GE, ‘Inovasyon Barometresini’ açıkladı

General Electric (GE), Avrupa Birliği’ndeki inovasyon politikaları ile ilgili bağımsız bire bir araştırı niteliğindeki ‘GE İnovasyon Barometresi’nin sonuçlarını yayınladı. Brüksel’deki 240 düşün lideri arasında yapılan Araştırma, Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) Sean Kelly’nin ocak sahipliğinde Brüksel’bile gerçekleştirilen etkinlikte Araştırı, İnovasyon ve Bilimden mesul Avrupa Komisyonu Üyesi Maire Geoghegan-Quinn eliyle lanse edildi. StrategyOne aracılığıyla gerçekleştirilen araştırma Avrupa Komisyonu’nun İnovasyon Stratejisi öncesinde ve GE’nin 160 milyon avroluk (200 milyon dolar) acun çapında herkese açıkça işbirliği marifetiyle teknolojinin hızlandırılmasına arkalama edecek ayrımsız çevik olan ‘ecomagination Challange’ ile angajmanlı adına yayınlandı. Kilit bulguların bazıları şöyle; – Araştırmaya katılanların yüzdelik 90’ı, inovasyonun henüz rekabetçi ve yeşil ayrımsız ekonomi görüntülemek üzere anne bire bir dil olduğunu düşünmektedir – Yüzde 86’sı, inovasyona yatırım yapmanın SU’nde iş gücü yaratmak amacıyla yeryüzü ferah defa olduğunu düşünmektedir – Yüzde 91’i, AB’nin, inovasyon ürünlerinin ve hizmetlerinin benimsenmesinin hızlandırılması için strüktürel fonlar kullanmasını istemektedir – Yüzde 78’i, mütekâmil aynı inovasyon politikasıyla desteklenmesi halinde Enerji endüstrisinin yer haddinden fazla hisse senedi yaratacak seksiyon olduğunu düşünmektedir; Keyif sektörü yüzde 66 ile ikinci ve Telekomünikasyon üstelik yüzde 57 ile üçüncü konumdadır. – Yüzde 83’ü henüz inovatif benzeri Avrupa geliştirmek üzere Kamu/Özel Sektör Ortaklıklarının esas olduğunu düşünmektedir. – Katılanların vakit kaybetmeden yüzde 41’i bulunan fikri mülkiyet hakkı düzenlemelerinin inovasyonun DENIZ’nde serpilmesi üzere ehliyetli olduğunu düşünmektedir. – Bir Tane bire bir AB nişancı sisteminin yaratılması üstüne ateş parçası benzeri destek var. – İnovasyonun, hesaplı büyümenin de ötesinde, KEZ vatandaşlarının yaşamlarının özellikle gelişim, çevre ve esenlik kalitesi ile ilişkin bir nice boyutu yönünden iyileştirilmesi potansiyelini taşıdığı düşünülmektedir. ‘ İnovasyon Barometresi’ ayrıca, zinde bire bir ‘İnovasyon Birliği’nin yaratılması yönündeki algılanan engelleri ve araçları da inceledi. Araştırmaya katılanların mukassi aynı çoğunluğu, daha aşkın kamu/özel sektör ortaklığı, AKARSU/Unsur Ülkeler politikalarındaki ve teşviklerindeki tutarlık ve her düzeydeki bürokrasi üzerinde durulması gerektiğine ilgi çekti. Ancak yer koca nokta özel sektörün yapısal fonlara ulaşması konusundaki süreçlerin değiştirilmesi gerektiğiydi. Ülkeler düzeyinde inovatif hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla strüktürel fonların yerleştirilmesinin önündeki engeller incelendiğinde araştırmaya katılanların yüzde 88’inin “bürokratik prosedürlerin yerleşmeyi yavaşlattığını” düşündüğü, yüzde 64’ünün “sahadaki uzmanlığın yetersizliğini/eksikliğini” belirttiği ve yüzde 63’ünün de “Unsur Ülkelerin balya fonlama sağlayamadığını” söylediği görüldü. Katılanların yüzde 49’u dahi proje olmaması evet dahi projelerin belirlenememesini bariyer kendisine gördüğünü tabir etti. Siyasi ve politika boyutlarının yanı sıra katılımcılar, AKARSU’nde gerek zatî ve gerekse da fonlama yönünden inovasyon konusundaki kâin ‘riskten sakınma’ kültürünün ele alınması de karışma inovasyonun gelişmesini sağlayacak olan kültürel değiş üstünde bile odaklandılar. Araştırı ayrıcakatılanlar arasında görüntü yönetimi alanında riziko sermayesi iştahının az olduğu ve bürokratik prosedürlerin bile inovasyonu desteklemek amacıyla mahiyet yönlendirme ve tahsis etme konusunda oyuncuları engellediği yönünde endişler olduğunu bile gösteriyor. 2009 yılında Avrupa Berat Ofisi, 2008 yılına oranla yüzdelik 13 eksilme ile 52.000 patent verdi. GE International Başkanı ve CEO’su Nani Beccalli-Falco’ya bakarak, “Avrupa’nın önümüzdeki on sene içerisinde global ekonomide kuvvetli ve kompetitif tıpkı kırıcı olmaya bitmeme etmesini nail olmak amacıyla tıpkısı ‘İnovasyon Birliği’ görüntülemek esastır. İnovasyon Avrupa’nın iktisadi yenilenmesi amacıyla bir katalizör kabil fakatbu yalnız başına gerçekleşmeyecektir. Lüzum kamu ve gerekse de hür teşebbüs tarafından, inovasyonu genişlik geniş anlamıyla tanıtacak, isteklendirme edecek ve ödüllendirecek benzeri yassı yaratmamız şarttır. Avrupa’nın bati bir tercih yapması gereklidir; inovasyon ya da sakinlik. Avrupa genelinde 90.000’den aşkın çalışanın işvereni namına GE, Alt Kurul’un 2020 AKARSU Stratejisi’nde vadi alan İnovasyon Birliği’nin yaratılması yönündeki atılımlarını desteklemektedir.” GE’nin Temmuz ayında başlatılan ve Ilkgüz sonuna kadar başvuruları bitmeme fail ‘ecomagination Challange’a henüz şimdiden 250’si Avrupa’dan kalkışmak üzere 2.000’den fazla başvuru yapıldı. Bu çevik konusundaki görüşlerini tamlayan GE’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ecomagination başkanı Tore Land’a bakarak, “GE, ‘ecomagination Challange’ile münhal inovasyonu yedirmek üzerine üstüne düşeni yaparken daha saf, daha düşüncesiz ve elan bereketli aynı ekonomi geliştirilmesini sağlayacak olan bakir teknolojilerin ortaya çıkmasını destekleyecek tıpkısı katalizör rolünü üstelik üstlenmektedir. Hiçbir ahit ticari namına can geçirilemeyecek birçok muamma kalmış teknoloji ve inovasyon olduğunu düşünen GE, bu yarışma bulunan potansiyelin açığa çıkarılmasını sağlayacaktır.”

Share: