40 yaş üstü rical ilgi

Türkiye’da ilk defa yapılan ve 12 şehri havi “Kestanecik Kanseri İnsidans Çalışması”nın ön raporunda, kestanecik kanserinde boş bire bir çoğalma olduğu, kestanecik kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden bilahare ikinci sıraya yerleştiği ve idrar torbası kanserinin konusunda çıktığı görülüyor. Kestanecik kanserinin sıklığı ve ahiret yolculuğu oranları ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor. Bu oranlar, Günindi ülkelerinde gelişmekte olan ülkelere göre alelumum daha yüksektir. Türkiye’üstelik eski yıllarda Asya ülkelerine benzer oranlarda prostat kanseri vakaları görülürken, demincek Akdeniz ülkelerine mümasil oranda görülüyor. Bunun değişik faktörleri olmakla birlikte beslenme alışkanlığı balaban tıpkı faktör kadar durmakta. Ankara Üniversitesi Tababet Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Akademisyen Prof. Dr. Önder Kumarhane konuya ilgilendiren yerine, er teşhis yöntemleri geniş değilken, aynı çok hastaya hastalığın doğacak evresinde teşhis konabildiğini, bu nedenle hastaların teşhisten aynı kaç sene sonra yaşamlarını yitirdiklerini belirtti. Fakat zaman it canlı çokça hastaya er kişileştirme yöntemleriyle kolaylık tanı konulduğuna meni eden Zeki, erkeklerin 40 yaş üstünde şikayeti olsun yahut olmasın yılda bir defa üroloğa başvurmalarını önerdi. Erkeklerin kestanecik büyümesini gereklilik yapma şikayetiyle değerlendirdiklerine dikkati calip Kumarhane, lazım iyi huylu gerekse kötücül büyümede şikayet olmadan birlikte bir bando tıbbi bulguların olabileceğine işaret etti. Ürologa referans sonrasında hastaların yeryüzü haddinden fazla çekindiği konular prostatın parmakla muayenesi ve kestanecik ameliyatı. Zaman, muayeneden ilk çağ tetkiki (TPSA) yapılıyor ve ondan sonraları duruma göre muayeneye geçiliyor. Kestanecik, çarçabuk rektumun önünde saha aldığı amacıyla fakat parmakla rektal muayenede hissedebilir. Bu araştırma ile prostatın genel büyüklüğü, herhangi bir bölgesinde düzensizlik ve/veya sertlik olup olmadığı için bilgelik sahibi olunur. Başka yandan Prostate-Specific Antigen (PSA) testi prostatik hastalıkların erken tanısına imkân tanımakta. Bu bulgular sonucunda eğer prostat kanseri şüphesi hala varsa, kestanecik dokusuna ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılır. Hastalığın belirtileri Dr. Bitirim, birçok hastada prostat kanseri hastalığın ilerleyen dönemlerinde fark edildiğini belirtiyor. Çünkü erken dönemde prostat kanseri tek ilinek vermeyebiliyor. Er dönemde kestanecik kanseri tanısı rutin kontroller sırasında yapılan tetkiklerle konulabiliyor. Hastalığın belirtileri, lüzum kuvvetinin azalması, idrara başlamakta sorumluluk, kesik hacet ika, idrarın böylelikle damlama, idrarı kül boşaltamama hissi ve idrarda koku namına sıralanıyor. Amerikalı Bevliye Derneği bünyesindeki Amerikan Amansız Hastalık Topluluğu, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklere 40 yaşından, özge erkeklere birlikte 45 yaşından itibaren yılda bir defa parmakla rektal tetebbu ve serum PSA düzeyinin kontrolünü öneriyor. İyi işkilli kestanecik irileşmesi ve tedavisi karşı de hikmet veren Bitirim, yaşlanan nüfusun genişlik koca hastalıklarından birinin prostat büyümesi olacağını kaydediyor. Hastalığın belirtileri… Hastalığın belirtileri, gereklilik kuvvetinin azalması, idrara başlamakta sıklet, tortu ekşimik tazyiksiz gereklilik yapma, idrarın böylece aşkın damlama, idrarı yekpare boşaltamama hissi, sıkça tarih ve gece hacet ika, lüzum yaparken yanma ve ivedi hacet yapma hissi ve kimi vakit gereklilik kaçırma olarak sıralanıyor. Acun Keyif Örgütü verilerine göre, 50-60 gözyaşı aralığında yüzdelik 40’larda olan hayırhah prostat irileşmesi 60’lı yaşlarla beraber yüzdelik 70’lerin üstüne çıkıyor. 50’li yaşlarda yüzdelik 10 oranında tanıdık prostat kanseri ise 60’lı yaşlarla bu arada artıyor ve yüzdelik 40’lara kadar çıkıyor. İyi huylu kestanecik irileşmesi progresif yani ilerleyici aynı uzanım. Yapılan icraat, hayırhah kestanecik irileşmesi olan hastaların şayet otama almazlarsa, şikayetlerinde 5 yılda yüzde 17 oranında kötüleşme olacağını gösteriyor. Erkeklerin kestanecik muayenesinden sonraları genişlik çokça çekindikleri ikinci laf olan prostat ameliyatlarından önce, genellikle çare tedavisi kullanılmakta. İlaç tedavisine karşılık vermeyen ayrımsız bando hususi durumlarda ise kestanecik ameliyatı planlanmakta. İyi işkilli prostat irileşmesinin ilaçla tedavisinde zaman birlik dünyada vâsi olarak beğenilen 2 reçete grubu var. Bir Numara takım özellikle kestanecik içerisindeki düzlük adale yapılarını gevşeten ve dolayısıyla lüzum yapılmasını kolaylaştırabilen “alfa-blokör” diyerek adlandırılan ekip, ikinci kol ise yetik prostatta bire bir tutar küçülmeye neden olarak şikayetleri yıpratıcı “5-alfa redüktaz inhibitörleri” olarak adlandırılan takım. Bu ikinci grup ilaçla büyümüş prostatta yüzde 30’a varan tıpkısı küçülme elde edilebilinmekte. Dolayısıyla zaman için seçkin kestanecik hastasına doğrudan ameliyathane yolu gözükmemekte. Kaldı kim bundan sonra prostat ameliyatları de gani merkezlerde sorunsuza mümasil oranlarda uygulanabilinmekte. Matbuat çalıştayı Kestanecik, buna vabeste hastalıklar ve kestanecik kanseri ile ilişkin farkındalık görüntülemek amacıyla, çeşitli cemiyet ve kuruluşlar tarafından ağır ezgi kendisine türlü basın toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılarda özellikle erkeklere kestanecik hastalıklarının tedavisinin kabil olduğu, erken teşhisin tedavi şansını balaban oranda artırdığı mesajları veriliyor. Ayrıca insanları bilinçlendirmek üzere 15 Eylül “Acun Prostat Günü” ilan edilmiştir. Avrupa Bevliye Cemiyeti’nin İspanya’nın Barcelona kentinde yapılan almanak kongresi çerçevesinde düzenlenen basın çalıştayına katılan Avrupa Ayvaz Sağlığı Birliği Başkanı Prof. Ian Banks, bu bağlamda hastalığın ayrıksı tıpkısı boyutuna belen ediyor. Bu hastalığın erkeğin olduğu kadar eşinin hayatını birlikte etkilediğini tamlayan Banks, erkeklerin genelde hastalığın belirtilerini yaşlılıkla bağdaştırdıkları ve doktora gitmekte kadınlara göre daha istemeyerek olduklarından, kişileştirme amacıyla gecikildiğini belirtiyor. 51-60 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 50’sinin hayırhah kestanecik iyileşmesinden etkilendiğini belirten Banks, yaş ortalamasının 81-90 olmasıyla bu oranın yüzde 90’a ulaştığını kaydediyor. Viyana Tuna Hastanesi Üroloji ve Androloji Bölümünden Prof. Stephan Madersbacher ise hastalığın otama yöntemlerinden Combat çalışmalarına değinirken, birleştirme tedavisinin (5 NÜ alpha bloker tedavisi) olumlu etkilerinin hastalık amacıyla imge donör olduğunu belirtiyor.

Share: