BES’te murahhas sayısı 13,5 milyona ulaşacak

Türkiye ekonomisinde faziletkâr ve istikrarlı büyümenin sağlanması, finansmanın sürdürülebilir ve metin kaynaklardan temin edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve kaynakların gelir artırıcı, istihdam sağlayan alanlara yönlendirilmesi ana hedefler yerine belirlenirken, bu amaçla gelecek sene Ferdî Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı sayısının 13,5 milyona ulaştırılması bekleniyor.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı’ndan yapılan derlemeye bakarak, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri bakımından haziran kocaoğlan itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla güzeşte yıldan itibaren yakalanan nema ivmesinin gelecek sene da korunması, dünyalık ve maliye politikalarında eş güdümün sürdürülmesi, rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikalarla pahalılık ve cari açığın düşürülmesi, istihdam oranının artırılması, yenilikçi, efdal mülhak ayar üreten, verimli ve ihracata dair tıpkı soylu erki yapının oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye ekonomisinde erdemli mevzun ve dengeli büyümenin sağlanması için vacip yatırımların finansmanında ev içi tasarrufların etkisinin erdemli olduğu değerlendiriliyor.

Yatırımların finansmanının sürdürülebilir ve dimdik kaynaklardan realizasyon edilmesi, müstevli gibi olasılı şoklara cebin dayanıklı hale gelinmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla ev içi tasarrufların efdal ve muvazeneli tıpkısı düzeyde olmasına gerekseme duyuluyor.

Türkiye’birlikte tasarruf oranı, OECD ile KEZ ortalamasının üzerinde seyretti

Hep sıkıntılı içi tasarruf oranı, 2009-2020 döneminde sayı farkı yüzdelik 24,6 olarak gerçekleşti. Bu azamet 2011 ve sonrasında artış göstererek 2018’üstelik yüzdelik 27,7’ye ulaştı. Artırım oranı, 2019’bile dengelenme sürecinde yüzde 26’ya gerilerken, 2020’da özel kavil artırım oranında kaydedilen artışın etkisiyle yüzdelik 26,8’e yükseldi. Türkiye’da artırım oranı 2020 yılı bakımından mutedil-erdemli gelirli ülkelerin tasarruf oranlarının altında olmasına rağmen Soylu Erki Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde seyretti.

Detaylı vadeli tasarrufların artırılması bakımından muhteşem olan BES’te 2013 yılı başında yürürlüğe giren azamet katkısı uygulamasıyla sağlanan feyiz dikkati çekti. 2012 yılı böylecene 3,1 milyon olan katılımcı sayısı, 30 Eylül 2021 bakımından kısaca 7 milyona ulaştı. Görüntü büyüklüğü ise bu dönemde 20,3 bilyon liradan 176,7 bilyon liraya (22,2 milyar lirası devlet katkısı) yükseldi.

Hasbilik esasına dayalı BES’in birlikte çalışanların tekaütlük dönemlerindeki refah düzeylerinin yükseltilmesini hedefleyen resen katılma sistemi 1 Ev 2017’dahi yürürlüğe girdi. 30 Eylül 2021 bakımından sistemde kısaca 6 milyon çalışan ulama payı ödemeye bitmeme ederken hep kaynak büyüklüğü 14,6 milyar lirayı (0,6 bilyon lirası mehabet katkısı) buldu.

Göz Hesabı Sistemi henüz gelgelli hale getirilecek

Ati yıl için ise Türkiye ekonomisinde faziletli oranlı ve istikrarlı büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürülebilir ve mıhlı kaynaklardan gerçekleştirme edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, kaynakların sağlık artırıcı, istihdam sağlayıcı ve bereket potansiyeli faziletli alanlara yönlendirilmesi esas hedefler arasına konuldu.

Emekliliğe yönelik ve ayrıntılı vadeli tasarrufları çoğaltmak için oluşturulan BES’in katılımcı tabanını genişletmeye yönelik icraat sürdürülecek. Sistemde stabil büyümenin yakalanabilmesi üzere gelecek dönemde delege sayısının ve görüntü büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilecek.

Ticari mevduatların tevdiat sigortası kapsamına karışma edilmesiyle tasarruf sahiplerinin türe ve menfaatlerinin henüz fazla korunması sağlanacak, böylelikle tasarrufların mali sisteme çekilmesi özendirilecek.

Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler devam edecek ve kullanılmamış teşvikler tasarlanacak. Derece halkı tasarruflarının artırılmasını ve söz konusu tasarrufların mali sisteme geçmesini teşvik üzere oluşturulan Göz Hesabı Sistemi lüzumlu mevzuat değişiklikleriyle rötuşlu edilerek henüz cazip ağıl getirilecek.

Artırım sahiplerinin türe ve menfaatlerinin elan fazla korunması için ticari mevduatların “yatırım sigortası” kapsamına karışma edilmesine ait mevzuat taslağı hazırlanacak.

Programda, gelecek sene elverişsiz içi artırım oranının yüzdelik 28,3’e, hususi konvansiyon artırım oranının yüzde 28,9’a, BES murahhas sayısının 13,5 milyona ve BES kaynak tutarının üstelik 149,1 bilyon liraya ulaştırılması hedefleniyor.

BES’ dahi birikim 18 yılda 200 milyar liraya dayandı

 

Share: