BES’te avans çekmece dönemi

Bireysel emeklilikte yeni benzeri çevrim başlıyor. BES’le ilgili milyonlarca çalışanı ait 18 maddelik er bezi yasa TBMM’ye sunuldu. Değişikliğin arz hücre çoğaltan kısmı BES’ten öndelik alınabilecek olması oldu. Çalışanların bağımlı olduğu tabiatıyla BES’e 45 yaşından balaban eşhas dahi kişi istekleriyle katılabilecek. Habertürk’te vadi düzlük habere bakarak; DÜRÜST Tümen Giresun Saylav Cemal Öztürk ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba yasa teklifinde bireysel emeklilik sistemine (BES) ait kocaman düzenlemelere vadi verildi. Teklifteki düzenlemelerin başında, elan ilk açıklanan mehabet katkısının yüzdelik 25’ten yüzde 30’a çıkartılması geliyor. Halen minimum ecir tutarında prim yatıranlara asgari ücretin yüzde 25’i oranında olan azamet katkısı yüzde 30’a çıkartılacak. Buna bakarak, 2022 yılında BES’e maaş 5000 teklik prim yatıranlara celal bile rastgele ay 1500 teklik yardım sağlayacak. Bu şekilde almanak 60 bin teklik para yatıranlara 2022 yılında toplanmış 18 bin lira izzet katkısı verilece BES’TEN AVANS ÇEKME HAKKI BES’ten zor olabilmek için en az on sene prim bitmek ve 56 yaşını esermek gerekiyor. Mütekait olmadan er ayrılanlara oran katkısı evet tek ödenmiyor ya dahi fire ödeniyor. Teklif yasalaştığında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) belirleyeceği hallerde ve koşullarda sistemden ayrılmadan celal katkısı hesabındaki tutarlar aut deneyim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ifa yapılabilecek. Kısmen yapılan ifa tutarının yüzdelik 25’ini aşmamak için celal katkısı hesabındaki tutardan bile ödeme yapılabilecek. Söz Gelişi, , BES hesabında ödediği anapara ve nema tutarı 100 bin lira olan tıpkı katılımcı, bu paranın 50 bin liraya kadar kısmını avans olarak alabilecek. Büyüklük katkısı hesabından üstelik öndelik namına çektiği tutarın yüzdelik 25’i oranında, yani 12 bin 500 liralık tutarında ifa yapılacak. BES’ten ayrılmadan avans çekmece hakkı ev alımı, dünyaevi, eğitim, aksiyon ihdas, bedelli askerlik kabil tadımlık yeryüzü fail ihtiyaçlar için tanınacak. Öndelik düzlük BES katılımcıları, muayyen bir müddet amacıyla sistemden ayrılamayacaklar. Bu düzenlemenin özellikle resen BES yerine adlandırılan hudayinabit ortaklık sistemine fahri girişleri artırması bekleniyor. Kendiliğinden BES’e müteveccih eleştirilerin başında, 18 – 20 yaşında mücahede hayatına başlayan kişilerin fehamet katkısından yararlanabilmek amacıyla 36 – 38 sene özlemek zorunda kalması ve olası benzeri ihtiyaç durumunda para çektiklerinde ihtişam katkısı haklarının kaybolması gösteriliyor. Düzenleme hayata geçtiğinde BES katılımcıları, yatırdıkları anapara ve nemasının yarısına büyüklüğünde kısmını avans olarak çekebilecekler. Sistemden çıkmalarına gerek kalmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Uygulamanın ayrıntıları SEDDK’nın çıkartacağı yönetmeliklerle netleşecek. 45 YAŞINDAN ERKÂN OTOMATİK BES’Lİ OLABİLECEK Bizatihi katılma sistemi (OKS) kapsamında, tıpkı işyerinde çalışmaya başlayan 45 yaşından beribenzer eşhas, işverenlerince otomatik BES’e kaydediliyor ve brüt ücretinin yüzde 3’ü oranında prim kesilerek sigorta şirketine yatırılıyor. 45 yaşından balaban eşhas resen BES’ten yararlanamıyor. yasa teklifi yasalaştığında 45 yaşından büyük çalışanlar dilek etmeleri halinde kendiliğinden BES’e dahil olabilecekler. FEHAMET KATKISI HAKKI ERTESİ YILA DEVREDİLEBİLECEK Ferdî emeklilik sistemine yatırılan paranın sunma çok yıllık minimal ücret tutarına karşılık kısmına oran katkısı sağlanıyor. Söz Gelişi 2022 yılında BES’e hep 100 bin liralık yatırmış olan aynı kişiye 60 bin liralık hane üzere 18 bin teklik oran katkısı verilecek. Atmış bin lirayı aşan 40 bin liralık hacim üzere ise devrisi sene celal katkısı sağlanacak. BES HESABINDAKİ HAKLARIN DEVRİ Türk Borçlar Kanunu layıkıyla adisyon sahibinin talebi halinde bireysel tekaütlük sistemindeki sözleşmeler temlik edilebiliyor, yani bire bir algı karşılığında başkasına devredilebiliyor. Fakat, bununla ilgili bire bir uygulama standardı bulunmuyor. kanun teklifi, BES hesabının devredilmesi yerinde hesap sahibine tanınan hakların devralan birey vasıtasıyla kuşkusuz kullanılacağını tespit üzerine SEDDK’ya bitirme verilmesini öngörüyor. BES’TEN ERKEN AYRILANLARDAN YAPILAN KESİNTİLER DEVAM EDECEK Ister fahri, icap spontane BES’te zahmetli olabilmek için methal tarihinden itibaren yer az on sene sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerekiyor. Üç yıllık süre dolmadan sistemden çıkanlara heybet katkısı ödenmiyor. Sistemde yeryüzü bir iki 3 sene kalanlara heybet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15’i, sunma birkaç 6 yıl kalanlara yüzde 35’i, genişlik birkaç on sene kalanlara yüzde 60’ı, on sene ve 56 gözyaşı koşulunu alay malay adına getirenler ile emrihak veya kaza halinde ise yüzde 100’ü ödeniyor. BES’teki getirilere algı uygulaması ise şu şekilde oluyor: Sistemde on yıldan birkaç çalışmamak suretiyle er ayrılanlardan yüzdelik 15, 10 yıl süreyle sistemde kalmakla alay malay 56 yaşını doldurmadan ayrılanlardan yüzde 10 oranında algı kesiliyor. Kazanç kesintisi yatırılan anaparadan değil, büyüme geliri üzerinden yapılıyor. Emeklilik, irtihal ve terslik dolayısıyla ayrılanlardan ise yüzdelik 5 oranında algı alınıyor. Ancak, emekliliği türe ettiğinde parayı topluca çekmeyip yıllara yayılan ifa planı yapanlardan alacak kesilmiyor. BES ile ilgili bu kavait değiştirmeden devam edecek.

BES’te elçi ve tasarruflar artacak

 

SEDDK: BES’e destek artarak devam edecek

 

Share: