Anadolu Sigorta, konut sigortalarında pahalılık kaynaklı bedel farkını da ödüyor

Ev sigortası paketleri ile sigortalılarının hayatını kolaylaştıran Anadolu Sigorta, hem Parçalı Konut hem üstelik Bakir Soy Sop Konut Sigortası poliçesinde, zelzele sigorta bedelini, poliçenin tabi olduğu oranda enflasyona alın birlikte koruyor. Birlikte bu dulda, sigortalı binanın Mecburi Deprem Sigortası ile inanca altında bulunan kısmına bile basamak poliçesinde sağlanan para şişkinliği koruması oranında uygulanıyor.  Bu sayede olası benzeri hasar durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmiş oluyor.

Enerjik ve riskli kırık hatları üstünde düz düz ve yer sarsıntısı gerçeği ile sıklıkla karşı karşıya kalınan ülkemizde, hane poliçelerinde zelzele teminatının bulunması büyük ehemmiyet taşıyor. Tabii Kıyamet Sigortaları Kurumu’nun verilerine bakarak; Türkiye’üstelik zorunlu olmasına karşın, yer sarsıntısı sigortalılık oranı yaklaşık yüzde 56 civarında. Hane poliçesi sahipliği oranının ise Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre yüzde 25 seviyelerinde olduğu biliniyor. Mecburi yer sarsıntısı sigortası ile konut poliçesini birbirine karıştırmamak gerektiğine özen calip Küçük Asya Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Uzun Sönmez, mecburi deprem sigortasının binaları garanti altına düzlük benzeri poliçe olduğunu, basamak sigortasının ise binanın yanında evin içindeki eşyayı; cuşuhuruş, arakçılık, taşma kabilinden mukavemetli çok riske karşı dulda altına kayran ve deprem teminatı varsa sarsıntı kaynaklı zararlara cebin bile esirgeyici açık şümullü benzeri sigorta olduğunu dile getirdi.

“Kiracılar dahi ev sigortası yaptırmalı ve zelzele teminatı ekletmeli”

Hane sigortasının elden ev sahipleri amacıyla değil kiracılar için da şişman öneme erbap olduğunu rapor eden Sönmez, “Bilinenin tersine, bölük sigortası çabucak ocak sahiplerine yönelik tıpkısı sigorta değil, kiracıların de yaptırabileceği tıpkı sigorta türü. Zira kiracı olunan bölük içre rastgele riziko meydana geldiğinde, kiracılara ilişkin eşya ile birlikte kiracının kusuru zımnında bina bile zarar görebilir. Kiracının konut sigortası bulunuyorsa, kiracının özlük eşyasında meydana mevrut hasarlarla gelişigüzel kusuru nedeniyle binada ve komşularda oluşabilecek hararet, dahili seylap vb. kiracının sorumluluğuna ilgili masrafları birlikte poliçesi kapsamında karşılanıyor. Karı sahiplerinin mecburi namına yaptırması müstelzim sarsıntı poliçesinin beraberinde habbe sigorta bedelinin, zorunlu hareket sigortası limitini aşan kısmı ile aile içindeki eşyalar için de isteğe ilişkin yerine konut poliçelerine deprem teminatı eklenebiliyor. Bu nedenle, binalarında zelzele cihetiyle ortaya çıkabilecek zararların, DASK poliçesinin limitini aşan kısmı ile pırtı için zelzele, akarsu hasarları, arakçılık vb. ayrışık risklere alın koruma almak isteyen sigortalılar, kesinkes hane sigortası yaptırmalı ve yer sarsıntısı teminatını bile poliçelerine ekletmelidir. Sülale sahipleri, Mecburi Zelzele Sigortası (DASK) inanca limiti üstünde küsurat hane için hane poliçelerinde “Deprem Yapı” teminatını ve eşya üzere ‘Zelzele Eşya’ teminatını almalı, kiracılar ise kayıt amacıyla ‘Sarsıntı’ Yük teminatını konut poliçelerine mutlaka ekletmelidir” diye konuştu.

İstanbul’a bakir hareket projesi

Malatya’üstelik biberli yer sarsıntısı!

İzmir’de abes kiralık familya kalmadı

Share: