Bilgisiz daha bayağı iş buluyor

Türkiye’birlikte, eğitim bilimi durumuna göre işgücü rakamlarına bakıldığında, okuryazar olmayan işsizliği haziranda geçen yılın benzeri dönemine bakarak yüzdelik 10 azalırken, okuryazar olmayan yalnızca 63 bin tembel kaldı. Fakat, üniversite mezunu nüfusta işsizlik haziranda sabık yılın bir dönemine bakarak yüzdelik 3.1 azalırken, darülfünun mezunu 412 bin kişinin gelişim bulamadığı tespit edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden yapılan değerlendirmeye göre, haziran dönemi itibarıyla işgücüne katılan okuryazar olmayan özlük 1 milyon 235 bin güç olurken bunun 1 milyon 172 bini istihdam edilebildi. İşgücüne katılan okuryazar sıfır nüfusta 63 bin sevimli etkisiz kalırken, okuryazar olmayan gruptaki istihdam oranı bir önceki yılın aynı dönemine bakarak yüzdelik 9.8 artım gösterdi. İşsiz sayısı ise benzeri eski yılın ayrımsız dönemine göre yüzdelik 10 azaldı. Haziran dönemi itibarıyla işgücüne katılan yüksek tedrisat mezunlarının sayısı 3 milyon 963 bin yaşama olurken bunun 3 milyon 551 bini istihdam edilebildi.

Share: