Belirsizlik stress seviyesini düşürüyor

 

 

 40 ülkeden yaklaşık 6.000 üst düzem yöneticinin katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçları, soylu erki çalkantılar ve belirsizliğe rağmen, geçtiğimiz 12 kamer ortamında stress seviyelerinde artma beyan edenlerin oranının, bire bir esbak yıla bakarak,  azaldığını gösteriyor.

Türkiye sonuçları mucize

Araştırmaya Türkiye’den katılan yöneticilerin durumu çok enteresan çünkü özen gelgelli bire bir tenakus bahis konusu. 2012 sonuçlarında, geçilen 12 ay zarfında stress seviyelerinin arttığını belirtenlerin oranı kesin* %63 iken, 2011 böylecene bu izzet %24’e büyüklüğünde geriledi. 2010’dahi, global averaj 45% iken, 2011’de %28’e düştü. Yeryüzü olağanüstü akıbet ise Avrupa’dan. İçinde bulundukları mecmu olumsuzluklara rağmen 2010 böylece %40’lık kadro artış belirtirken, 2011 böylelikle bu devlet %22’ye düşüyor.  Sonuçları değerlendiren Grant Thornton Türkiye Rüşvet Ortaklarından Emin Taylan, artan belirsizliğe karşın stress oranında düşüş olmasının kendisi amacıyla şaşırtı aynı sonuç olduğunu belirterek, ekonomik krizin devamıyla birlikte, gelişim dünyası liderlerinin karşılaştıkları takı verici durumları daha ferah yönettiklerini ve daha gerçekci ve erişilebilir hedefler ile üzerlerindeki stresin etkisini elan bir iki hissetmeye başlamış olabileceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz 12 kamer ortamında stress seviyeniz ne yönde değişti ? (Arttığını belirtenlerin oranı)

   

 

2011

2010

 

Türkiye

24

63

 

Avrupa Birliği

22

40

 

BRIC

43

56

 

G7

23

40

 

Latin Amerika

28

38

 

Kuzey Amerika

21

35

 

Polonya, İtalya, Yunanistan, İspanya

40

60

 

Global

28

45

 

 Başarım hedeflerine aksetmek ve rakip aktiviteleri gerçek stress kaynağı

 Yaşanan stresin kaynağı sorulduğunda, Türkiye’den katılan yöneticilerin %28’i başarım hedefleri yanıtını verirken, %20’si rakip aktiviteleri olarak cevap veriyor. Müstacelen arkası sıra %19 ile şube içi politikalar cevabı gelirken, tıpkısı sonraki dikkate derece serencam %16 ile hareket yaşamı ve özel yaşam dengesini kuramamak namına ortaya çıkıyor.

 Ruhsal Gerilim oranı ve tatil arasındaki münasebet

 Türkiye’den katılan yöneticilerin verdikleri cevaplarda 2010 yılında tatil yapılan ortalama bölüm sayısı 11 iken, 2011’birlikte 17’ye yükseliyor. Tatil yapılan zaman sayısının artmasıyla yaşanan stresin azalması beyninde bire bir rabıta kurulabileceğini belirten Taylan, tatil yapılan zaman sayısında gözlenen yaklaşık %55’lik artışın idareci açısından galiba aynı büzük sembolize ettiğini, mekanizma ve süreçlerde benzeri oturmuşluk göstergesi olabileceğini ve bunun birlikte yaşanan stresteki tenakus için benzeri etken rapor edebileceğini belirtti. Ifade sonuçlarına bakarak, Japonya (5), Çin (7)ve Tayland (8) kadar yeryüzü beş altı tatil eden ülkelerin, stress seviyesinde bildirme çok artım tabir fail ülkeler olması birlikte anlaşılabilir tıpkı ebat. Sair taraftan, 2011 yılında sunu fazla tatil fail ülkeler olan Hollanda (22), Rusya (36) ve Danimarka(25) stress seviyesinde yeryüzü birkaç artım ifade fail ülkeler.   

Spor ve karı dışı aktiviteler stresten arınmanın başlıca yolları

Stresten arınmanın esas yolları arasında %33’lük tıpkı kol spor/alıştırma yapmayı belirtirken, %32’si familya dışında yapılabilecek aktivitelerle stresini attığını belirtiyor. Tezelden arkası sıra ise %31 ile karı içi hobiler gelirken %24’ü tatil yaparak stresten kurtulduğunu tabir ediyor.

(*Kemiksiz: Artma tabir edenlerin yüzdesinin, azalış ifade edenleri yüzdesine farkı. )

Yukarıdaki tablolarda düz düz gruplara dahil olan ülkeler listesi

Avrupa Birliği      :Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere

BRIC                   :Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

G7                       :Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika

Latin Amerika     : Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika

Yıldız Amerika   : Kanada, Amerika

Share: