Çalışan sayısı 186 bini geçti

Bankacılık sektörü 2012 yılını olumlu geçirdi. Müspet levha bilançolar dışında bankaların bölüm ve personel sayılarına bile yansıdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2012 yılına müteveccih “Bölüm Personel İstatistikleri” ni açıkladı. Buna göre 2012 yılında hep çalışan sayısı 4 bin 702 can artarak 186 bin 120’ye çıktı.
Bankacılık sisteminde Teşrinievvel-Ara 2012 döneminde cıvıltı gösteren banka sayısının 49 olduğuna belen edilen raporda, Odea Bank’ın 2 Ilk Teşrin 2012 tarihinde ecnebi sermayeli vezneci namına faaliyetine başladığı, Fibabanka’nın da 11 Teşrinisani 2012 tarihinde yabancı sermayeli bankalar grubundan özel sermayeli bankalar grubuna geçtiği tabir edildi. Yıl sonu itibariyle tevdiat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının hep büro sayısının, Orak Ayı-Eylül 2012 dönemine göre 123 nüsha, sabık yıl sonuna göre 400 skor artarak 10 bin 234’e ulaştığı tabir edilen raporda, 2011 yıl sonuna bakarak büro sayısının kamusal sermayeli tevdiat bankalarında 170 nüsha, hususi sermayeli tevdiat bankalarında 156 sayı, ecnebi sermayeli tevdiat bankalarında 74 skor artarken, kalkınma ve envestisman bankalarında ise değişmediğinin altı çizildi. Rapora bakarak, Ilk Teşrin-Ara 2012 dönemi sonu itibariyle yatırım bankalarında Banka başına ortalama bölüm sayısı 319 olurken, bu rakamın kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 26, özel sermayeli tevdiat bankalarında 425, yabancı sermayeli bankalarda ise 126 olduğu bilisi paylaşıldı.
İstihdam 4 bin 702 can arttı
Yatırım bankaları ile kalkınma ve envestisman bankalarında çalışan sayısının Orak Ayı-Eylül 2012 dönemine göre bin 788 kişi (yüzde 1 oranında), akıbet aynı yılda birlikte 4 bin 702 gönül (yüzdelik 2,6 oranında) artarak 186 bin 120 olduğu belirtilen rapora göre, 2011 sene sonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısının kamusal sermayeli tevdiat bankalarında bin 348 gönül, özel sermayeli mevduat bankalarında bin 565 hayat, yabancı sermayeli mevduat bankalarında bin 746 emanet, kalkınma ve yatırım bankalarında 60 dirilik arttığı, fon bankasında ise 17 güç azaldığı belirtildi.
Rapora bakarak, Teşrinievvel-Mesafe 2012 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 28’i kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 49’u özel sermayeli mevduat bankaları, yüzdelik 20’si ecnebi sermayeli yatırım bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları eliyle istihdam edildiğinin altı çizildi. TBB raporuna bakarak, mevduat bankalarında vezneci başına etkin sayısı 5 bin 663 olurken, bu ölçü amme sermayeli bankalarda 17 bin 196, özel sermayeli bankalarda 7 bin 551 ve ecnebi sermayeli bankalarda 2 bin 425 olduğu rapor edildi.
Avrat etkin sayısı erkekleri geçti
Raporda dikkat çekici ayrımsız bahis ise bankacılık sektöründe karı müteharrik oranı yüzde 50.1’e ulaşarak ayvaz çalışan sayısını geçti. Yıl sonu verileri baz alındığında, karı etkin sayısı ilk defa erkek sayısını geçtiği tamlanan raporda bu oranın kamusal sermayeli yatırım bankalarında yüzde 42, hususi sermayeli yatırım bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli tevdiat bankalarında yüzdelik 54, Görüntü bankasında yüzdelik 36, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzdelik 33 düzeyinde olduğunun şeş çizildi.
 

Share: