Aspirin kanser riskini dahi azaltıyormuş

kalp krizi ve felci engel olmak üzere yıllardır bağan dozda aspirin kullanan gönüllülerde, sütun kanseri evolüsyon riskinin dahi sakil düzeyde düştüğü anlaşıldı. İngiltere’üstelik yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara bakarak aspirin alımı, kolon kanserine yakalanan hasta sayısını dörtte ayrımsız oranında azaltıyor, sütun kanserinden ölümleri üstelik üçte ayrımsız oranında düşürüyor. Araştırı bulguları, Lancet tababet dergisinde yayımlandı. Aspirinin, günde bildirme beş altı 500 miligram kadar faziletkâr dozlarda alımının kolon kanserine alın engelleyici olduğu biliniyordu, fakat bu ilacın kanama ve işkembe sorunları kadar yan etkilerinin bulunmasından dolayı, zararı, yararının önüne geçebiliyordu. Fakat şimdi, düşük düzeyde, bebeklere kaynak edilen günce dozun birlikte kolon kanserine karşı işe yaradığı anlaşıldı. Buna karşın tıpkı canip etkiler, düşük dozlarda de kor nedeni. Sütun kanseri, gelişmiş ülkelerde, akciğer kanserinden ahir yeryüzü makro amansız hastalık türü. Dünyada herhangi bir sene 1 milyon eskimemiş kolon kanseri vakası belirleniyor ve bu hastalıktan yılda 600.000 güç ölüyor. Aynı insanda bu hastalığın gelişme ihtimali yüzde 5. Oxford’daki John Radcliffe Hastanesinden Peter Rothwell ve meslektaşları, aspirinin his hastalıklarına alın inhibitör olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmış olan ve İngiltere ile İsveç’ten kısaca 14.000 gönüllüyü kapsayan 4 nazik araştırma üzerinde inceleme yaptı. 18 sene süren gözlemleri havi bu araştırmalarda gönüllülerin yarısı düşük dozda aspirin kullanmıştı. Araştırmacılar, gönüllülerin yüzde 2,8’inde kolon kanseri oluştuğunu belirledi. Araştırı verilerinden, bağan dozda 6 yıl boyunca aspirin kullanımının kolon kanseri oluşumu riskini yüzde 24 azalttığı, hastanın sütun kanserinden fevt riskini dahi yüzde 35 oranında düşürdüğü belirlendi. Fransa’dahi, Bobigny’deki Avicenne hastanesinden Dr. Robert Benamouzig and Dr. Bernard Uzzan, araştırı ile ait yazdıkları yorumlarında, bu çalışmanın, genişlik azından sütun kanserinin ferah olduğu ülke veya bölgelerde kliniklerin, aspirini, inhibitör namına kullanmalarına yönelik tıpkı kat açabileceğini belirtti. Alelhusus ailesinde sütun kanseri geçmişi olanların yahut kendisinde elan evvel folip belirlenmiş hastaların aspirin kullanımı öneriliyor. Dr. Robert Benamouzig, canip etkilerinden çevre aspirini yalnız, faziletkâr risk grubuna girenlere başvuru edilebileceğini kaydetti. Doktorlar, sütun kanserine karşı önleyici aspirin kullanımı amacıyla tıpkısı kılavuz kaptan geliştirilmesinin, bu alanda atılabilecek ikinci girişim olduğunu belirtti. Hastaların, doktor denetimi olmadan zat başlarına aspirini bu amaçla kullanmaları tavsiye mektubu edilmiyor. Aspirinin faziletkâr dozlarda ve teferruatlı kesiksiz kullanımı sonucunda işkembe ve bağırsak tahrişi meydana gelebiliyor, lezyona ve sakil kanamalara misil açabiliyor. Aspirinin, meme başı, mide, aşındırmak borusu ve sütun kanseri ile bağlantılı benzeri enzimin üretimini nehiy aracılığıyla kansere alın yardımcı olduğu düşünülüyor.

Share: