Avrat istihdamında kırıcı levha

Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Araştırma ve Aplikasyon Merkezi (OKFRAM), TÜİK’in teşrinisani ayı işgücü rakamlarına dayanarak gerçekleştirdiği işgücünde eşey ilişkisine ilgili analizlerini açıkladı. 2009 yılı kasım ayı verilerine göre çalışan nüfusun yüzde 72’sini oluşturan ayvaz nüfusunun yüzdelik 64’ü yevmiyeli veya ücretli, yüzdelik 52’si hizmetler sektöründe istihdam edilirken, müteharrik kesimin çabucak yüzde 28’lik kısmını oluşturan karı nüfusunun yüzdelik 52’si ücretli ve yevmiyeli olarak çalışıyor. Eş nüfusundan farklı namına kadınlar, tarım ve hizmetler sektöründe az daha denk bozgun gösteriyor. Kadınların işgücüne katılımının arttığı dönemlerin bahar ve yaz aylarına geldiğini gösteren analizler, Türkiye’birlikte kadınların sezonluk iştirakçi namına canlılık gösterdiğine bel ediyor. OKFRAM’ın analizine göre, değme ne kadar akıbet dönemlerde kadının işgücüne katılmasında benzeri artma gözlenmiş olsa birlikte, bu izzet kaslı ve değişik gelişmekte olan ülkelere bakarak az çok düşük düzeyde bulunuyor. AB bölgesinde 15-64 gözyaşı aralığı eş istihdam istatistikleri incelendiğinde; 2009 yılının üçüncü çeyreğine göre İzlanda yüzdelik 77,9 ile avrat istihdamında bir numara sırada meydan alırken, onu yüzdelik 74,1 ile Norveç ve yüzdelik 73,7 ile Danimarka izliyor. Türkiye ise Avrupa bölgesinde yer düz 31 mutluluk sıralamasında yüzdelik 25,5 ile en son tam vadi alıyor. TÜİK’in açıkladığı son rakamlar bile mevcut istatistiğin değişmediği görüşünü destekliyor. Türkiye’de kadınların işgücüne iştirak oranının düşüklüğünde ocak nedenleri ve iş hayatının kadına göz açısının yanı sıra yetişek yetersizliği ve rustik kesimden kente göç üstelik nümayiş oynuyor. Özgürlük

Share: