Bağışlar, sigorta primleri ve zararlar vergiden düşülebilir

Mükellefler dirimsel vergisi beyannamesini doldururken değişik giderlerini, vergiye laf kazançlarından indirebilir. 25 Mart’a kadar dirimsel vergisi beyannamesi vermesi müstelzim parçalanmamış mükelleflerin bu 10 noktayı ayn uğrunda bulundurmasında yarar var: 1) Kişi adınıza veya eşiniz evet de çocuğunuz namına ödediğiniz koca sigorta primlerini, bireysel emeklilik sistemi yardım paylarını, yetişek ve esenlik harcamalarını gelir vergisine tabi kazancınızdan indirebilirsiniz. 2) Sene içre yaptığınız bergüzar ve yardımları sağlık vergisine bağımlı kazancınızdan indirebilirsiniz. 3) Sene içre temas spor kulübüne evet birlikte sporcuya müzahir oldunuz mu? Sponsorluk bedellerini (profesyonel füru amacıyla yüzde 50’sini) sağlık vergisine bağımlı kazancınızdan düşebilirsiniz. 4) Kira beyanlarında hemen sene içinde “öğrenim edilen” (lüzumlu cari yıl, gerekse esbak yıllara ait) kira bedelleri beyana laf edilecek. Ancak gelecek yıllara dayalı evvelden tahsil olunan icar bedelleri gelecekte ilgili yıllarda bildirme edilecek. 5) Varsa esbak ilkokul yıla ilişkin ehliyetli kazancınız oluşmadığı için mahsup edemediğiniz geçmiş yıllar mali zararlarınızı sağlık vergisine bağımlı kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. Aynı kapsamda almak neredeyse birlik mükellefler yurtdışı zararlarını bile mahsup edebilirler. 6) Yıl süresince göz vasıtasıyla ödenen vergilerinizi, hesaplanan gelir verginizden mahsup etmeyi unutmayın! 7) Yıl ortamında kesilen vergiler toplamı hesaplanan dirimlik verginizden çok ise ayırt tutarın iadesini (nakden iade ya dahi değişik rüşvet borçlarınıza mahsubunu) isteyebilirsiniz. 8) Gerçekleşme eden dirimsel vergisi mart ve temmuz aylarında iki karşılık taksitte ödenecek. 9) Hesaplanan algı, mecbur olduğunuz vergi dairesine ödenebileceği gibi, mezun vezneci şubelerine dahi yatırılabilecek. 10) Beyanname süresi süresince bildirme edilmezse mükelleflere, yöntemsizlik cezası ile gerçekleşme ettirilmeyen idrak üzere ayrıca algı ziyaı cezası ve teehhür faizi uygulanır.

Share: