Gelirler ihitiyaca yetmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakarak, halkın yüzdelik 46,2’si geliriyle ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.
A.A muhabirinin TÜİK’in Hayat Memnuniyeti Araştırmasının 2010 yılı sonuçlarından yaptığı hesaplamaya göre, ülke genelinde hanehalklarının yüzdelik 13,1’i geliriyle hanehalkı ihtiyaçlarını ”haddinden fazla yumruk”, yüzde 33,1’i da ”zor” karşıladığını belirtti.
geçim zorluğu yaşamadığını belirtenlerin oranı yüzde 39,6, geçimini yalınç  sağladığını belirtenlerin oranı yüzdelik 12,3, ”haddinden fazla süssüz” geçindiğini belirtenlerin oranı üstelik yüzdelik 1,9 oldu.
Dirimsel grupları itibariyle hanehalklarının ihtiyaçlarını istikbal düzeyine bakıldığındaysa, asgari ücretlilerin durumu dikkati çekti. Geliri 630 liraya büyüklüğünde olan bu grubun yüzdelik 30,7’si haddinden fazla edisyon, yüzdelik 42,4’ü de pres geçindiğini bildirdi. Bu gruptakilerden yüzde 22,4’ü geçimini ”itidalli” düzeyde sağladığını
anlatım ederken, yüzde 4,3’ü ”cılız”, yüzde 0,3’ü bile ”çok yalınç” geçinebildiğini söyledi. Bu oranlar aylık geliri 3 bin 851 liralık ve beden olan grupta ise kamu tersi yönde sıralandı.
Bu antant içinde geçinmekte ”haddinden fazla zorlanan” bulunmazken, zorlandığını belirtenlerin oranı yüzde 4,6’dahi kaldı. söz konusu grubun yüzde 29,7’si ölçülü, yüzdelik 47,2’si cılız, yüzde 18,5’i de çokça görgüsüz kamer sonunu getirebildiğini kaydetti.

-KALABALIK AİLELER EDISYON GEÇİNİYOR-

Hanehalkını oluşturan güç sayısına göre uyum düzeyine bakıldığında ise 7
hayat ve üzerindeki grubun ağırlığı dikkati çekti.
7 kişi ve üzerindeki hanehalklarında olağan ve haddinden fazla olağan geçinebildiğini
tamlayan kimse olmadı. Bu grubun yüzde 39,8’i ”çok yumruk”, yüzde 7,4’ü ”edisyon”,
yüzdelik 52,9’u ”mutedil düzeyde” geçimini sağlayabildiğini kaydetti.
4 kişiye kadar hanelerde pres geçindiğini belirtenlerin oranı kestirmece yüzde
50 düzeyinde oldu. Bu gruplarda ölçülü düzeyde geçimini sağladığını belirtenlerin
oranı da yüzdelik 37-38 civarında oldu. Bayağı ve çok yalınç geçinenler yüzde 13-14
seviyesinde kaldı.

-RESIM-

2010 yılı itibariyle dirimlik grubuna göre, gelirin hanehalkı ihtiyacını
gelecek durumu şöyle:

Gelir Grubu Çok Zor Edisyon Itidalli Basit Çokça Macerasız
———– ——- —– —— —– ———
0-630 30,7 42,4 22,4 4,3 0,3
631-990 14,2 40,4 38,0 6,6 0,9
991-1.650 8,0 30,9 46,8 13,2 1,2
1.651-2.750 2,5 22,6 53,4 20,0 1,6
2.751-3.850 2,1 15,0 46,6 27,3 9,1
3.851-. – 4,6 29,7 47,2 18,5
MEVKI GENELİ 13,1 33,1 39,6 12,3 1,9

2010 yılı itibariyle, hanedeki gönül sayısına bakarak gelirin hanehalkı
ihtiyacını istikbal durumu ise şöyle oldu:

Hanehalkı Haddinden Fazla Tahakküm Baski Ilımlı Kıytırık Haddinden Fazla Kıytırık
———– ——- —– —— —– ———
1-2 12,3 32,7 40,3 12,8 2,0
3-4 12,9 35,3 38,8 11,3 1,7
5-6 28,3 34,9 25,6 11,2 –
7-. 39,8 7,4 52,9 – –
MUTLULUK GENELİ 13,1 33,1 39,6 12,3 1,9

Share: