Çin’den sebep bu büyüklüğünde ensesi kalın karı çıkıyor?

Forbes’ın sorusu basit durumunda; mail zamanda ortaklaşacı ekonomiden müfrit erkinci tıpkı kapitalizme sabık Çin’birlikte çok sayıda ve çokça gailesiz milyarder iş kadını var. Mesela Wu Yajun, serveti 4 milyar dolara benzeyen tıpkı yurt kraliçesi. Xiu Li Hawmen aksata merkezlerinden 2,4 bilyon dolarlık aynı servet edindi. Chu Lam Yiu, sigara üretiminde beğenilen aromalardan 2,1 milyar dolar kazandı. Zhang Xin taşınmazlar yatırımından 2 milyar dolar; Taraf Cheung kağıt sanayiinden 1,7 milyar dolar; Chan Laiwa emlak piyasasından, Lei Jufang ise paramedikal sektöründen 1,1 bilyon dolar nail liyakatli hisse senedi kadınları. Forbes’ın sorusuna cevap veren Çinli yahut Çin kökenli uzmanlar, Çinli kadınların bu başarısını şöyle açıklama ediyor: 1- Kadınların gür bire bir eğitim bilimi almasına ve hisse senedi hayatına atılmasına hem imkan sağlayan hem bile bunu heveslendirme eden ayrımsız içtimai yassı; 2- Özellikle akbaba Avrupa’evet kıyasla, girişimciği çok elan az kısıtlayan mevzuatı ve kurallarıyla hızlı kalkınmakta olan ayrımsız iktisat; 3- Çinli kadınların çokça canlı, çokça kurumlu oluşu. Çin’da bankacılık, çıpa-polat, uz iletişim, hareketlilik kabilinden birtakım sektörler hálá azamet kontrolünde. Buna bedel, devletin yahut kamu şirketlerinin boşalttığı ya bile hiç girmediği alanlarda büyük bir serbesti ayrıca ’göz yumma’ söz konusu. ’Yıpranmamış zenginler’ alelumum yurt, tevzi ve pazarlama ile kitlesel tüketim sektörlerinden çıkıyor. Forbes’un verdiği rakamlara göre, Çin’dahi kadınlar etkin nüfusun yüzdelik 36’ısını oluştururken, halehalkı gelirinin yarısını karşılıyor. Bu son mehabet, 1950’lerde yalnız yüzde 20 civarındaydı. Engel arkasında birileri mi var? Katı kolektivizmden aşırı liberal tıpkısı kapitalizme geçen Rusya, sakat SSCB ülkeleri ve tıpkı anlamda birlikte Çin üzere ülkelerde haddinden fazla gelişmemiş sürede inanılmaz servetler elde eden biraz ’dolar milyarderleri’ ortaya artık. Bu ’düzgüsüz’ servetler, geniş ahali kitlelerinin fakirliğiyle çelişiyor. Rusya’bile, sıfırdan, tek yoktan dolar milyarderi olan bu zinde işadamlarına ’oligark’ adı veriliyor. Kamu tekellerinin ve stratejik sektörlerin, ’özelleştirme’ adı altında ’dağıtıldığı’ amma, herşeyini iktidara verecekli olan bu güre işadamlarının arkasında, Kremlin ve Kremlin’e andıran tıpkısı ’hamur oligarşinin’ gizlendiği, yani bu tendürüst dolar milyarderlerinin esasta birer ’maşa’ oldukları argüman ediliyor. Kısa sürede dolar milyarderi olan tendürüst Çinli hisse senedi kadınları üzere da (kadınların iş hayatında sunma bir iki erkekler kadar muvaffakiyetli olduğunu katiyen yadsımaksızın) ’Acaba bu servetlerin asıl sahipleri perde arkasındaki birileri mi?’ sorusu akla geliyor. Yenibiriş.com

Share: