Dünyada 100 yıllık kömür rezervi kaldı

Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin 100 yılı fazla bire bir sürede tüketileceği adisyon ediliyor.
A.A muhabirinin, Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye bakarak, erke kaynaklarının artan ömürleri dikkate alındığında, kömürün, özellikle 2030 yılından bilahare çokça elan balaban ehemmiyet kazanacağı anlaşılıyor. Bulunan üretim seviyeleri ile acun görünür kömür rezervlerinin 100 yılı fazla aynı sürede tüketileceği adisyon ediliyor. Buna bedel görünür petrol ve doğalgaz rezervlerinin tükenme ömürleri bulunan üretim seviyeleri ile sırasıyla kestirmece 45 ve 60 yıl süreceği tahmin ediliyor.
Acun bütün kömür rezervi 826 bilyon titrem düzeyinde bulunuyor. Arz şişman çekince miktarı 238,3 milyar titrem ile ABD’ye ilgilendiren. ABD’yi 157 milyar ton ile Rusya, 114,5 bilyon ton ile Çin, 76,2 bilyon ton ile Avustralya, 58,6 bilyon titrem ile Hindistan, 33,9 milyar ton ile Ukrayna, 31,3 bilyon ton ile Kazakistan ve 30,4 milyar titrem ile Cenup Afrika izliyor. Bunların dışındaki ülkelerde ise toplanmış 85,8 milyar ton kömür rezervi bulunuyor. Türkiye birlikte bütün 12,7 milyar titrem kömür rezerviyle acun kömür rezervinin yüzdelik 1,5’ine erbap durumda.
Dünyada ortalama almanak 7 bilyon titrem düzeyinde kömür, 965 milyon titrem düzeyinde birlikte linyit üretiliyor. Dünya kömür üretiminin az daha yarısını Çin sağlıyor. Dünya kömür tüketim paylarında bakıldığında ise yüzdelik 45 ile ilk sırayı düzlük Çin’i, yüzde 14 ile ABD, yüzde 9 ile Hindistan, yüzde 3’lük paylarla bile Güney Afrika, Rusya ve yüzdelik 2 ile Japonya izleme ediyor. Dünya kömür üretiminin yaklaşık yüzde 65 ruh üretimi için kullanılırken, artan bölük ısınma, çipo-çelik ve çimento sektörlerinde yoğunlaşıyor.

-LİNYİT REZERVİ-

Acun mecmu linyit rezervi ise 195 milyar ton olurken, yeryüzü nazik rezerv miktarı 40,6 bilyon titrem ile Almanya’ya ilgilendiren. Bu ülkeyi 37,2 bilyon titrem ile Avustralya, 30,2 milyar titrem ile BENDE izliyor.
Dünya linyit üretiminin acilen tezce tamamı ayan ocaklardan üretiliyor. Linyit balaban oranda hareketlilik üretiminde kullanılırken, bazen ülkelerde endüstride ve karı ısınmasında de kullanılıyor. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Almanya, Avustralya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde ise elektriğin eke bire bir kısmı linyit kömüründen üretiliyor. Toplanmış 909,2 milyon titrem olan acun linyit tüketiminde geçmiş sırayı 169,9 milyon ton ile Almanya alırken, 70,5 milyon titrem ile Türkiye ikinci tam kayran alıyor.

-TÜRKİYE’DE UZANIM-

Türkiye’üstelik çok sadık doğalgaz ve yer yağı rezervlerine rağmen, 535 milyon tonu görünür olmak için, kısaca 1,3 milyar titrem taşkömürü ve 9,8 milyar tonu görünür ihtiraz niteliğinde hep 11,5 milyar ton linyit rezervi bulunuyor. Bu cirim dünya linyit rezervlerinin yüzde 5,9’unu oluşturuyor.
Linyit rezervinin yaklaşık 4,9 bilyon tonu Kahramanmaraş’ta kayran alıyor. Artan rezervler üstelik Adana, Ankara, Aydınlık, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ kadar illerde saha alıyor.

Share: