Dünyanın kusurları düzeltilmeyi bekliyor

Wolf, çok büyük küresel dönüşümlerin yaşandığı günümüzde zinde ayrımsız küresel ekonominin, iktisadi gelişmenin, çevresel sürdürülebilirliğin ve uluslararası ilişkilerde barışın ve işbirliğinin sürdürülebilirliğini ulaşmak için büyük benzeri ceht gerektiğine ilgi çekti. Bunun en üst düzem mehabet adamlığı müstelzim mukavemetli aynı görev olduğunu belirten Wolf, Başbuğ Barack Obama’nın durumun bağırsak yüzünü kavradığını ancak hangi onun hangi da özge dünya liderlerinin karşılarındaki engelin boyutları üzerine vukuf sahibi olmadığını belirtti. Yapılması gerekenlerin iri tıpkısı çoğunluğunun ekonomistlerin boyunu aştığını belirten Wolf, çekirdeksel silahların teröristlerin eline geçebilme riskini önlemenin veya karbon salınım miktarının kesilmesi üzerinde işe yarar tıpkısı barışma sağlanmasının ekonomistlerin elinde olmadığını, ancak küresel ekonominin sağlığına yeniden kavuşturulmasında ekonomistlerin katkısı olabileceğini belirtti. Hafta başında Financial Times’da yayımlanan tıpkısı başka makalede Arvind Subramanian iktisat biliminin acun ekonomisini krizden çıkararak rüştünü ispatladığını belirtmişti. Wolf, bu iddianın benzeri yerden sonraları kusurlu olduğunu anlatım etti. Çünkü sağlam çok ekonomist önlemlerin gereksiz üste dokuncalı olduğunu kanıt etmişti. Fazlası Wolf’a göre uç müdahaleler ekonomiyi zinde günlerine döndürmeyi başaramadı, çabucak ölmesini önledi. Bugün elimizde iyileştirilmesi müstelzim beş vakayiname sevgili bahis konusu. DÜZELTİLMESİ MÜSTELZIM ILKOKUL KAPSAM İlk namına BENDE ve İngiltere dahil görünmek amacıyla gâh faziletkâr gelirli ülkelerin bilançolarındaki gerilemelerden kaynaklanan daimi benzeri yük bulunuyor. Bu ülkelerdeki özel sektörlerin efdal borca eş bölümleri balaban olasılıkla ayrıntılı vadede borçlarını azaltmaya ve tasarruflarını yükseltmeye çalışacaklar. İkincisi, kamu kesimi borçları sorununun çözülebilmesi üzere görülmemiş ölçekte bir hür teşebbüs borcuna girildi. Bu buut aynı müddet henüz devam ettirilebilir ve KUL ve İngiltere üzere ülkeler İtalya’evet benzemeye başlar. Fakat İtalya’nın elan metin hür teşebbüs finansmanı olmaksızın sonsuza kadar süremez. Üçüncü yerine, ılımlı ve mahsus eğreti azaltmalara karşın MEMLUK, İngiltere, İspanya ve özge palavra ekonomileri şümullü strüktürel akan açıklara Çin, Almanya, Japonya, petrol ihracatçıları ve diğerleri da bu açığı dengeleyen bütçe fazlalarını sürdürmeye devam edecek. Ancak bu aut borç sürdükçe, söz konusu ülkeler amme sektöründe, özel sektörde yahut her iki sektörde bile sonsuz mali sarih yüklemek zorunda kalabilirler. Aynı ayrıksı deyişle küresel angarya sağlanmadan iç dengelem sorunları kötüye gidecektir. ÇİN POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMELİ Dördüncüsü, ilkin Çin tevessül etmek üzere üretim ilavesi olan ülkelerin vacip siyasa değişikliklerini yapmaya oruçlu olmamaları. Zımnında bu ülkelerin fikirlerini mümkünse işbirliği yoluyla değiştirmeleri amacıyla tıpkısı kez çıkarmak gerekiyor. Serencam namına finans sitemi hala tamirat edilebilmiş değil. Cümle vakit kaybetmeden “çaplı” çalışanlarının yarattığı “zararlı varlıklarını” döndürmeye çalışmakla kalmıyor benzeri zamanda dünya genelinde bile krizin yapısal sebeplerine çözüm bulunması üstüne tıpkı başarısızlık yaşanıyor. Bankacılık sisteminin kriz sonrası kavuştuğu azel yapı kriz öncesi dönemden elan nazik benzeri riziko oluşum ediyor. Küresel ekonominin ve küresel medeniyetin temellerindeki hassasiyet bibi çokça vahim. Zımnında Wolf kendimizi çıkardığımız işten olayı kutlamak yerine ekonominin baştan sağlığına kavuşması için gösterdiğimiz çabalara bitmeme etmemiz gerektiğini belirtiyor. Bunun üzere işbirliği zarfında politikalar üretilmesi ancak ondan önce ülkelerin kayıtsızlıktan çıkması gerektiği belirtiliyor.

Share: