Bileşke ve satın almalar yılı: 2011

Deloitte Türkiye, “2011 Yılı Toplaşma ve Satın Almalar Raporu”nu yayınladı. Türkiye’dahi bileşke ve satın almaların 2011’deki umumi görünümünü kapsamlı aynı şekilde ortaya koyan rapora göre, 2011 yılı 241 nüsha işlemle birleşme ve satın almalar açısından tarihî kendisine arz faal aktarılma oldu. Toplanmış prosedür hacmi 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ecnebi yatırımcılar %74’lük behre ile iki yıl aradan sonra baştan öne bundan sonra.
Rapora göre aşağılık ve ölçülü ölçekli işlemler piyasası yıla damgasını vurdu. İlk 10 prosedür, toplam iş hacminin %56’sını oluştururken; işlem sayısının %83’ünü oluşturan 50 milyon doların altında işlem büyüklüğüne topluluk 201 iş, bütün muamele hacminin hoppadak %22’sini oluşturdu. 2010’daki muamelat hacminin yarısını oluşturan özelleştirmeler etkili güzeşte ince tıpkı dönemin ardından 2011’i akıbet evre ağızsız kapadı. 2010’da gerçekleştirilen ruh ve doğal gaz tevzi ihalelerinin tamamlanamaması ve bu sene için planlanan şişman ölçekli özelleştirme projelerinin takvimlerindeki sarkmalar, bu yıl özelleştirme sürecini karşıt etkiledi.
“2012 için temas şeye rağmen iyimseriz”
Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Başak Vardar, raporla ilgilendiren görüşlerini şöyle açıkladı: “Ticari ve siyasi ilişkilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki sorunlara rağmen Türkiye 2011’da can alıcı ayrımsız şekilde büyüdü ve yatırımcılar nezdindeki çekiciliğini pekiştirdi. Tarihsel kendisine genişlik çok sayıda mübayaa işleminin gerçekleştiği 2011 yılında, kıtipiyoz ve itidalli ölçekli amal pazarı öne daha çok. Ayrıca, Türkiye geçtiğimiz sene daha önce görülmemiş tıpkısı şekilde dünyanın çabucak temas bölgesinden yatırımcı çekti, 40 kadar farklı ülkeden yatırımcılar satın almalar yaptı. 2012’bile ise piyasaları dokuz canlı bir çağ bekliyor; Avrupa’daki mali sıkıntıların ve global kazançlı konjonktürdeki yavaşlamanın Türkiye’yi etkilemesi kaçınılmaz. İç piyasada cari küşade, şişkinlik gibi riskler var. Fakat, enerjik orta ölçekli amal pazarı, tali satışlar, özelleştirme takvimi ile yabancıların ve fonların ilgisi, muhassala ve satın almalar açısından 2012 amacıyla seçkin şeye karşın optimist düşünmemize öğün açıyor.”
Yabancıların ilgisi kayırıcı seviyede
Dünyanın hemencek rastgele bölgesinden yatırımcıların ilgisinin Türk şirketlerine yöneldiği 2011 yılında birleşme ve mübayaa işlemlerinde ecnebi yatırımcıların ağırlığı hissedildi. Büyük ölçekli özelleştirme işlemlerinde öne sâdır Türk gruplarının işlem hacmine katkısının bu sene azalmasının da etkisiyle, krizin gölgesinde geçen son iki yılın bilakis, ecnebi yatırımcılar 11,1 bilyon dolarlık iş hacmiyle toplam iş hacminin %74’ünü oluşturdu. Ecnebi yatırımcılar bildirme fazla sağlık, finansal hizmetler, üretim, gıda-içecek, e-ticaret ve erke sektörlerine deste gösterdi.
Özel resülmal fonları deli dolu bire bir sene geçirdi
2011, hususi anamal fonu işlemleri açısından tarihsel olarak genişlik etkin yıl oldu. Sene zarfında gerçekleşen 241 işlemin 46’sına imza atan hususi resülmal fonları özellikle esenlik, gıda-içecek ve e-ticaret sektörlerine ilgi gösterdiler. Antrparantez, mali yatırımcıların portföylerinin anlaşılan ölçüde olgunluğa erişmesiyle, ara sıra özel resülmal fonlarının yatırımlarından huruç işlemleri da görüldü. TPG’nin Mey İçki satışı ile Abraaj’ın Acıbadem Esenlik satışı özel anamal fonlarının bugüne kadar Türkiye piyasasında gerçekleştirdiği sunma nazik ölçekli sorti işlemleri oldu.
Siktirici ve mutedil ölçekli amal pazarı son adım çalışkan
2011 yılı tezyifkâr ve ölçülü ölçekli işlemlerin satın alma ortamına taraf verdiği aynı sene oldu. 500 milyon dolar seviyesini geçen iş sayısı benzeri elin parmaklarını geçmezken, güzeşte yıl 140 milyon dolar olan ortalama iş değeri, 2011’da 62 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Ortaklık değerlemeleri kriz öncesi seviyelere dönmekle alay malay, azalan ortalama muamelat büyüklüğü, sıradan ve mutedil ölçekli işlemlerdeki hareketliliğin göstergesi oldu. İşlem sayısının %83’ünü oluşturan 50 milyon doların altında işlem büyüklüğüne erbap 201 iş, mecmu işlem hacminin elden %22’sini oluşturdu. Önceki yıllarda işlem hacmi üzerinde belirleyici olan özelleştirmeler, eski yılların aksine, 2011 yılında akıbet kademe sınırlı sayıda ve hacimde kaldı. 2010 yılında işlem hacminin %50’sini oluşturan özelleştirmelerin bu yılki muamelat hacmindeki payı %7 oldu. Vallares – Genel Enerji, Diageo – Mey İçki, IHH – Acıbadem Sağlık işlemleri ile İDO özelleştirmesi, yılın öne sâdır büyük ölçekli işlemleri oldu. Bu dört muamele hep muamelat hacminin %42’sini oluşturdu.
Sağlık, e-ticaret ve eğitim bilimi sektörleri öne çıktı
Sağlık, e-tecim ve eğitim 2011’mağara öne çıkan sektörleri oldu. Enerji, azık-meşrubat, mali hizmetler ve istihsal ise temas zamanki gibi hareketliydi.
2012 Öngörüleri
Deloitte’un raporunda önümüzdeki dönemde uyumsuz, erke, e-tecim, azık-meşrubat ve finans sektörlerinin yer deli dolu sektörler olacağı ve ılımlı ölçekli işler pazarındaki canlılığın süreceği öngörülüyor. Özelleştirme takviminde haddinden fazla sayıda özelleştirme projesi olmakla birlikte özelleştirme ortamı belirsizliğini koruyor. Global kazançlı konjonktürdeki kontra havaya karşın, yabancı yatırımcıların ve özel anamal fonlarının Türk şirketlerine ilgisinin süreceği ve 2012 yılında üstelik bileşke ve satın almaların devam edeceği öngörülüyor.

Share: