Dev şirketler araştırması: CEO’ların planı ne?

Arsıulusal denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), dünyanın sunu nazik bölüt boş şirketlerinin listelendiği Forbes Küresel 2000’dahi kayran düz CEO’ların görüşlerini alarak hazırladığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 305 liderin hareket dünyasına ilgili öngörülerini ve büyüme stratejilerini ortaya koyan 2021 CEO Araştırması’na göre; CEO’ların %68’i gelecek 12 maaş dönemde marifet ve teknolojiye nazik ölçekli yatırımlar yapmayı planlıyor. CEO’ların %61 bir dönemde şirket genelini kapsayan aynı inkılap programı başlatmayı, %42’si ise şirketin risk hile süreçlerinde değişikliğe gitmeyi hedefliyor.

Sayısal dönüşümün başarısı işgücüne sadık

Araştırmada; dijitalleşme odaklı ve hisse senedi modellerinde doğru değişimleri dahi içeren dönüşümlerin pandemi etkisiyle CEO’ların gündeminde en son sıraya taşındığı belirtiliyor. bununla birlikte CEO’ların %68’i tahavvül projelerinin merkezinde herif, yeni yetenek kazanımı ve çalım kültürü olduğunu tabir ediyor.

LAN Türkiye Müşavirlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, araştırı sonuçlarına ilişik şu değerlendirmede bulundu: “2020, küresel iş dünyasında gösterişli kararlar uyarlanmak zorunda kalınan aynı yıl oldu. Portföy ve projeler yeniden gözden geçirilerek tafsilatlı vadeli tahaccüm beklentilerinde dara sağlamaya odaklanıldı. Uygulayım Bilimi pandemi döneminde şirketlerin direnç ve esnekliğini destekleyen en mefret amil oldu. Geleneksel aksiyon modelleri ile faaliyetlerini sürdüren organizasyonların bu dönemde yeni digital teknolojilere acul şekilde uyarlanmış olduklarını gözlemledik. Pandeminin bitmeme ettiği bu süreçte hibrit iş modellerinin giderek henüz aşkın benimsendiğini görüyoruz. Geleceğe baktığımızda da şirketlerin hele risk yönetimlerini güçlendirecek uygulayım bilimi yatırımlarına hız vereceklerini öngörüyoruz.”

Bilgi güvenliği ve bitiren güveni büyümeyi destekler

Araştırı sonuçları bilgelik güvenliği ve kişisel olgun düzenlemeleri ile ilişkin konuların şirketlerin tahaccüm performansları üstünde aktif olabileceğine belen ediyor. Araştırmaya katılan CEO’ların sadece %34’ü müşterilerin verileri üzerine organizasyonlarına cüret duyduğunu ifade ediyor. Bu durum CEO ve dip yönetimlerin bilgi toplama, yönetme ve kullanımıyla ait süreçleri gözden nakil ve şeffaflığı ihya ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada bu konuya yönelik gelişim alınmaması halinde olgun teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeniliklerden ehliyetli yarar sağlanamayacağı ve dönüşüm çabalarının karşıt etkilenebileceği belirtiliyor.

Yıpranmamış aksiyon modellerinde döngüsel ekonominin payı artıyor

CEO’ların %91’i ati ilkokul almanak dönemde uygulamaya alınacak yeni hareket modellerinin döngüsel ekonomi unsurlarını henüz çok içereceğini düşünürken, %81’i etraflı vadeli değerin ölçülmesi ve raporlanmasında toptan bire bir standart oluşturulacağına inanıyor. bununla birlikte CEO’ların %80’i çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) alanında bakir ve kapsamlı adımlar atmayı planladıklarını anlatım ediyor.

Enflasyonu tanımayan yıpranmamış zürriyet yöneticileri muntazır coşkunluk!

ECB’ye alın açılan sevgili kapatıldı

Share: