Cesaret çoğalma hızı 7 ayın zirvesinde

Terörün Finansmanının Önlenmesi konusundaki milel arası sözleşmeye yönelik kesinleşmemiş kanun tasarısı için, İ.Ü Ahbaplık Fakültesi Dekanı Prof. Gıyap Sözüer’den sonradan Ceza Hukukçusu Prof. İzzet Özgenç’kap birlikte uyartı geldi.
Özgenç, ‘’Silahlı tıpkısı patırtı söz konusu ise bu çatışmaya doğrudan katılan tarafların birbirlerine alın işlemiş oldukları cani ve yaralama fiilleri, terör suçu kabul edilmeyecek’’ dedi ve bunun PKK ile mücadeleyi bile ilgilendiğini vurgulayarak şu görüşü savundu:
‘’Bunun sonucu olarak, PKK’nın silahlı patırtı halinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti düzenlilik görevlilerine alın cani veya okkalı yaralama fiillerini gerçekleştirse üstelik, bu örgüte yapılan yardımları, terörizmin finansmanının önlenmesine dair arsıulusal kavil hükümlerini ihlal ve dolayısıyla suç namına değerlendirmeyecektir.”
MHP’li TBMM Hak Komisyonu üyeleri, Ihtişam Adan Oktay Öztürk Erek Başesgioğlu dahi, Prof Özgenç’in bu görüşünü muhalefet şerhlerine eklediler. Ayrıca ‘’ Bakir suç ihdasları yaparak, vatandaşlarımızın türe ve özgürlüklerini ihlal edici aynı düz yaratılacağı endişesi vardır’’ dediler.
LEHTAR OLMAYANLAR
CHP milletvekilleri Ikbal Öztürk, Ikbal Yılmaz Turgut Dibek, Süha Aldan, İhsan Göktürk ve Bülent Tezcan ise Türe Komisyonu raporuna ekledikleri ihtilaf şerhinde ‘’BM ya dahi yabancı ayrımsız ülkenin talebi ile Türkiye’deki tıpkısı kişinin ya bile kurumun malvarlığı dondurulacak. Buna da hükümete ilişkin bürokratlar değişmeyen verecek’’ dediler ve itirazlarını şöyle sıraladılar:
‘’ Düşünce yasalaştığında, yıldırı ve terörün finansmanı ile ilgili malvarlığı ve fonlara ahali koymakla işyar MASAK Başkanının başkanlığındaki 7 yabanlık komisyonda MİT ve Hazne Müsteşarlığı ile Başvekillik, İçişleri, Dışişleri ve Doğruluk Bakanlıklarındaki arka dozaj bürokratlar düz alacaktır. Mahkemelere üstelik gerek kalmadan, iktidara vabeste encümen marifetiyle, iktidarın birlikte meydan almayan, gazeteler ve gazeteciler, şirketler, dernekler, sendikalar, siyasi partiler, evkaf, hususi üniversiteler, işadamları, meslek örgütleri kabilinden mecmu can ve kuruluşların malvarlıkları, haklarında hiçbir anket olmadan dondurulabilecektir.’’
TBMM Umumi Kurulunda ele alınması muhtemel idea ile, terörizmi finanse edenlerin malvarlıkları dondurulacak. Yıldırı örgütleri veya teröristlere fon sağlayıp, servet toplayan birey, 5-10 sene ortada hapse mahkum edilecek. Aynı yabancı heybet bile Türk vatandaşı veya yabancının malvarlığının dondurulmasına ilgili Türkiye’den talepte bulunabilecek. Türkiye de bire bir talebi bambaşka bir devlete yapabilecek.
 

Share: