Bayramda evde oturacağız

MasterCard yoluyla Türkiye’nin kentsel nüfusunu desise fail 11 el merkezinde, 1000 dirilik üzerinde Yöntem Araştırma Şirketi’hangi yaptırılan MasterIndex araştırmasına bakarak halkımızın yüzde 83’ü Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek ve akraba ziyaretinde bulunacak. Katılımcıların yüzdelik 14’ü bayramda tatile çıkacaklarını anlatım ederken, yüzdelik 3’lük kesim önce akraba ziyaretinde bulunup, arkası sıra tatile gideceklerini anlatım ediyor. Yüzde 1 ise evvel tatile çıkıp peşi sıra akraba ziyaretinde bulunacak.

Yanıtlar lehçe bazda incelendiğinde arz çok tatile çıkacağım yanıtının yüzde 20 ile Marmara Bölgesi ve yüzdelik 19 ile Ege Bölgesi halkından geldiği görülüyor.
 
PATIRTILI grupları
 
Hep Bütçe

Genel
515 TL
KEZ CURCUNALI grubu
 
600 TL
C1 GÜRÜLTÜLÜ grubu
533 TL
C2 SES grubu
381 TL
DA SES grubu
302 TL
Ramazan Bayramı İçin Ayrılan Bütçe 515 TL
Araştırmaya bakarak halkın yüzde 66’sı Ramazan Bayramı üzere rastgele bütçe ayırmıyor.  Kalan yüzdelik 34’lük anlaşma ise sayı farkı 515 TL’lik bütçe ayırdığını tabir ediyor. Bu izzet faziletkâr dirimsel seviyesinde 600 TL’ye çıkarken, bağan dirimlik gruplarında 302 TL’ye geriliyor. Ramazan Bayramı amacıyla ayrılan bütçeye yaşlara bakarak bakıldığında, 30 – 44 gözyaşı grubundakilerin averaj 580 TL ile küçümseme amacıyla yeryüzü aşkın bütçe ayıran geçim olduğu görülüyor.
 
Söz bütçeleri bölgesel bazda incelendiğinde bile Veli Bölgesi’nde hareketli halkın sayı farkı 724 TL ile yeryüzü fazla bütçe ayıran, Güney Gün Doğusu Rum halkının ise 390 TL ile sunma beş altı bütçe ayıran uyuşma olduğu özen çekiyor.
 
Şeker Bayramı harcamalarının ödemesini pekâlâ yapacakları sorulan katılımcıların yüzde 38’i emniyet kartı ile yanıtını verdi.
 
Ramazan Ayı Maaş Harcamalarımı Artırdı Diyenler Yüzdelik 36
MasterIndex katılımcılarının yüzdelik 36’sına bakarak Ramazan ayında mahiye harcamalar arttı. Yüzde 7 harcamaların azaldığını düşünürken, yüzdelik 57 ayrımsız farklılık olmadığını söylüyor. Yanıtlar dirimlik durumuna göre incelendiğinde dirimsel seviyesi düştükçe harcamaların arttığı görülüyor. Bölgesel namına bakıldığında ise, Şarki Küçük Asya bölgesi halkı yüzdelik 56 ile  harcaması sunu çok küsurat toprak. Şark Rum Bölgesi’ni ise İç Küçük Asya Bölgesi (yüzde 45) ve Karadeniz Bölgesi (yüzde 37) takip ediyor.
 
Sunu Aşkın Grosmarket ve Bakkal Harcamasında Artım Oldu
Araştırma katılımcılarının yüzdelik 84’ü Ramazan ayı süresince özellikle süpermarket ve bakkal harcamalarının arttığını belirtiyor. Yüzde 11’lik kavil çul, yüzde 8’lik antant akaryakıt, yüzdelik 8’lik konvansiyon erişim ve yüzdelik 6’lık anlaşma el telefonu harcamalarının attığını söylüyor.
 
Aşçı / lokanta harcamalarım arttı diyen anlaşma yüzdelik 10’ken, gayrı tıpkı yüzdelik 10’luk inikat bu harcamalarının azaldığını söylüyor. Halkın yüzdelik 12’si üstelik sinema, konser, coşku harcamalarının azaldığını tabir ediyor.
 
Share: