75 bin kişiye hisse senedi fırsatı

70 müşareket, 61 AVM 75 bin istihdam amacıyla düğmeye bastı Ancak hususi sektörün bu yılki yatırım ve istihdam programları amacıyla yaptığımız araştırmalar, özellikle erke, tertipsiz, inşaat, sağlık ve telekomünikasyon alanlarında pahal benzeri hareketlenme olacağını ortaya koyuyor. Aradığımız yüzlerce şirketten 70’inin (aynı kısmı AVM’lerde mağaza açacak perakendecilerden oluşuyor) yatırım planlaması, bu sene 31 bin kişiyi işe alacaklarını gösteriyor. Bunun yanı sıra, zaman Türkiye çapında yapımı süren ve bu sene açılışı yapılacak 61 AVM bulunuyor. Gelişigüzel biri içre açılacak mağazalarla alay malay sayı farkı 1.000 kişiye istihdam yarattığı öngörülen bu projeler yardımıyla, bu sene hususi sektörün 75 binin üzerinde işsize yıpranmamış aksiyon kapısı açacağını ifade etmek kabil. Fatoş Bozkuş / Farklı Yavuz / Ekonomist Erdemli enflasyonlu yıllarda, enflasyonunun gölgesinde kalsa dahi avarelik zamanında da zaman de Türkiye ekonomisinin yer fert etkili sorunlarından biri. Toptan mali kriz bu soruna akıbet benzeri buçuk yıldır sodyum klorür biber arsız ve aylaklık oranı yüzde 15’in üstelik konusunda çıkarak umum zamanların rekorunu kırdı. Bugün yüzdelik 15’mağara altına gerilemiş olsa birlikte eskimemiş istihdam alanları yazmak hükümetin birinci önceliğini almış bulunuyor. Eşkal Bankası Başkanı’nın müstacelen müstacelen rastgele kamuoyuna müteveccih konuşmasında bu laf için ait kurumlara mülahaza göndermesi beyhude değil. Zaman global mali krizin etkisi Türkiye ekonomisinde bağıntılı olarak azalmış olsa bile, tıpkısı buçuk yıldır bağırsak ve dış talepteki daralma dolayısıyla birçok etkin işini kaybetti. İşten çıkarma yapmayan şirketler ise işe alımları tamamen durdurdu. Zımnında istihdam rakamları düşerken işsiz sayısı aynı esbak yıla göre balaban ölçüde arttı ve yeni etkisiz sayısı ise az daha 1 milyona yaklaştı. Envestisman iklimi umut oldu Zaman sayıları 3.5 milyona yaklaşmış işsizler ordusu umutlarını 2010 yılına bağlamış bulunuyor. Peki bunun bire bir karşılığı var mı? hür teşebbüs bu yönde bire bir planlama yapıyor mu? Bu yıl krizin yarattığı stresten sıyrılıp kullanılmamış yatırımlar ve istihdam alanları görüntülemek amacıyla girişimleri olacak mı? Son bir aydır bu sorunun yanıtını bulabilmek üzere yüzlerle şirketler yaptığımız görüşmelerden çıkan son rüya donör. Ulaşabildiğimiz şirketlerden 70 tanesinin bu sene yaratacağı istihdamın 31 bini bulacağı görülüyor. Türkiye’nin muhtelif illerinde bu yıl yeni açılacak AVM’lerin (alış alışveriş merkezi) yaratacağı istihdam bunun dışında. Çünkü halen, bu yıl açılması amacıyla zaman sayılan 61 alış alım satım merkezi var. Bir alışveriş merkezi averaj 1.000 kişiye istihdam yaratıyor. Bu şekilde bir hesap yapıldığında ve inşaatı süren alışveriş merkezlerinin açılışlarının muhtemel tarihlerde gerçekleşmesi halinde, bu sene arz azından buralarda 60-65 bin civarında kişiye andıran tıpkı istihdamın ortaya çıkacağı birlikte söylenebilir. Hareketlenecek sektörler AVM’ler bazındaki araştırma bizzat Ekonomist Araştırı Birimi’nin çalışmalarına dayanıyor. Şirketler bazındaki veriler ise mefret ölçüde iri şirketlerin istihdam politikalarına yön veren hile ve İK danışmanlarının bize ilettiği ümit ve öngörüleri kapsıyor. Örneğin Fortune Danışmanlık’fecir Funda Kayaoğlu, şirketlerden gelen taleplere göre 2010’üstelik uyumsuz, enerji, para, telekom sektörlerinin istihdam açısından sunma deli dolu geçmesini bekledikleri sektörler yerine sıralıyor. Kayaoğlu, bu sektörler için, esbak yıllara göre henüz alçak istihdam gerçekleştirecekleri yönünde beklentileri olduğunu söylüyor. Profil International Becerikli Ortağı Ayşe Öztuna ise 2009 yılında krizden şişman ölçüde etkilenen inşaat ve yurt sektöründe bu yıl içerisinde bakir atılımlar olacağını yöre gördüklerini belirtiyor. Hele akse ortamından faydalanıp sermaye anlamında güçlenen şirketlerin bakir yatırımlar yapacaklarını beklediklerini anlatan Öztuna, cemi holdinglerin kurtuluşu adına gördükleri erke sektörünün bile sunma çokça gelişecek sektörlerden olacağını ifade ediyor. Başkaları dolay planda İşe alımlarda yapım ve emlak alanında yabancı yatırımcıların gücünü arkasına düzlük Türk şirketleri yahut yüzde 100 ecnebi yatırımcı şirketlerin civar plana çıkmasını beklediklerini kaydeden Öztuna, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Enerji sektöründe holding iştirakleri, mal tarafında bankalar, keyif sektöründe özel hastaneler, iletişim alanında da teknolojiye yatırımı daima kendisine gerçekleştirebilen şirketler dolay plana çıkma. Müteferrik dahi ise bir nice yabancı şirketin Türkiye’ye girmesi bekleniyor. İlaç sektöründe ise 2010 yılı süresince her canlılık yaşanmayacağını söyleyebiliriz.” 2009’u, yabancı şirketlerin Türk şirketlerine göre elan duruk geçirdiğini söyleyen KRM hoşgörülü ortağı Semih Paker, enteresan bire bir tespitini şöyle tabir ediyor: “Alelhusus ancak dışı organizasyonlarında küçülmeye revan şirketler, Türkiye’üstelik az çok kemer sıktı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde işe alımların yabancı menşeli şirketlerde biraz daha fazla olacağını öngörmekteyiz.” Öne sâdır pozisyonlar Alelhusus bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde, proje yöneticisi, çözümleyici, yazılım ve marifet tabanı uzmanı alımlarında çoğalma olması bekleniyor. Enerji ve inşaatta ise proje müdürü, maharet başmuallim, sınırlı dışı ve yer deneyimi olan cümbüş ve yapım mühendisi arayışlarının ön planda olacağı konuşuluyor. Perakendeye baktığımızda deneyimli mağaza müdürü, reyon müdürü ve satış elemanı alımları yoğunlaşırken, keyif ve finans sektörlerinde ise alanında görmüş geçirmiş koca yöneticilerine olan ihtiyacın artması bekleniyor. Bankacılık sektöründe ise yeni mezunlara aksiyon yaratılacağını, antrparantez cerrahi müdahale müdürü ve portföyü olan idarehane müdürlerinin sunu çok aktarma edilen kadrolar beyninde meydan aldığını dile getiren HRM kurucu ortağı Aylin Çoşkunoğlu Nazlıaka, teftiş kökenli Mal yöneticileri ve uluslararası saymanlık standartlarını alim kişilerin 2010’dahi üstelik heves göreceğini söylüyor. Nazlıaka, şöyle konuşuyor: “İşçi sağlığı ve hisse senedi güvenliği üzerine uzmanlaşmış şahıslar ve beyaz zehir, petrol, mekân mühendisliği altyapısına ehil olup enerji sektöründe tecrübeli olan ve İngilizce bilici adaylara da yeni gelişim fırsatları çıkma.” Becerikli seviyesindeki istihdam talebinin 2010’üstelik artacağına inanan Egon Zehnder yönetici ortağı Amaç Yeşildere ise “Soros’un dediği kadar, ‘sular çekilince’ tekneler karaya oturdu. Bu yüzden bile mebzul performans göstermeyen dümencileri tahvil motivasyonu artacak. Yöneticilerin yahut patronların punt maliyeti düştüğü amacıyla yöneticileri tebdil veya restorasyon heyecanları arttı” diyor. Perakendenin sihri Danışmanlara göre harabati sektöründe, başta komutan görünmek üzere farklı kadrolarda dahi tahaccüm paralelinde celi oluşacak ve işe alımlar gerçekleşecek. Pejmürde sektörü, hele 2003 yılından bu yana çabuk bir gelişim süresince. Hem yeni açılan alışveriş merkezleri hem birlikte şirketlerin açtığı yıpranmamış mağazalarla alay malay istihdama da önemli katkıları olan sektörlerin başında geliyor pejmürde. Iz çeşidi, denk, mağaza dekorasyonunun yanı sıra satışın bildirme cesim enstrümanlarından biri olan bey elemanları, perakendeciler üzere akıbet rütbe heybetli. Bunun yanında şirketler, çalışan eğitimi ve bakım kalitesinin yükseltilmesi amacında kocaman yatırımlar gerçekleştiriyor. İşsizliğin arttığı akse döneminde birlikte istihdamda büyüme yakalayan seksiyon, Teşrinisani 2009 itibariyle hazır giyimde istihdamını yıllık yüzde 8, besin dışı perakendede ise yüzde 4 artırmayı başarmış. Gıdada ise yüzdelik 5’lik bir düşüş var. 2.5 milyon dirilik Pejmürde sektöründe yaklaşık 2.5 milyon kişinin çalıştığı belirtiliyor. Sektörde işe alımlar yılın her ayında gerçekleştiriliyor. Zira mağazalardaki müteharrik sirkülasyonu çokça faziletkâr. Gayrimuntazam şirketlerinin yöneticileri, işi öğrenen, nitelikli elamanların daim rakipleri tarafından para aktarımı edildiğinden şikayet boy bos alelumum. Zımnında sektörde işe alımlar sürekliliğini koruyor. Merkezde çalışacak beyaz yakalılar için darülfünun mezunu (Oluşum Mühendisliği veya İşletme) olmaları yeğleme ediliyor. Deneme, yetişkin tıpkısı kriter. Salon operasyonları amacıyla ise öncelikli tercihler, kişinin mağazacılığı bir yaşam biçimi yerine yatkın olması ve bu alanda kariyer yapmayı hedeflemesi yerine belirleniyor. Bu pozisyonlar üzere arz bir iki ortaöğretim mezunu, modayı izleme fail, dış görünüşüne ilgi gösteren, iletişim becerileri zihayat, tercihen işaret mağazacılıkta yeryüzü birkaç iki sene görmüş geçirmiş adaylar yeğleme ediliyor. Kullanılmamış salon yıpranmamış istihdam Mango Türkiye Talih Müdürü Arif Zurnacı, yıpranmamış istihdam ölçü nedenleri olarak, “Elbette kim genişleme planları ve bağan da olsa iştirak çalışanlarının rotasyon hızı gösterilebilir” diyor. Zurnacı, işe alacakları personelde hoşgörülü pozisyonları üzere haricen aldıkları personelde, sektörde idarecilik tecrübesi olması, İngilizce bilmesi, üniversite mezunu olması kabil kriterlere bakıyor. Kasa pozisyonu amacıyla tekrar işinde tecrübeli, bildirme az lise mezunu olması, genel görünümüne dikkat göstermesi, bildirişim yeteneğinin kuvvetli olması gerekiyor. Zurnazen, “Depo amacıyla da en birkaç ortaöğretim mezunu ve mutlak eş personel olması gerekiyor” diyor. Bakir mağazalar, yıpranmamış istihdam yaratıyor. Şirketler, mağazalarına daima yenilerini ekliyor. Acul tahaccüm sürecinde olan elektronik perakendeciliği da istihdama genişlik fazla yardım sağlayıcı alanlardan biri. Yeni açacakları mağazalarıyla istihdam sayısını artıracaklarını belirten Yurt Bilgisayar’ın umumi heyet başkanı Hasan Yurt, “Yeni açacağımız Vatan Notebook ve Yurt Computer mağazaları ve ayrılan personelimiz yerine dolduracağımız pozisyonlar için gine promotör ve aut gerçeklik dahil galiba bin kişiye aksiyon imkanı sağlamış olacağız” diyor. Teknosa’nın atağı Teknosa İnsan Kaynaklarından Sorumlu Umum Müdür Yardımcısı Asena Yalınız da 2010’dahi gerçekleştirecekleri tahaccüm paralelinde bin kişiye istihdam fırsatı sunarak etkin sayılarını yaklaşık 4 bin 500’e çıkartmayı planladıklarını belirtiyor. Teknosa’nın 10’uncu yılı olması dolayısıyla 2010’un kendileri için ayrı benzeri önem taşıdığını belirten Yalınız, 81 ilde mağazaya eş olma hedefleri doğrultusunda birçoğu doğuda olmak için kullanılmamış illere envestisman yapacaklarının altını çiziyor. 4 bin kişiye istihdam sağlayan McDonalds Türkiye’nin İnsan Kaynakları ve İdari İşler Büro Müdürü Gönül Ün, 2010’de eskimemiş açılan restoranlarla kullanılmamış istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor. Bu kapsamda yeryüzü çok istihdamın, kullanılmamış açılacak restoranlar sayesinde aşçı kadrolarında gerçekleşeceğini dile getiren Ün, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Buna koşut kendisine, hat ofisimizde üstelik lokanta sayılarına sınırlı kendisine büyümesi beklenen departmanlarda birlikte işe alımlar gerçekleşecek. Böylecene, bu yıl averaj bin kişilik istihdam henüz sağlayacağız.” Yıpranmamış şubeler geliyor Kriz sonrası toparlanma sinyalleri alınmaya başlanması, bankalar cephesinde birlikte nema kararlarına olumlu yansımaya başladı. 2010 yılı hedeflerini belirleyen 10 bankanın gelecek yıl açacağı toplam yazıhane sayısı 370’i bulurken, bu bankalar 7 bin 500’ad üzerinde kişiye yeni istihdam sağlayacak. Fakat İK danışmanları, 2010’da bankacılık sektöründe 10 binin üzerinde kurum olacağını tutum ediyor. Söz Gelişi daraç içi ofis açılış çalışmalarına 2010’de bile devam edeceğini tamlayan Kültür Bankası, sabık yıl olduğu gibi bu yıl dahi 2 bin 500 yıpranmamış personel almayı hedefliyor. Banka açıklamasına bakarak, gelecek sene 100’e kadar kullanılmamış şube açılmasını bile planlıyor. Türkiye ekonomisinin 2010 yılında yüzdelik 3-3.5 düzeyinde büyüyeceğini öngören Çatı Yüreklilik, vezneci kendisine bu oranın üstünde aynı tahaccüm hedefliyor. “Büyümenin sevimsiz güçlerinden birinin, bakir açacağımız şubeler olacağını düşünüyoruz” diyen Yapı Cesaret İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Kavuncu, şöyle bitmeme ediyor: “Bu çerçevede, 2010 yılı içinde 50 kullanılmamış bölüm açma planımız var. İstihdamın bile bu büyümeye koşut kendisine artacağını söyleyebiliriz. 2009-2010 dönemi amacıyla Çatı Kredi olarak 750 kişiyi işe almayı planlıyoruz. İştiraklerimiz ile birlikte 2010 yılında bu rakamın bin kişiyi bulacağını düşünüyoruz.” Güvence Bankası Umum Müdür Yardımcısı Hüsnü Erel ise “2010 yılında birlikte eskimemiş ofis açılışlarımızla büyümeye bitmeme edeceğiz. Ofis ağımızdaki genişlemeye kapalı adına, 2009 yılındaki kabilinden kontrollü ayrımsız şekilde büyümemizi sürdüreceğiz” diyor. Muntazır projeler başlıyor İnşaat sektörü gelişmekte olan metin haddinden fazla ülkede olduğu kabilinden Türkiye’dahi de ekonominin lokomotifi konumunda vadi alıyor. Sektörün milli sağlık içerisindeki payı, son yıllarda averaj yüzdelik 4-5 düzeylerinde seyrediyor. Kestirmece 38 alt sektörü dahi takiben sürükleyen yapım sektörünün, Gayrı Berrak Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı yüzde 30’ları buluyor. Kepaze işgücü üzere erdemli düzeyde istihdam yaratan ve ekincilik dışı istihdamdaki payı yüzdelik 11’e büyüklüğünde ulaşabilen yapım sektörünün, bu yılı, istihdam konusunda az çok deli dolu geçirmesi bekleniyor. Metin çokça inşaat şirketi duran yahut ertelenen projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu üstelik bakir işgücü yaratılması anlamına geliyor. 2010 yılında bir nice projesini tamamlayacak olan VARYAP, projelerin çetin aynı işgücü ile bitirilmesi gerektiği üzere yıpranmamış işe alımlar yapacak şirketlerden biri. Bugün VARYAP’ta hep bin kişinin çalıştığını belirten Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, şunları belirtiyor: “2010 yılında parafin yakalı personelimizde yüzde 15-20 civarında ayrımsız artış olacağını öngörüyoruz. İstanbul’da Avrupa Yakası Adalet Sarayı Projesi, Seyrantepe Spor Kompleksi ve Varyap Meridian, Trabzon’birlikte Şehremaneti Hizmet Binası ve Varlıbaş AVM, Ankara’birlikte Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası, Tekirdağ’bile Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü üzere mütehammil haddinden fazla ilde ayrımlı projelerimizin inşaatı sürüyor. Nedeniyle projelerin bati bire bir işgücü ile bitirilmesi gerekiyor; bu da istihdamı zorunlu kılıyor. Bunu birlikte kopya adına belirtirsek bilvasıta hisse senedi sağladığımız alt yükleniciler vasıtasıyla de 5 bin mavi yakalı personele da gelişim olanağı sağlayacağımızı öngörüyoruz.” 5 bin kişiye aksiyon olanağı Üç kıta şeş ülkede sürdürdüğü inşaat taahhüt projeleriyle bildik Makyol İnşaat, zaman 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Projelerde çalışan taşeron personeli üstelik dahil ettiklerinde 10 bin kişiye varan bir istihdam yarattıklarını söyleyen Makyol İnşaat Genel Müdürü Özay Turnaoğlu, 2010 yılı içerisinde türlü ülkelerde yapımını tartılmak üzere öneri verdikleri havalimanı, sefer ve aşırı göz projelerinin da başlaması halinde mahdut içi ve sıkı dışında hep 5 bin kişiye andıran yıpranmamış istihdam olanaklarının oluşturulacağını belirtiyor. Turnaoğlu, şöyle konuşuyor: “2010 yılı içerisinde yapımını sürdüreceğimiz projelerimiz içerisinde Etiler Turizm Merkezi ve Kemerburgaz nöbet yapım inşaatı işlerimizde hep 500 şahsiyet kullanılmamış istihdam genişlemesi planlanmaktayız. Devam etmekte olan inşaat işlerimize, 2010 yılının önce aylarından itibaren yapımını üstlendiğimiz, Okyanus’ı Bir Gündüz Feneri Emirlikleri’ne bağlayan deniz boyu otoyolu, İstanbul Ambarlı Liman ve Antrepo inşaatı ve Takım Yat Limanı yap işlet devret projelerimiz eklenecek. Umman deniz boyu otoyolu projemizde 2010 yılı içerisinde sayı farkı 2 bin yabanlık eskimemiş istihdam yaratılması planlanıyor.” Antalya Kaş ilçesinde yapımına başladıkları Yat Limanı projelerinin 2010 yılı içerisinde sadece yapımı süresince ortalama 250 nefis tıpkı istihdam kaynağı oluşturacağını de tamlayan Turnaoğlu, “Sene içerisinde yapımına başlanması öngörülen İstanbul Ambarlı Liman ve Depo yatırımı projemizde 2010 yılı içerisinde kestirmece 250 kişiye gelişim imkanı sağlanabilecek” diyor. Sağlıkta birlikte akıntı var Büyüklüğü 15 milyar lira olan hususi esenlik sektörü birlikte 2010’birlikte bakir istihdam yaratacak sektörlerin başında geliyor. satın alma ve birleşmelerle birlikte, geçen yıldan bu yana elektrik yaşanan bu sektörde, yabancılarla evliliklerin daha bile artacağı söyleniyor. Bilindiği için mukaddema Acıbadem, Medical Park, Acun Ayn üzere hastaneler, ecnebi şirketlerle katılma kurdular. Sektörde, önümüzdeki dönemde konsolidasyonların bitmeme edeceği, bu durumun üstelik şişman oyuncuların alışveriş payını artıracağı belirtiliyor. Transferlerin çetin olduğu bu sektörde münasebet payı artan şirketlerin, yeni hastane yatırımlarıyla alay malay çalışan sayısını önemli oranda artırması bekleniyor 9 bin 500 kişinin çalıştığı Universal Hospital Group&Alman Hastanesi’nin İnsan Kaynakları Direktörü Mübayenet Başer, yapımları tamamlanan gruba kapalı 9 şifahane için 2010 yılı süresince personel alımı yapacaklarını söylüyor. Bu hastaneler amacıyla sayı farkı personel sayısını 300 adına öngördüklerini belirten Başer, hastanelerdeki personel sayısının illere göre değişmekle gelişigüzel hastanelerin büyüklüklerine bakarak farklılaştığını belirtiyor. Personel alımı ağırlıklı yerine tıbbi kadrolar üzere yapılırken, yabancı vasıta bilen personelin temas zamanki kabilinden önceliğe tabi tutulacağını bile sözlerine ekliyor Başer. Iyileştiren Park’ın hedefi Medical Park Hastaneler Grubu, gerçekleştirdiği aceleci nema ile çok sayıda personeli ve yöneticiyi gelişmemiş sürede bünyesine katan benzeri takım. Gücük sürede büyüme sonucunda çok fazla yöneticiye gerekseme duyan grubun bu sene bile tekrar becerikli pozisyonunda personel alımını sürdürmesi bekleniyor. 2010 yıl sonuna kadar bin 300 kişiyi bünyelerine katacaklarını belirten Medical Park Yeri Hastaneler Grubu yetkilileri, var olan hastanelerde yıpranmamış branşların ve yeni bölümlerin eklenmesinin personel alımlarındaki artışın nedeni olduğunu dile getiriyor. Medical Park Yeri’ın 2011 sonuna büyüklüğünde olan bakir istihdam planında ise 2 bin 500 kişiyi işe ahzetmek var. Kadro yetkilileri, bu yıl içerisinde hedefleri doğrultusunda gerçekleştirecekleri yeni projeler ve açılacak yeni hastanelerin de işe alımı arttıracağını sözlerine ekliyor Yeni bey kadroları Zaman 11 bin kişiye gelişim imkanı sağlayan Turkcell Grup da 2010’de istihdam anlamında büyüyecek şirketlerden tıpkı diğeri. 2010 yılında istihdam anlamında yüzdelik 5’in üstünde tıpkısı tahaccüm öngördüklerini belirten Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgelik Büyükbaş, alımların ihtiyaçlar doğrultusunda yıl içinde yapılacağını söylüyor. Bu büyümedeki genişlik iri odak alanlarını ise Büyükbaş, şöyle anlatıyor: “İletişim ve teknolojideki önderlik vizyonumuz paralelinde, müşteri beklentisini tam adına karşılayacak inovatif bakir nişane ve servisleri hayata geçirecek görmüş geçirmiş ürün yöneticileri, kamu Türkiye’ye yayılan ferdî ve kurumsal kanaldaki satma ekipleri, Türkiye’nin değme noktasındaki kapsama alanı ilerlememize koşut yerine değişik noktalarda fariza yapacak network mühendisleri alacağız. Ayrıca müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinde avangart rolü olan davet merkezindeki alıcı temsilcileri de alacağız.” Kocabaş, ayrıca “Turkcell Grup olarak baktıklarında ise Superonline tarafında network ve satma ekiplerinde, Turkcell Teknoloji’birlikte proje ve satma ekiplerinde, Toptan Bilgelik tarafında almaç temsilcisi kadrolarında, değişik alanlarda da eş-pazarlama, KAPIK ve mal fonksiyonlarında büyüme bekliyoruz” diyor. Mir ekibini güçlendirecek bire bir başka ortaklık ise zaman bin 300 kişinin çalıştığı Pronet. 2009 yılı içinde değişik sektörlerdeki komutan çalışanlarını bünyelerine çekerek eş kadrosunu yüzdelik 300’ün üstünde büyüttüklerini belirten Pronet Umumi Müdürü Pek Kastro, 2009’üstelik yaptıkları alımlarla umar, bankacılık ve sigortacılık alanında hayatiyet gösteren şirketlerin arkası sıra, sunu degaje aktif komutan ekibine cemaat iştirak konumuna yükseldiklerini anlatıyor. Kastro, 2010 yılında ise Pronet as ekibine 100 eskimemiş ismi henüz katmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor. İŞ ARAYANLARA DANIŞMANLARDAN ÖNERİLER * Gelişen sektörlere yoğunlaşın. * İş arama sürecinde zamanı etken kullanın. * Dominant yeteneğinizi keşfedip, bunu akilane ifade ettiğinizden emin tıpkısı şekilde hareket arayışını sürdürün. * Görüşmeler esnasındaki genel tavrınızı ve kendinizi kayıtlı adına tabir ettiğiniz özgeçmişinizi gözden geçirin. * Şahsi networkünüzden yararlanın. * Online ağlarda kendinizi akla yatkın rapor etmenizin aktif olabileceğini unutmayın. * Mesleğinizdeki profesyonel kuruluşlarla, birliklerle temas halinde olun. * Kısmi süreli düzentileme fırsatları, proje bazlı işlemler konusunda birlikte esnek olun. * Akse döneminde dahi işgücü açığının olduğu, şirketlerin kullanılmamış öge alımında zorlandığı kâh meslekler var. Bu mesleklerin neler olduğunun farkında olup, gerekiyorsa bu konularda eğitimlere, şehadetname programlarına katılmak kudretli sonuçlar verebilir. Bunu dikkate alın.

Share: