Beyine kötülük veren alışkanlıklar

BRAIN DAMAGING HABITS (Beyine beis veren alışkanlıklar) 1. No Breakfast (Kahvaltı etmemek) People who do mertebe take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration. (Kahvaltı etmeyen eşhas, bağan bire bir nefes şekeri seviyesine ehil peki. Bu buut bellek amacıyla ensiz caize tedbir edilmesine ve böylecene hatır dejenerasyonuna yol vasıta.). 2 . Overeating (Taşkın ısınma) It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease mağara mental power. (Us arterlerinin sertleşmesine neden yerine, ufuk gücünün azalmasına defa araç). 3. Smoking (Sigara emmek) It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease. (Çoklu us büzülmesine sebep peki ve Alzheimer hastalığına nöbet açabilir). 4. High Sugar consumption (Faziletkâr şeker hastalığı tüketimi) Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development. (Haddinden Fazla aşkın şeker hastalığı proteinlerin ve besinlerin emilmesini durdurur ve istikrarsız beslenmeye bozukluk evet ve beynin gelişmesine engel cins.) 5. Air Pollution (Albeni kirlenmesi) The brain sürme the largest oxygen consumer mağara our body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease mağara brain efficiency. (Us vücudumuzda yeryüzü çok müvellidülhumuza tüketen organdır. Iz havanın solunum edilmesi, beyne revan oksijeni azaltır ve beynin veriminde düşüş yaratır). 6 . Sleep Deprivation (dalgı yetersizliği) Sleep allows our brain to rest. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells. (Dalgı beynimizin dinlenmesini sağlar. Uykudan uzun vadeli mahrumiyet hatır hücrelerinin ölmesini hızlandırır.) 7. Head covered while sleeping (Uyurken kafayı gidermek) Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects. (Kafayı örterek uyumak, karbondioksit konsantrasyonunu arttırır ve beyne hasar veren etkilere el açabilir.) 8. Working your brain during illness (Hastalık sırasında beyni işletmek) Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain satış well mir damage the brain. (Marazlı iken haddinden fazla işlemek yahut bellemek akıl etkenliğinin azalmasına yol açabilir ve antrparantez beyne hasar verebilir.) 9. Lacking mağara stimulating thoughts (Münebbih düşüncelerde şaibe) Thinking temadi the best way to train our brain, lacking mağara brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage. Crosswords and Sudoku provide good exercises. (Düşünmek beyin jimnastiği üzere arz gani yoldur, beyni münebbih düşüncelerin eksikliği karın daralmasına el açabilir. Muhalif bulmaca ve Sudoku iyi antrenman sağlar.) 10. Talking Rarely (Birkaç bahsetmek) Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain. (Zihnî sohbetler beynin etkinliğini geliştirir.) THE MAIN CAUSES OF LIVER DAMAGE ARE: (Karaciğer hasarının esas nedenleri:) 1. Sleeping too late and waking up too late. Çokça geç uyuma ve haddinden fazla geç kalkma.) 2. Ayar urinating in the morning. (Sabahları çiş yapmamak) 3. Too much eating. (haddinden fazla fazla kemirmek) 4. Skipping breakfast. (Kahvaltıyı avunmak) 5. Consuming too much medication. (Haddinden Fazla fazla umar tüketmek) 6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and artificial sweetener. (Haddinden Fazla aşkın havari, besin katkısı, besin boyası ve sentetik tatlandırıcı bezdirmek) 7. Consuming unhealthy cooking oil. (Gayrisıhhi pişirme antagonist bezdirmek) Satma much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil. Do basamak consume fried foods when you are tired, except if the body sürgü very ödeşme. (İçinde yer gür pişirme düşman olan zeytinyağı da olsa, kızartma yaparken cins olduğunca pişirme yağını azaltın. Apışık olduğunuzda, eğer vücudunuz formda (kıpırdak) değilse yanmış gıdalar tüketmeyin.) 8. Consuming raw (or overly veri) foods also adds to the burden of liver. Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished mağara one sitting, do kadar store. Çiğ (veya fazla pişmiş) gıdaların da tüketilmesi karaciğere ağır yük olur. Sebzeler çiğ veya 3-5 kısım pişirilerek yenmelidir. Kızarmış sebzeler bir öğünde bitirilmeli, saklanmamalıdır. THE TÜMDEN FIVE CANCER CAUSING FOODS ARE: (Kansere yer çokça hastalık olan 5 azık) 1. Hot Dogs (Sosisli sandviç) Because they are high in nitrates. the Cancer Prevention Coalition advises that children eat no more than 12 hot dogs a month. If you fert’t live without hot dogs, buy those made without sodium nitrate. (Çünkü içre haddinden fazla fazla nitrat vardır. Kanser siper koalisyonu, çocukların ayda 12 adetten aşkın sosisli sandviç yememelerini önermektedir. Sosisli sandviçsiz yapamıyorsanız, sodyum nitratsız yapılan cinsini satın karşı.) 2. Processed meats and Bacon (İşlenmiş ten ve domuz pastırması) Also high mağara the same sodium nitrates found in hot dogs, bacon, and other processed meats raise the risk of heart disease. The saturated fat mağara bacon also contributes to cancer. (Sosisli sandviçte, domuz pastırmasında ve diğer mamul etlerde kâin ayrımsız yüksek sodyum nitrat benzeri şekilde kalp hastalığı riskini yükseltir. Hınzır pastırmasında doymuş yağın aynı şekilde kanserde payı tamam.) 3. Doughnuts (yağda yanık içimli kurs yahut lokma) Doughnuts are cancer-causing double trouble. First, they are made with white flour, sugar, and hydrogenated oils, then fried atlama beygiri high temperatures. Doughnuts, may be the worst food you fert possibly eat to raise your riziko of cancer. (Lokmalar kansere kere açan çiftli dertlerdir. Birincisi, bunlar beyaz undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra faziletli ısıda kızartılır. Bunlar, belki birlikte amansız hastalık riskini arttırmak üzere yiyebileceğiniz genişlik üzücü yiyecektir. 4. French fries (kavrulmuş patates) Like doughnuts, French fries are made with hydrogenated oils and then fried beygir high temperatures. They also contain cancer- causing acryl amides which occur during the frying process. They should be called cancer fries, aşama French fries. (Lokmalar gibi, yanmış patates birlikte hidrojene yağdan yapılır, sonra faziletkâr ısıda kızartılır. Bunlar ayrıca, kızarma işlemi sırasında ortaya çıkan ve kansere hastalık olan akrilamid maddesini de içerir. Bunlara “French fries” değil, “amansız hastalık fries” kendisine çağırılmalıdır.) 5. Chips, crackers, and cookies (Cips, kraker ve kurabiye, bisküi) All are usually made with white flour and sugar. Even the ones whose labels claim to be free of trans-fats generally contain small amounts of trans-fats. (Cümlesi genellikle beyaz un ve şekerden yapılır. Etiketinde “trans yağlar içermez” yazılı olsa üstelik, genellikle bir iki miktarda trans yağ vardır.)

Share: