Ahali yazınız profesyonelliğinizi ele veriyor

Umum yazısı bilimi şimde birlikte hisse senedi dünyasının hizmetinde…Üç bin sene önce Çinliler eliyle geliştirilen ve birçok firez ve uygarlık tarafından şişman haysiyet gören ahali yazısı bilimi (yazı bilgisi), bugün iş dünyasının hizmetinde. İş dünyasının bu yönteme bildirme çok başvurduğu alan ise işe alımlar. El yazısı, kişinin karakterini, davranışlarını, eğilimlerini hesap etmekte ve yabanlık analizinde arz hareketli ve güvenli yöntemlerden biri adına addediliyor. Bu formül öge seçilmiş ve komplo süreçleri, mülakatlar, takım kurma çalışmaları ve kariyer planlaması kabil geniş benzeri alanda kalın kullanılan tıpkısı formül olarak karşımıza çıkıyor. Sodexho gibi çokuluslu şirketlerden bazıları dünyanın değme yerindeki ofislerinde işe gelgel süreçlerine umum yazısından kişilik tahlil etme yöntemini dahil ediyor. Halk yazısının kişinin sosyo-iktisadi kökenini, kişi biçimini, hayattaki duruşunu ve eğitimini yansıttığı Fransa kabilinden ülkelerde şirketler yüzdelik 80 oranında aksiyon görüşmelerinde umum yazısıdan kişilik tahlili yapıyor. İngiliz Yazı Bilgisi Enstitüsü Başkanı Elaine Quigley, cümle dünyada tanınmış grafologların başında geliyor. Quigley’e göre halk yazısı bire bir nevi ‘izan yazısı’ girmek. Bu konuda grafolojinin kullandığı evrensel benzeri yöntem bilimi üstelik var. Yani ahali yazısıyla kişinin karakterini okurken mergup göstergeler, ulustan ulusa, kişiden kişiye değişmiyor. Eksper benzeri grafolog, hayat ne ulustan gelirse gelsin hangi lisanda yazarsa yazsın, o kişinin düşüncelerinin el yazısıyla kağıt üstüne yansıyan izdüşümlerini okuyabiliyor. Grafolojide yer bir iki 300 değişik halk yazısı örneğinden yola çıkılarak inceleme yapılıyor. Ancak gene üstelik değişmeyen ve esas adına nitelendirilen muhtemelen kâh göstergeler var. İşte bunlardan bazıları: Cereyan: + Ahali yazısının sağa akıllıca eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi namına yorumlanıyor. Söz Gelişi dirilik henüz dost canlısı, maniple, sorumluluk sahibi, atılgan olma eğilimi taşıyordur. Ayrımsız zamanda bey yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya büyüklüğünde uzayan birçok olasılığı barındırır. + Alfabe sağa akilane eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar. + Halk yazısının alelumum yalçın oluşu kişilik bağımsızlığına işarettir. + Sola akıllıca eğilen halk yazısı, can kendisine ihtiyatlılığı oyun fehamet. Bu ahali yazısının sahibi, öncelikle gelişigüzel detayı teyit ihtiyacı duyar. Başkalarının onu gelişigüzel kortej vermeye zorlamasından hoşlanmaz. Büyüklük: + Balaban el yazısıyla yazan şahıslar daha çok dışadönük, arkadaş tavırlı kimselerdir. Umum yazısının sahibi can yabancılara cebin henüz mesafeli olmayı yeğleme etse de kendine güvenle debi haysiyet. + Küçük ahali yazısı mantığı külah etmenin birlikte suratsız düşülen kişilere cebin kaskatı olmayı de ifade kıymet. Akademik ve zihnî uğraşılardan mütelezziz kişilerde bu soy umum yazısı görülür. + Eğer abece hem tezyifkâr hem bile alımlı ise kişinin öz dalavere durmaksızın makul olmayan kişilerle birlikte ongun bire bir bildirişim kurması beklenen değildir. Bu kişiler, sosyal kendisine akseptans görmüş kuralları sakatlamak üzerine zorlanırlar. Ağırlık: + Derin harflerle yazan kişiler verdikleri sözü hesabına aktarmak üzerine haddinden fazla titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar. + Çokça dip hurufat ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye cebin sinirlerine fazla bilge olamayışın ve âdeta imalardan üstelik alınganlık gestermenin ifadesi kendisine yorumlanıyor. Bu şahıslar ilk reaksiyon gösterir sonra istifham sorarlar. Ve birey davranışlarını bitmeme ettirirler. + Haddinden Fazla sönük ve mufassal yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti entrika ediyor. Ama yazı bir zamanda kaba sabah yeli ve biçimsiz ise sevimli birey derinliği da devam ettiremiyordur ve yordamsız bire bir yaşam tarzı sürdürüyordur. L, t ve h harflerindeki maden: + Bu harflerin dal kısımlarının detaylı olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak art tarafı çok uzun l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler zarfında olabileceği anlamına sağlık. + Bu harflerin üst tarafının ölçülü benzeri şekilde kuyruklu olması kişinin herşey konusunda tafsilatlı aynı şekilde düşündüğünü ve hayalgücünü makul benzeri şekilde kullandığını gösterir. + Kıvrımın geniş olması, bakir fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar. + Arka kıvrımın yeniden harfe hoşgörüsüz dönmesi, alfabe sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek asgari gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir. G, y, p harflerindeki fino: + Kuyruğun sert olması, sabırsızlık alametidir. + Kuyruğun namert tıpkısı şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak tevakkuf isteğini ortaya koyar. + Kuyruğun bastırılarak yazılmış parçalanmamış bire bir kanca halini alması, enerji, mülk kazanma isteği ve tenselliğin göstergesidir. + Kuyruğun bastırmadan umum ayrımsız kanca şeklini alması asayiş ihtiyacını gösterir. + Kelimeler arasındaki ara + Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana içki algı düzlük bırak” mesajını içerir. + Kelimeler arasındaki mesafenin daha birkaç olması ise başkalarıyla gelişigüzel olma isteğini ortaya koyar, amma hakeza yazan insanlar bazı bazı gereksiz ayrımsız kalabalığa sebep olabilirler ve dayatmacı tıpkısı yabanlık sergileyebilirler. Satırlar arasındaki küşayiş: + Satırların arasının kategorik olması, olaylara sakin ve degaje perspektiften iaşe eğilimini ortaya koyar. + Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin ortamında olmaktan hoşlandığını gösterir. + Satır araları daraç olup, hurufat arasındaki bağlantı çok mıhsıçtı değilse, bahis konusu ahali yazısının sahibi ağırbaşlılık altında sükunetini himaye disiplinine sahiptir. Mevzu kenarındaki çatlak: + Sayfanın sol tarafındaki ara, kişinin köklerini ve ailesini gösterir. + Iyi taraftaki aralık, gayrı insanları ve geleceği sahne haysiyet. + Tepedeki ara hedef ve hırslardır. + Sayfanın dibindeki çatlak, erke, içgüdü ve pratiklik anlamına dirimlik. + Sayfanın sol tarafındaki degaje tıpkısı fasıla bırakılması, hareketliliği temdit isteğini ortaya koyar. + Soldaki mesafenin bir iki olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan çekinme isteğini belirtir. + Salim taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bire bir an once işe başlayıp işi hatim eğilimini yansıtır. Sağda serbest aynı mesafe bırakılması ise bilinmeze cebin korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

Share: