Gençlerin BES’e dahil edilmesiyle önceki yılda 3 milyarlık kaynak birikecek

Özel ve fahri ayrımsız tekaütlük artırım sistemi olan BES, bireylerin etken emek sürelerince yaptıkları katkıları teferruatlı vadeli yatırımlara yönlendirerek içtimai asayiş sistemini destekleyen mülhak tıpkısı dirimlik elde etmelerini ve tekaütlük dönemlerinde hayat standartlarını koruyabilmelerini hedefliyor.

Akıbet dönemde, 18 gözyaşı altı nüfusun sisteme karışma edilmesi suretiyle BES’in kapsamının genişletilmesine müteveccih icraat yürütülürken, Sigortacılık ile Ayrıksı Kâh Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Tıpkı Kanun Hükmünde Kararnamede Ayrım Yapılmasına Dair Yasa, güzeşte hafta Resmi Gazete’dahi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları yerine BES’te deneyim yapabilecek.

Potansiyel BES murahhas sayısının Türkiye’nin toplam nüfusuna ulaştırılması ile çocuklarda ve gençlerde tasarruf bilincinin geliştirilmesinin yanında ülkenin artırım açığının kapatılmasına destek sağlanması amaçlanıyor. Mavera yandan, sermaye piyasalarının derinlik kazanmasıyla mali dalgalanmalara alın henüz mukavemetli ayrımsız bina oluşturularak mali istikrara ulama sağlanması hedefleniyor.

18 yaş şeş ittifak, 2020 sonu bakımından 84 milyon olan Türkiye nüfusunun 23 milyon ile kısaca yüzdelik 27’sini oluşum ediyor.

Bu yılın nisan ayı itibarıyla BES ve Resen Katılım Sistemi’ne mukayyet 12,6 milyon elçi bulunuyor. Bu birlikte sisteme paydaşlık oranının yaklaşık yüzde 21 olduğuna işaret ediyor.

Dinç nüfusun sisteme OKS’deki yapıya analog benzeri şekilde otomatik karışma edilmesi yerinde orta vadede 5 milyona andıran eskimemiş katılımcının sisteme bütünleşmiş olabileceği ve bu kanaldan önce yılda kestirmece 3 milyar liralık fonun birikebileceği değerlendiriliyor.

Bu faraziye altında, sistemdeki toplanmış kaynak üstünde ılımlı ve teferruatlı vadede kayda derece fark oluşacağı, gösterim kapsamında 2030’dahi 1,21 trilyon teklik olması muhtemel bütün görüntü büyüklüğünün 1,36 trilyon liraya çıkabileceği öngörülüyor.

Resen katılım ile sistemdeki fonlar 150 milyar liraya dayandı
Emeklilik Gözaltı Merkezi verilerine bakarak, Türkiye’da 21 Mayıs bakımından BES’te 6 milyon 908 bin 820 kişinin 147 bilyon 363,4 milyon lira fonu bulunuyor. Kendiliğinden ortaklık anne göstergelerine bakarak ise 2017’nin esasen itibaren kendiliğinden namına BES’e dahil olup 21 Mayıs itibarıyla sistemde mevcut müteharrik sayısı 5 milyon 767 bin 892 namına belirlendi. Bu çalışanların görüntü büyüklüğü ise 12 milyar 605,1 milyon teklik düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye’de OKS’nin devreye girdiği Familya 2017’den geçmiş, BES’te bulunan katılımcı sayısı 2016’nın boşluk sonu bakımından 6 milyon 627 bin 25, sistemin büyüklüğü ise 53,4 bilyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Rakamlar, etkin kesime yönelik OKS’nin devreye girmesi ile bütün büyüklüğünün kebir verimlilik kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu bile söz konusu uygulamanın gençlerde devreye alınmasının sistemin derinleşmesine mehabetli ulama sağlayacağını gösteriyor.

Mütekâmil ülkelerde üstelik 18 yaş altı nüfusa artırım etme alışkanlığı kazandırmaya yönelik çeşitli programlar bulunuyor.

Yapılan bir çalışmaya bakarak, İngiltere’dahi geçerli CTF programı, çocukların artırım etmeye başlayabilecekleri aynı finansal varlığa erişimini sağlayarak okul müfredatı tarafından verilen mali eğitime bağlı adına, gelecek nesillerde artırım alışkanlığının gelişmesine havari oluyor. Benzeri eksantrik çalışma de çocukların doğumlarından itibaren tasarruf hesaplarına eş olmasının repertuvar alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra geleceğe dayalı daha özgün ve muvaffakiyetli planlamalar yapmalarına ulama sağlayacağını ortaya koyuyor.

Ülke tasarruflarını artırmaya müteveccih bu girişimlerin; etraflı vadede cari abra, sürdürülebilir büyüme, elan yoğun mali piyasalar gibi yüce göstergeleri müspet yönde etkileyeceği, strüktürel kırılganlıkları azaltacağı ve mümkün şoklara karşı finansal piyasaların elan dirençli olmasını gerçekleştirme etmesi açısından finansal istikrara katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

18 yaş altına BES imkanı sağlayıcı öneri kabul edildi

18 gözyaşı altı BES’in detayları

Share: