Bilişimde eleman açığı 100 bine ulaşacak

CERIDE HABERTÜRK TNS Türkiye eliyle online yerine gerçekleştirilen “İnsan Kaynakları Yönetiminde Iktisadi Kriz Önlemleri Araştırması” sonuçlarına bakarak şirketlerin yüzdelik 62’si işe alımlarını durduruyor. Bu durumun aksine enformatik sektöründeki öge arayışı hızlı hızlı artıyor. Firmalar, kendini bir nice alanda geliştirmiş tecrübeli eleman tercih ederken, özellikle yazılım uzmanı görünmek üzere marifet tabanı uzmanı, proje yönetmeni ve gelişim analisti arayışlarını artırıyor. Sektörde bilim giriş personelinden yazılım uzmanlığına arbede uzanan geniş yelpazede 50’ye mümasil meslek var. Dünyada olduğu gibi Türkiye’bile bile açık ihtiyaç mahsus ve iz piramidinin en üst seviyelerinde düzlük kayran yazılım uzmanlığı ve telekom mühendisliği berenarı gönül görüyor. Ayrıca Türkiye’deki kıvrak gelişime koşut yerine keyif teknolojileri konusundaki uzmanlara birlikte bati anlamda rabıt var. HP’ÜSTELIK EKSPER ARAYIŞI DEVAM EDİYOR HP firmasının İK Direktörü Adnan Erdoğmuş maharet alandaki galiba konularda ve uzmanlık gerekenlerinde namzet bulmakta zorlandıklarını dile getiriyor. Erdoğmuş, pazarlama ve satışın yaninda koca, network kabilinden bazen teknik alanların arzu gördüğünü, mümasil gelecekte ise uygulayım bilimi danışmanı, hal mimarı, satma danışmanlığı ve yazılım ihya kabilinden mesleklerin civar plana çıkacağını sav ediyor. 2010’dahi kestirmece 60 civarında sevimli istihdam etmeyi planlayan HP firması; ağırlıklı yerine mir, gelişim geliştirme, teknoloji uzmanlığı ve danışmanlığı rollerindeki eleman açığını kapatmayı planlıyor. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Kürsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sertbaş, yurtdışında enformatik sektöründe kariyer yapanlar için lisansüstü eğitimin kişilerin uzmanlıkları için ayrımsız yatırım namına görüldüğünü ve sektörde birçok majör konum üzere yeğleme edildiklerine değinirken şirketlerin üstelik çalışanlarını faziletkâr lisans amacıyla teşvik ettiklerini söylüyor. Ancak Türkiye’dahi kariyerine yüksek lisans veya doktora eğitiminden sonra başlamış tıpkısı bilgisayar mühendisi gâh pozisyonlar amacıyla geç artmış olarak görülebildiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Enformatik firmasından yükselen ve eke pozisyonlara gelmiş kişilerin üstelik çoğunlukla uzmanlık eğitimlerini sürdüren kişilerden oluştuğu inkar edilemez.” TEK ALANDA UZMANLIK YETMİYOR Bilgili Âdem Umumi Heyet Üyesi Furkan Fırat, sonuç dönemlerde bilgisayar teknolojileri alanında; tümce ve apışlık uzmanlığı ve yazılım ve veritabanı uzmanlığı, sayısal dizayn alanında web ve çizge tasarımcılığı ve beceri çizim ve 3D uzmanlığı ve bilgisayarda işletme/saymanlık alanında ise bilgisayarlı saymanlık ve ERKEK para uzmanlığı eğitimlerine ilginin aheste olduğunu belirtiyor. “İleriki dönemlerde Bilgi Uzmanı (Power User) adında değme sektördeki firmaların tam ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanlar yetiştirecek kariyer eğitimi planlıyoruz” bilgisini veriyor Fırat. TEKNİK ROLLERDE İSTİHDAM SIKINTISI Microsoft Türkiye İK Müdürü Esra Gaon sektörde nitelikli personel sıkıntısı olduğunu onaylıyor. “Büro genelinde hem beşeri ilişkileri, hem İngilizce vukuf düzeyi erdemli olması muhtemel danışmanlık, proje yöneticiliği, sistem mühendisliği gibi beceri rollerde tıpkı istihdam sıkıntısı var. Analog şekilde genel ağ ve mütemmim servisleri bölümümüzdeki çevrimiçi hizmetler kısmen kullanılmamış benzeri alan olduğu üzere, bu alanda, çevrimiçi yayımcılık ve reklamcılığı bilen, as ve pazarlama yetkinlikleri taşıyan şahıslar bulmak ağırlık olabiliyor” yorumunu yapıyor. Firma, 2010’da kıdemli müşavir, beceri alıcı yöneticisi, gelişim ortakları eş müdürü, bey hal yöneticisi kadar pozisyonlarda öge takanak İnsan kaynağı açığı % 45’e varıyor TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, “2010’dahi karşımıza çıkma KAPIK sektöründe 100 bin nefis küşade var” diyor Enformatik Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Turgut Gürsoy, sektörünün yetişmiş işgücüne haddinden fazla vahim kendisine ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Arsıulusal Himmet Organizasyonu (ILO) rakamlarına bakarak Türkiye’da hep istihdamın binde 5’i seviyesinde mevcut hikmet teknolojileri istihdamı, Avrupa Birliği ülkelerinde averaj yüzde 3.9 düzeyinde. Bu rakamları değerlendiren Gürsoy, “Türkiye’üstelik ne boyutta istihdam yaratabileceğimizin en stabil kanıtları olarak önümüzde duruyor. Da da yapılan araştırmalar, bilişim sektöründe tıpkısı dirilik üzere istihdam yaratmanın 5 bin dolar civarında bir envestisman gerektirdiğini ortaya koyuyor. Diğer sektörlerde ise bu nicelik 30 bin ile 50 bin dolar beyninde değişebiliyor. Bu noktada kaliteli enformatik eğitiminin ne kadar iri ehemmiyet taşıdığını kesin ve kemiksiz hatlarla bire bir kez elan görebiliyoruz” diyor. Zaman Türkiye’bile kestirmece 120 bin kişi bilgelik teknolojileri ile ilişik ayrımsız pozisyonda fariza alıyor. Önümüzdeki sene amacıyla bile bilişimde arz birkaç 100 bin kişilik ayrımsız gerekseme söz konusu. Gürsoy, bu rakamın yıllar itibarıyla yükseleceğini söylüyor. DEVLETE ÖNEMLİ İŞ DÜŞÜYOR Eskimemiş Türk Ticaret Kanunu’na bakarak gelişigüzel şirketin benzeri web sitesi olması gerektiği tamlayan Gürsoy, “TOBB verilerine bakarak Türkiye’birlikte şu anda 1.3 milyonun üzerinde şeriklik olduğu biliniyor ve bunların vakit kaybetmeden 130 bininin web sitesi var. Eğer mehabet bu kanunun üzerine yoğunlaşırsa doğrusu var olan web tasarımcısı ihtiyacını sakil şekilde arttıracak” diyor. Yazılım imtihan uzmanı bulmakta zorlanılıyor Arz yumruk kâin pozisyonlar benzeri zamanda arz çok aranan pozisyonlar. Bunlar de şöyle sıralanıyor: Yazılım Sınav Uzmanı, İş Zekası Uzmanı, Web Yazılım Uzmanı, Web Tasarımcısı, Flash Tasarımcısı, Web Master, Animasyon Tasar Çizimci (2D / 3D), Herkes Yöneticisi, Veritabanı Yöneticisi, Vukuf İşlem Bindi Teknisyeni, Yazılım Geliştirme Uzmanı ve İş Analisti. Bilişimde yeryüzü çokça aranan pozisyonlar * İş geliştirme, CRM uzmanı, E-Commerce uzmanı * Yazılım Mühendisi,uzman Yazılım Mühendisi (Hele JAVA/C++ deneyimi olan) * Ar-Ge departmanlarında; Sofware tasarım, Hardware tasarım uzmanları * IT Security, UNIX Admin, MERT, ABAP * Network Mühendisleri * Olgun tabanı uzmanı/yöneticisi * İnternet ve Hareketli icraat uzmanı, gelişim uygulamaları uzmanı, test uzmanı * İş analisti * Proje yönetmeni * Bili sistemleri ve uygulamaları uzmanı * Destek elemanları (MYO mezunları) * Azrail yöneticisi İÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Beyin Mühendisliği Kürsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sertbaş, yurtdışında enformatik sektöründe kariyer yapanlar için lisanüstü eğitimin kişilerin uzmanlıkları üzere benzeri yatırım namına görüldüğünü ve sektörde birçok büyük hâl amacıyla tercih edildiklerine değinirken şirketlerin bile çalışanlarını faziletli lisans için teşvik ettiklerini söylüyor. Fakat Türkiye’birlikte kariyerine erdemli lisans yahut doktora eğitiminden sonraları başlamış aynı mühendisin bazen pozisyonlar amacıyla geç eksik namına görülebildiğini belirterek şöyle bitmeme ediyor: “Bilişimde koskocaman pozisyonlara gelmiş kişilerin bile genellikle eksperlik eğitimlerini sürdüren kişilerden oluştuğu inkar edilemez.” Telekomla ilişkin alanlar imdi bağ görüyor Data Expert İK ve Dümen Danışmanlık Genel Müdürü Hasan Altunkaya, “Bilişimin telekomla bütünleşen alanları imdi gönül görüyor” diyor ve bitmeme ediyor: “Bu alanda kritik eksperlik pozisyonları internet kanalları ve teknolojileri, pazarlama ve önemli gelişim geliştirme. Ağırlık bulunan pozisyonlar ise icazet müstelzim pozisyonlar.” Altunkaya, e-izzet bile karışma oluşmak için birçok alanda müstacel 20 bin birey arandığını söylüyor: * e-ihtişam 2000, * yazılım 3000, * Ar-Ge 2000, * KÖPEK Security, UNIX Admin, SAP, ABAP 2500, * Network Mühendisleri 1500, * İnternet ve Müteharrik uygulamalar uzmanı 1500, * Bili tabanı uzmanı/yöneticisi, proje yönetmeni, hisse senedi analisti 2500, * Destek elemanları (MYO mezunları, beceri eleman) 5000

Share: