Ar-ge harcamaları arttı

Katışık sıkıntılı içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında tıpkı önceki yıla göre 9 bilyon 3 milyon TL artarak 54 bilyon 957 milyon TL’ye yükseldi.

Ar-Ge harcamasının katışık güçlükle içi hasıla (GSYH) içindeki payı %1,09 oldu

Karışık güçlükle içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı %1,09’a yükseldi.

Bildirme çok Ar-Ge harcaması mali ve finansal olmayan şirketler aracılığıyla yapıldı

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali sıfır şirketler %64,8 ile sunu balaban paya eş olurken, bunu %28,4 ile yükseköğretim izleme etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının üstelik dâhil  olduğu genel büyüklük Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları  içindeki payı ise %6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %52,8 ile sunu iri gider kalemini oluşturdu.

Mali ve finansal olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %57,2 ile önceki  sırada kayran aldı

Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında %57,2’si mali ve finansal sıfır  şirketler tarafından akçalanmış edilirken umumi büyüklük Ar-Ge  harcamalarının %28,4’ünü, yükseköğretim %12,3’ünü, yetersiz dışı kaynaklar %2,0’ını ve az içi değişik kaynaklar %0,1’ini akçalanmış etti.

Cemi ahit eşdeğeri cinsinden 199 bin 371 Ar-Ge personeli çalıştı

Parçalanmamış ant eşdeğeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplanmış 199 bin 371  birey Ar-Ge personeli kendisine çalıştı. Sektörler fiktif ile dağılımına  bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2020 yılında %65,3’ü mali ve mali sıfır şirketlerde, %29,9’u yükseköğretimde ve %4,7’si kar amacı olmayan kuruluşların üstelik dâhil edildiği umumi izzet  sektöründe saha aldı.

TZE cinsinden eş Ar-Ge personelinin oranı %31,9 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2020 yılında 63 bin 655  dirilik ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,9’unu oluşturdu.

Sektörler fiktif ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve  finansal olmayan şirketlerde %26,0, kar amacı olmayan kuruluşların dahi  derun edildiği umumi devlette %30,1, yükseköğretimde ise %45,1 oldu.

Ar-Ge personelinin %32,1’i doktora yahut eşdeğeri eğitim seviyesine  sahip

Ar-Ge personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, Ar-Ge  personelinin %33,1’inin lisans eğitim bilimi düzeyine sahip olduğu görüldü.

Bunu sırasıyla %32,1 ile doktora veya eşdeğeri, %24,6 ile yüksek  lisans, %5,1 ile iz yüksekokulu ve %5,1 ile ortaöğretim ve şeş  kategorileri strateji etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim bilimi  durumuna göre dağılımı ise sırasıyla  %45,7 ile lisans, %21,4 ile  erdemli lisans, %19,0 ile doktora veya eşdeğeri, %7,2 ile iz  yüksekokulu ve %6,8 ile ortaöğretim ve altı terbiye düzeyi şeklinde oldu.

Share: