Batık bankaların soyağacındaki bankacılar?

Ve bu üyelerin, bugün Türk ekonomisini başöğretmen eşhas olması dikkat çekti. Mevduat Sigorta Fonu kapsamına alınan 10 bankanın, bu statüye geçmeden esbak son beş yıllarında dalavere kurullarında ilginç isimlerin fariza yaptığı belirlendi. Bu üyelerin, zaman Türk ekonomisini müdür şahıslar olması dikkat çekti. 55. ve 57. hükümetler döneminde halk konulan toplanmış 10 bankanın hile kurullarında çokça sayıda adlı âdem bulunduğu kaydedildi. Şevket Bakanı Recep Önal’ın, FP Ankara Saylav Anlaklı Polat’in, konuyla ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, Mevduat Sigorta Fonu kapsamına alınan 10 bankanın, akıbet beş yıldaki yönetim kurulu üyeleri bir tane yegâne açıklandı. Önal, sözkonusu soru önergesine verdiği yanıtta, kendisinin dahi görüntü kapsamına alınan Sümerbank’ın 1995 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu bildirdi. Önal’ın verdiği bilgiye göre, tıpkısı tarihte Sümerbank’ın yönetim kurulu üyeliğinde İhsan Feyzibeyoğlu, Fatma Kutlay, Fatih Hür, Nuri Alagöz ve Ayhan Büyükyıldırım dahi bulunuyor. Gazi Erçel’in üstelik ismi var Nazır Önal, ahali konulan bankalar beyninde düz düz Yaşarbank’ta Biçim Bankası Başkanı Gazi Erçel’in, 1995 yılında umumi heyet başkanlığını yaptığı kaydetti. Önal, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Osman Tunaboylu’nun da Türk Ticaret Bankası’nda 1996 ve 1997 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yaptığını bildirdi. Önal, Cavit Çağlayan’ın sahibi bulunduğu İnterbank’ta ise, yönetim kurulu üyesi adına Mehmet Sağlam’ın, Necdet Menzir’in, Hayri Kozakçıoğlu’nun ve Teoman Koman’ın görev yaptığını kaydetti. Önal’ın, ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, bunların dışında çokça sayıda adlı kırtasiyeci, öğretim yardımcısı ve politikacı ismi üstelik bulunuyor. Çekik bankalarda bir zamanlar görev fail Mehabet Bakanı Recep Önal’ın, Hat Bankası Başkanı Gazi Erçel’in, Kültür Bankası Genel Müdürü Osman Tunaboylu’nun sözkonusu bankalarla ilişkin değişmeyen verici makamlarda bulunmaları üstelik dikkat çekti. EGEBANK 1995: Hüseyin Bayraktar, Sami Erdem, Erol Kıcıman, Çakırdoğan Aladağ, Ünite Alaghband. 1996: Hüseyin Bayraktar, M. Sami Yiğitlik, Doğru H. Kacayusufpaşaoğlu, Tuğrul Aladağ, Birim Alaghbant, Okumuş Dündar, Ayhan Bembeyaz. 1997: Hüseyin Bayraktar, M.Sami Erdem, Güzel H.Kocayusufpaşaoğlu, Çakırdoğan Aladağ, Birim Alaghbant, Okumuş Dündar, Ayhan Bembeyaz. 1998: Yahya Amaç Demirel, Esat Erkuş, Pembe Jale Oktay, Ayhan Bembeyaz, Neslihan Demirel, Mürtefi Süha Paya, Raif Zıhnalı, Şakir Gürel. 1999: Yahya Meram Demirel, Neslihan Demirel, Yüce Süha Paya, Ersin Çamoğlu, Pembe Çiğ Oktay, Mehmet Karkaş. ETİBANK 1996: M. Zeki Akıllıoğlu, Mustafa Saraçöz, Ramazan Başak, İ. Mustafa Boncuklu. Doç. Dr. Salahattin Sarı. 1997: Ayhan Sarısu, Mustafa Saraçöz, Alemdar Kocabay, Fatma Kutlay, Aslı Hareket Süfli. 1998: Diri Bilimci, Şükrü Karahasanoğlu, Mustafa Çağlar, Önay Izzet Bilgin, Osman Fikir, Clifford Holmes Polley, Yengi Mutlu, Şenol Şankaya, Atilla Köksal. 1999: Etkili Âlim, Şükrü Karahasanoğlu, Zafer Bahtiyar, Zeki Ünal, Vural Beyazıt, Ercan Arıklı, İsmail Hakkı Karakaya. 2000: Kıpırdak Bilim Adamı, Önay Kerem Bilim Adamı, Galibiyet Bahtiyar, İsmail Hakkı Karakaya, Garaz Yüksel BANK KAPİTAL 1995: Mahmut Ceylan, Ağır Kalpgâh, Varol Civil, Iye Yıldırım, Ali Çelen, Ayhan Ceylan, Yılmaz Ergüvenç. 1996: Mahmut Ahu, Varol Civil, Ege Saika, Şanlı Çelen, Ayhan Ahu, Yılmayan Ergüvenç. 1997: Mahmut Ahu, Hasan Ceylan, Varol Civil, Ege Saika, Ulu Çelen, Ayhan Ahu, Ömer Esener. 1998: Mahmut Ceylan, Ayhan Ahu, Uzun Iyi, Eşref Taştop, Turan Ceylan, Ömer Esener, Yalman Gündüz.1999: Mahmut Ceylan, Mukavim Aksu, Turan Ceylan, Sibel Sanus, Tayfun Kabalak. YAŞARBANK 1995: Selçuk Yaşar, Gazi Erçel, Feyhan Kalpaklıoğlu, Mustafa Günenç, Belediye Ergun, 1996: Selçuk Yaşar, Feyhan Kalpaklıoğlu, Mustafa Günenç, Ulvi A. Ertenü, Osman Mengütürk, Ahmet Bulunmaz Topçoğlu, Ali Taraf Özardalı. 1997: Selçuk Yaşar, Feyhan Kalpaklıoğlu, John Henry Bernson, Mustafa Günenç, Mualla Ertenü, Uca Yan Özardalı, Sema Gökçen. 1998: Selçuk Yaşar, Feyhan Kalpaklıoğlu, Mustafa Günenç, Yüce A. Ertenü, A. Yan Özardalı, Duyma Gökçen, Muhittin Bilget, Belediye Ergun. 1999: Selçuk Yaşar, Fehmi Gültekin, Uca A. Ertenü, Muhittin Bilget, Yılmayan Gökoğlu, Mehmet Lüle Taşı, Ihsan Gürsel, A. Mutlu Güraylı. YURTBANK 1995: Büyük Avni Balkaner, Ahmet Amaç Balkaner, Ayhan Apak, Süleyman Ekiz, Yüksel Içten, Işık Boğ. 1996: Ulvi Avni Balkaner, Ahmet Misyon Balkaner, Aydoğan Semizer, Süleyman Ekiz, Yüksel Ilgiyle, Büyük Tubay Gölbaşı. 1997: Ulu Avni Balkaner, Ahmet Amaç Balkaner, Aydoğan Semizer, Süleyman Ekiz, Açık Deniz Aras, Ömer Yüksel. 1998: Yüce Avni Balkaner, Süleyman Ekiz, Engin Aras, Ahmat Kasıt Balkaner, Bayram Nişane, Ömer Yüksel, Metin Aytaç. 1999: Ulu Avni Balkaner, Süleyman Ekiz, Amaç Kederli, Söz Im, Ömer Yüksel, Dayanıklı Aytaç. SÜMERBANK 1995: Recep Önal, dürü Feyzibeyoğlu, Fatma Kutlay, Fatih Özgür, Nuri Alagöz, Ayhan Büyükyıldırım 1996: Şükrü Karahasanoğlu, Hayyam Garipoğlu, Osman Yılmayan Buzcu, Meram Yüksel, Prof. Dr. Erol Muazzez. 1997: Şükrü Karahasaoğlu, Hayyam Garipoğlu, Hedef Yüksel, Anlaklı ünal, Erol Muazzez, 1998: Hayyam Garipoğlu, Dayanıklı Sağlam, İsmail Soğurgan, Cengiz Biçer, Fahri Bahçıvanoğlu, Kadriye Nilgün Şişman, Muhittin Fisunoğlu, 1999: Hayyam Garipoğlu, Cengiz Biçer, Kadriye Nilgün Büyük, Muhittin Fiunoğlu, Zafer Özcan. ESBANK 1995: Mesut Erez, Orhan Giray, Yılmaz Mazlumoğlu, Erol Zeytinoğlu, Atila Candır, Mürtefi Saracık, Akış İlkin. 1996: Mesut Erez, Orhan Giray, Yılmayan Mazlumoğlu, Erol Zeytinoğlu, Atila Candır, Şanlı Saracık, Akın İlkin, Aykut Akıncılar. 1997: Sevinçli Erez, Orhan Giray, Şanlı Saracık, Atila Candır, Yılmayan Mazlumoğlu, Erol Zeytinoğlu, Aykut Akıncılar, Akın İlkin. 1998: Mesut Erez, Orhan Giray, Ali Saracık, Atila Candır, Yılmaz Mazlumoğlu, Erol Zeytinoğlu, Aykut Akıncılar, Akış İlkin. 1999: Sevinçli Erez, Yüksek Saracık Atila Candır, Yılmayan Mazlumoğlu, Erol Zeytinoğlu, Aykut Akıncılar. İNTERBANK 1995: Cavit Çağlar, Hayri Kozakçıoğlu, Erman Yerdelen, Necdet Menzir, Şükrü Esat Erkuş, Mehmet Akva, Güç Ersarı, Büyük Sedat Ünal, Osman Kayışoğlu, Naci Ayhan. 1996: Memduh Yaşa, Erman Yerdelen, Yoğun Ersarı, Sedat Ünal, Osman Kayışoğlu, Hüseyin Ünver, Firar Poroy, Tezer Öçal, Ural Şekerci, Şükrü Esat Erkuş. 1997: Memduh Yaşa, Teoman Koman, Osman Kayışoğlu, Mübarek Ercan, Esat Erkuş, Reha Poroy, Kilolu Ersarı, Sedat Ünal, Erman Yerdelen. 1998: Mukaddes Ercan, Teoman Koman, Reha Poroy, Aheste Ersarı, Sedat Ünal, Osman Düşünce, Yeşim Hattat, Vazıh Aydınoğlu, Niyazi Erdoğan. BANK ÖZEL ULAK 1994: Ayhan Şahenk, Yücel Çelik, Zekeriya Saika, Ferit Şahenk, Akın Öngör, Yılmayan Büyükerşen, Cafer Sait Okray, Aclan Acara. 1995: Ayhan Şahenk, Yücel Polat, Zekeriya Saika, Ferit Şahenk, Akın Öngör, Yılmaz Büyükerşen, Cafer Sait Okray, Aclan Acara. 1996: Ayhan Şahenk, Zekeriya Saika, Yücel Polat, Ferit Yüksek Şahenk, Müşkül Akış Öngör, Cafer Sait Okray, Aclan Çevik, Savaş Özcan. 1997: Korkmaz Alp, Yücel Çelik, Cafer Sait Okray, Altan Ayanoğlu, Kavga Özcan. 1998: Korkmaz Kahraman, Yücel Polat, Cafer Sait Okray, Altan Ayanoğlu, Özcan Yılmayan Kahraman. TÜRKBANK 1993: Behzat Tuncer, Selçuk Özlü, Koçak Deruni, Galip Zeren, Necati Arınmış, Mahmut Nedim Bilgiç, Hüsamettin Dinçer. 1994: Behzat Tuncer, Selçuk Özlü, Alicenap Derinden, Galip Zeren, Necati Duru, Nedim Bilgiç, Hüsamettin Dinçer. 1995: Oğuz Özkan, Ahmet Arkun, Fikret Apaka, Erdoğan Aral, Doğan Tümay, Hüsamettin Dinçer, Mahmut Nedim Bilgiç. 1996: Erol Okuyan, Dağ Amiklioğlu, İsmet Tuğul, Hüsamettin Dinçer, Osman Tunaboylu. 1997: Erol Okuyan, Ateş Amiklioğlu, İsmet Tuğul, Hüsamettin Dinçer, Osman Tunaboylu.

Share: