BES’te biriken tutar 172 bilyon lirayı aştı

Dünyada olduğu kabil Türkiye’da da sosyal güvenlik sistemini mütemmim yerine kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların kaynak tutarı ile şevket katkısı fon tutarının hep büyüklüğü olan 159 bilyon 396 milyon liralık ile spontane katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 12 bilyon 627,5 milyon liralık dikkate alındığında, sistemin bütün büyüklüğü 172 milyar 23,5 milyon liraya ulaştı.

Tekaütlük Nezaret Merkezi (EGM), BES’e ilgilendiren istatistiki verileri kendi kendine katılımın getirilmesinin arkası sıra “BES istatistikleri” ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı antet altında yayımlıyor.

BES’ten mütekait sayısı 146 bin 883 bine ulaştı
EGM verilerinden elde edilen bilgilere bakarak, 9 Nisan bakımından sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 910 bin 122 oldu.

bahis konusu dönemde katılımcıların görüntü tutarı 139 milyar 316 milyon lirayı bulurken, mehabet katkısı fon tutarı dahi 20 milyar 80 milyon liralık yerine gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların kaynak tutarı ile celal katkısı kaynak tutarının bütün büyüklüğü 159 bilyon 396 milyon liralık oldu.

9 Nisan bakımından BES’ten emekli olan dirilik sayısı bile 146 bin 883’e ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 121 milyar lirası faizli fonlarda
BES murahhas fon tutarının 116 bilyon 570 milyon lirası faizli fonlarda, 22 milyar 746 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, ihtişam katkısı görüntü tutarının 18 milyar 27,5 milyon lirası faizli, 2 bilyon 52,5 milyon lirası birlikte faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS’deki 5 milyon 733 bin 129 çalışanın biriktirdiği 12 bilyon 75,4 milyon lira görüntü tutarının ise 4 bilyon 459,1 milyon lirası faizli fonlarda, 7 bilyon 616,3 milyon lirası faizsiz fonlarda saha alıyor. Böylecene BES ve OKS elçi fonlarının 121 milyar 29,1 milyon lirası faizli, 30 bilyon 362,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

OKS’dahi çalışanların birikimi 12 milyar lirayı aştı
2020 böylelikle BES’teki delege sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların fon tutarı bile 137 bilyon 93,9 milyon teklik adına kaydedilmişti. Cesamet katkısı fon tutarı 21 milyar 253,5 milyon liralık, zahmetli olanların sayısı dahi 137 bin 676 kendisine gerçekleşmişti. bahis konusu dönemde OKS’ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği görüntü tutarı 11 bilyon 304,1 milyon lira, oran katkısı ise 483,3 milyon lira olmuştu.

Böylece 2020 sonundan 9 Nisan’a kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 2 milyar 222,1 milyon liralık artım gösterirken, bahis konusu dönemde fehamet katkısı görüntü tutarı 1 milyar 173,5 milyon teklik azaldı.

OKS’birlikte ise güzeşte yılın sonundan 9 Nisan’a kadarki dönemde çalışanların biriktirdiği kaynak tutarı 840,1 milyon liralık çoğalma kaydetti.

Sonunda mecmu kaynak kadar 1 milyar 888,7 milyon liralık yükseliş görüldü. Tıpkısı dönemde 9 bin 207 sevimli da emekliler arasına katıldı.

bu arada, katılımcıların görüntü tutarı ile fehamet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 159 bilyon 396 milyon teklik ile resen katılımla sisteme karışma olanların biriktirdiği 12 milyar 627,5 milyon lira dikkate alındığında, sistemin bütün büyüklüğü 172 milyar 23,5 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplanmış sayısı 12 milyon 643 bin 251’i buldu.

BES’te flaş fark! Yüzde 200 artacak

BES birikimleri 170 bilyon lirayı aştı

Share: