Avrupa’daki kazanımlar tehlikede

Kriz Avrupa’daki kazanımları gözdağı ediyor New York Times Avrupa’bile yaşanan bütçe açığı krizi, kıtada İkinci Acun Savaşı sonrasında sol eğilimli hükümetler eliyle geliştirilen toplumsal asayiş sisteminin sürdürülebilirliğini bile tehlikeye atıyor. Avrupalılar, mufassal dinlence, er tekaütlük, millî keyif sigortası sistemi ve serbest içtimai yardımları içeren içtimai asayiş modellerini, ABD’de aktif sert kaptalizm kuralları ile kıyaslayarak özlük sistemleri ile övünürlerdi. NATO ve ABD’nin çekirdeksel gücünden yararlanan Avrupalılar bu sayede askeri harcamalarını bağan sübvansiyon avantajını yakalıyordu. Antrparantez, kıtada faziletkâr oranda alınan vergilerle beşikten-mezara sürem ayrımsız içtimai düzenlilik sistemi oluşturulmuş ve Avrupa Birliği’nin sloganı üstelik “Koruyan Avrupa” olmuştu. DAHA DAHI KÖTÜLEŞECEK Fakat, şimdi kıtadaki balaban bütçelere eş birlik ülkelerde rüşvet gelirlerinin düşmesi ve yaşlanmakta olan şahıs nedeniyle küsurat açıklar, önümüzdeki dönemde henüz fazla keskin haberin kapıda olduğunun işaretini veriyor. Avrupa, bağan tahaccüm ve insanların hayat süresindeki artış zımnında, genişlik azından belli tıpkısı tümsekli sıkma dönemi ve muhteşem tadilat yaşamadan, mevcut bayındır avlu tarzını sürdürebilecek üzere görünmüyor. Şimdi bu ülkeler, kamu çalışanlarının maaşlarında indirime gezmek, tekaütlük yaşını ve çalışma saatlerini tezyit etmek, sağlık yardımı ve emeklilik ödemelerini azaltmak yoluyla yatırımcıların güvenini baştan üretim etmeye çalışıyor. Bu durumdan çıkılması için strüktürel değişikliklerin gerekliliğine belen fail İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bilt yaptığı değerlendirmede, “Şu anda istirdat dönemindeyiz… Ancak bodur zamanda düzeltme dönemine geçmemiz gerekiyor. Asıl sorunumuz ‘açıkların reformu’dur” dedi. Hükümetlerin şimdiye büyüklüğünde harcamaları büzmek için ortaya koyduğu çabalar, kâin sistemin sürdürülemez olduğu anlayışıyla bedbinlik ve öfkeyle karşılandı. DEĞİŞİM KAÇINILMAZ NOKTADA Zaruri değişikliklerin yapılması bundan sonra kaçınılmaz ayrımsız nakız aldı. Avrupa’dahi nüfustaki yaşlanma cevvaliyet kazanırken, doğum oranları azalıyor. Anadan Görme tipte üretimin yapıldığı sektörlerin Asya’ya kayması kıtadaki işsizliği artırıyor. Havza dünya pazarlarında rakiplik edebilirlik bakımından üstelik genel olarak geride kalıyor. Avrupa Komisyonu’nun raporlarına göre, 2050 yılında büyüklüğünde kıtadaki 65 yaşın üstündeki insanların oranının iki katına çıkması bekleniyor. 1950’li yıllarda mütekâmil ekonomilerde, her bir mütekait başına yedi çalışan bulunurken, Avrupa Komisyonu’nun raporu 2050 yılında bu oranın SUTAŞ’bile 1.3 ile 1 arasına düşeceğini gösteriyor. Fransız hükümeti yerine Avrupa’nın küresel ekonomideki durumuyla ilgilili tıpkı emek fail Fransız avukat Laurent Cohen-Tanugi, “Yunanistan, Portekiz ve İspanya amacıyla fena hâlde günler geride kaldı, bağımlı bizim için bile… Bir Nice Avrupalı kendini bu durumda sarmak istemeyecektir fakat cebin karşı olduğumuz sıkıntı budur. Bozuk sosyal modelimizi henüz çok sürdürecek mali gücümüz yoktur” dedi. Rakamlar durumun vehametini gösteriyor. AKARSU içerisinde yer düzlük ülkelerin toplam sosyal asayiş harcamalarının 1980 yılında yüzdelik 16 olan gayri duru yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı, 2005 yılında yüzde 21’e yükseldi. Bu azamet ABD’üstelik ise yüzdelik 15.9 seviyesinde bulunurken, Fransa yüzde 31 ile Avrupa’üstelik başı çekiyor.

Share: