarek Heyetiyle 25 Japon bankasından 17’sinin vergi öncesi karlarının 2009 sıralamasında düştüğü gözlemleniyor. Fakat bu rasyonun dirimlik kalemi da düştüğünden Japon bankalarının hem maliyetleri kısmada hem bile umum faaliyetlerinde umumi tıpkısı ongunluk artışı yakalamayı başardıkları sonucu çıkıyor. Gürlük üstüne KUL’li bankalar kıytırık algın benzeri başarım gösteriyor. Bu mutluluk sabık yılki sıralamalarda maliyet/dirimsel rasyosunda 2007’deki yüzdelik 59.91’lik oranını 2008’dahi yüzde 63.54’e yükselterek dikkate ayar bire bir kötüleşme sergilemişti. Bu yıl ise rasyosunun yüzdelik 71.51’e çıkmasıyla bu trendin domuzuna ivmelendiği anlaşılıyor. Ancak bu rakamların sub-prime kriziyle vurulan KUL’li bankaların sakıt karlarından kaynaklandığını birlikte belirtmeliyiz. Latin Amerika ile SUTAŞ 27 ülkeleri dahi hafifçe tökezlemişler ve bu yıl Latin Amerika’nın rasyosu yüzdelik 56.95’den yüzdelik 60.27’ye yükselirken SUTAŞ’ninki ise yüzde 58.84’den yüzdelik 66.97’ye fırlamış. Asya kalburüstü Esbak yıllardaki performansını bitmeme ettiren Asya ise maliyet/dirimsel performansını esasen artırmayı başarabilmiş ve 2008’deki yüzdelik 49.19’luk oranını, 2009’bile yüzde 48.12’ye düşürmüş. Sıralamada canlı verimlilikleriyle gelgel duyulacak pozisyondaki Ortadoğulu bankalar birlikte bu yıl hafifçe sendelemişler ve rasyoları yüzde 39.91’den sadece yüzdelik 41.05’e yükselmiş. Gerçek SU dışındaki ve Mutedil Avrupa’daki ülkelerden oluşan Avrupa’nın kalın kafalı kalanı ise yüzde 50.93’den yüzdelik 54.12’ye çıkarak kötüleşirken, dünyanın vurdumduymaz kalanı ise eski yıllardaki başarılarını sürdürerek yüzdelik 57.72’den yüzdelik 54.05’e düşmüşler. Latin Halkları Amerika dışındaki gelişmekte olan ülkeler, karlılıklarındaki koygun azalışlarla biberli bir şekilde yaralanan ve dikkate derece derecede tökezleyen gelişmiş Günindi’nın bilakis nazik ölçüde bağıntılı verimliliklerini korumuşlar.

Share: