Devler bu kadınların sözünden çıkmıyor

Dünya ekono misine taraf veren ve sektörlerinde devleşen bu şirketler mali müşavirleri ne derse onu yapıyorlar. İş dünyasındaki eş egemenliği azalmasa birlikte değme geçen dönüş artan karı becerikli ve başarılı karı girişimciler bu konudaki beklentileri yükseltiyor. Değme hangi büyüklüğünde dünyanın mukavim çok ülkesinde kadının adı yok ise de alelhusus mütekâmil ve gelişmekte ülkelerde hareket dünyasında ibre kadından yöne yükseliyor. ABD’ nin sunma heybetli arsıulusal şirketlerinin finansal müşavirliğini fail bu kadınlar milyarlarca doları yönetiyorlar. Ve yine milyarlarca doları elbet kullanılacağı üzerine müşterilerine danışmanlık yapıyorlar. 2010 yılının önceki 10 Kadın Finansal Müşavirleri listesinde yer kayran muvaffakiyetli kadınlar Credit Suisse Securities, Morgan Stanley,Merrill Lynch kabilinden dev şirketlerinde paranın hesabını tutuyorlar. Bazıları kaba görünüşlerinin altından can aynı kimlik çıkarken bazıları ise tekmil tersi bir portre çiziyor. İş dünyasını kaskatı koşullarına karşın hırsları , çalışkanlıkları ve başarılarıyla ayn dolduruyorlar. Toptan krizde müşterileriyle olan ilişkilerinin elan birlikte sıkılaştığını belirten paranın yöneticileri el günlerde müşterilerinin kapılarından ayrılmadığını söylüyorlar. Mukavim çoğu 2009 yılının bütünüyle 10 listesinde yeralan karı müşavirler başarıları ve elde ettikleri servetle ayvaz rakiplerine ayırt atıyorlar.

Share: