40 hoşnutluk özen!

His ve soy hastalıkları, kamu dünyada sunu çokça ölümlerin yaşandığı hastalıkların başında geliyor. Tendürüst yaşta gelen kalp krizleri ise çoğunlukla bayıltan oluyor. Türk Kardiyoloji Derneği’nin yayımladığı rapora bakarak, dünyada 17 milyon, Türkiye’da değme yıl 190 bin hayat duygu-soy hastalıkları dolayısıyla hayatını kaybediyor. Bugünden itibaren 22. Ihtisas Haftası kapsamında Türkiye genelinde hastalığa alın umumi bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak. Uzmanlar, kalp rahatsızlıkları üzerine yapılacak sunma gani çalışmanın tınlamalı kardiyolojik check-up olduğunu vurguluyor. International Hospital Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan, “Tek yakınması dahi olmasa hep 20’li yaşlarda kolesterin, nefes şekeri ve kan basıncı değerlerini ölçtürmeli. Eğer değerler alışılagelen çıkarsa 30 yaşına kadar 5 yılda aynı, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaşından bilahare ise risk durumuna göre 1-3 almanak periyotlarla yaptırmalı” diyor. İLK ETAP DOKTOR MUAYENESİ Ruh check-up’ı doktor muayenesi ile başlıyor. Etibba, “Kalp hastalığı belirtilerine müteveccih yakınmalar var mı? Sigara ile alkol tüketimi, obezite, diyabet, hipertansiyon yahut ailede ruh hastalığı öyküsünün varlığı gibi risk faktörleri bulunan mu?” gibi sorularla hastanın tafsilatlı öyküsünü alıyor. Hastadan maksut ‘kolesterin’ ile ‘trigliserid’ gibi maddelerin kandaki değerlerinin belirlenmesine müteveccih yapılan tahlil sonuçları ve detaylı muayenede nahoş bulgular elde edilmişse veya pestil risk faktörüne sahipse, elan encam tetkiklere başvuruluyor. Bu ati tetkikler ise şöyle: ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) Elektrokardiyografi muayeneden bilahare evvel başvurulan sondaj. Kalbin elektiriksel aktivitesinin kaydedilmesi ile ritm bozuklukları, kalp aksesi ( geçirilmiş ya de eskimemiş gelişen kriz), ciğer ağrısı sırasında alınırsa akse düzeyine varmayan, ancak kalp kasında beslenme bozukluğu yaratıcı damar daralmaları, erdemli tansiyona bağlı değişiklikler ve kâh miyokart hastalıkları özellikle oluşmak üzere duygu hastalığının farklı şekilleri hakkında bilgi veriyor. Ahşa bölgesine, el ve kıç bileklerine yerleştirilen elektrotlar benzeri cihaza bağlanıyor. Cihaz kalpten mevrut elektriksel dalgaları kağıda aktarıyor ve serencam ifade ediliyor. Ancak EKG’nin alışılagelen çıkması kalbin büsbütün mıhlı olduğu anlamına gelmiyor, zira bu sınav kalpteki gelişigüzel fonksiyonu göstermiyor. EKG’ye kalbin tartım ve ısı yayımı bozukluklarının belirleme edilmesinde ve döş ağrılı durumlarda kalp krizi yahut kirize andıran durumların saptanmasında başvuruluyor. EFOR TESTİ Efor testi, koşun bandı üstünde ya dahi bisiklet ile, ruh yükünü her an artıracak şekilde, muhtemelen ayrımsız süre ve hızla antrenman yapılırken EKG ve nefes basıncının sonsuz izlem edilmesi ve mahsus aralıklarla vasıta alınması esasına dayanan bire bir formül. Güç testinde amaç, kalbe giderek mütezayit denge ilam etmek ve kalp hızını hastanın yaşına göre hesaplanan anlaşılan tıpkı minimal değere aksettirmek. Bunun amacıyla birlikte güç testinin başlangıcında koşu bandı çetin ve birkaç eğimle cereyan ediyor. Sayrı yürürken yer makro namına makbul protokolde herhangi bir üç dakikada ayrımsız, yordam ve eğimde artış uygulanıyor. Sınav boyunca hastadan alınan EKG kayıtları ekranda izleme ediliyor. Tıpkısı zamanda egzersizle his ritmindeki veya tansiyon değerindeki tadilat, göğüs ağrısı ve nefes darlığı kabilinden şikayetlerin olup olmadığı de kaydediliyor. Efor testi yer çokça koroner ara (kalbi besleyici atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması) tanısının konulması amacıyla uygulanıyor. Koroner kesinti bile ilinek vermeden gelişebildiği üzere tek yakınması olmasa dahi 40 gözyaşı üzerindeki kişilere check-up fayrap etmek amacıyla kullanılıyor. Efora, koroner boşluk tanısı konan hastaların takibinde, kalp krizi sonrasında tedavinin tam olup olmadığının belirlenmesi ve hastaya etap yapılması üzerine karar ita süreçlerinde, ruh kapak hastalıklarında cerrahi müdahale zamanının değerlendirilmesinde ve çarpıntı ile bayılma üzere şikayetlerin kardiyak sebeplerinin araştırılmasında bile başvuruluyor. RİTİM HOLTER Tartım holter, duygu ritmindeki değişikliklerin ve alışılagelen değerlerden sapan sair EKG bulgularının simultane kaydedilmesini sağlayan bire bir formül. Hastanın 24-72 saat boyunca üzerinde taşıyacağı ve günce aktivitelerinden alıkoymayan tıpkı tuhaf EKG cihazı yerine da nitelendiriliyor. Sonunda doktor bölüm zarfında gerçekleşen EKG değişikliklerini tutulan kayıtlar üzerinden teferruatlı yerine inceleyebiliyor. Hastanın göğsüne elektrot denilen ve kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden ufak algılayıcılar yerleştiriliyor. Bilgileri araç eden el telefonu büyüklüğündeki bir maşa da kemer yoluyla hastanın beline yerleştiriliyor. Hastadan, günlük aktivitelerini tek sınırlama yapmadan sürdürmesi isteniyor. Belirlenen müddet böylece (24-72 saatlik kayıtlar tür) kayıt cihazı çıkarılıyor ve alınan bilgiler bilgisayara yüklenerek EKG bilgileri çözümleme ediliyor. Dizem holter, süreklilik göstermeyen, hastanın günlük aktivitesine ve stres düzeyine kapalı yerine farklı zamanlarda ve gelişmemiş sürekli yerine ortaya çıkabilen dizem sorunlarında, genellikle ihtisas hızının düşük olması evet dahi kâh çarpıntı şekillerinde ortaya sâdır bayılma şikayetlerinde ve kalp ritmi üzerinde deli dolu ilaçlara kalbin verdiği yanıtın izlenmesinde fayda sağlıyor. TANSİYON HOLTER Gerginlik holter, hastanın alışılagelen aktivitelerini sürdürürken, soluk basıncını 24 saat yahut elan etraflı periyotta, belli devir aralıklarında ölçebilen taşınabilir elektronik aynı tevettür cihazıyla gerçekleştiriliyor. tansiyon kaydı üzere hastanın koluna gerginlik cihazının manşonu takılıyor. Aygıt, hastanın günce aktivitelerini sürdürürken saatte 2 evet de 3 posta tansiyon ölçümü yapıyor. Strateji süresi bittikten sonra cihazdaki kayıtlar bilgisayara yüklenerek soluk basıncının günce seyri analiz ediliyor. Tansiyon holter, evde kan basıncı ölçümü yapılamadığı durumlarda, beyaz önlük hipertansiyonunun araştırılmasında (elden hekim yanında yükselen kan basıncı), değişik ölçümlerde tansiyon değerlerinde müfrit tahavvül olduğunda, tün uykusu sırasında tansiyon değerlerinin izleme edilmesinde, diyabet ve yüksek kolesterol kadar hastalıkların zaman basıncına etkisinin değerlendirilmesinde ve makbul çare tedavisinin takibinde ve vücudun buna verdiği yanıtın belirleme edilmesinde avantaj sağlıyor. EKOKARDİYOGRAFİ Ekokardiyografi, ultrason dalgaları kullanılarak kalbin bağırsak yapısının ve fonksiyonlarının net namına görüntülenmesi sağlayıcı işleme deniliyor. Ultrasonik curcunalı dalgaları, hastanın göğsünde gezdirilen duygun ayrımsız cihaz sebebiyle kalbe gönderiliyor. Kalbin iç yapısı ile fonksiyonları ultrason ekranında analiz ediliyor. 40 YAŞINI GEÇEN SISTEM YAPTIRMALI Gizli olan duygu rahatsızlıkları ekokardiyografi ile belirleme edilebiliyor. Uzmanlar bu nedenle 40 yaşını sabik seçme erkek ve menopoza giren herhangi bir kadının tek yakınmaları olmasa bile kesin ekokardiyografi yaptırmasını istiyor. Ekokardiyografi, ruh kapak evet dahi koroner huy hastalığının tanısı, takibi ve makul tedavinin seçilmesinde, doğumsal his hastalıklarının tanısında, kalpten sâdır nazik damarların yapısının tespit edilmesinde, faziletli zaman basıncının kalbe etkisinin incelenmesinde, his ameliyatları sırasında önsezi kapaklarına yapılacak engelleme şeklinin belirlenmesinde ve derhâl sonrasında kardiyak fonksiyonlar hakkında bilgelik edinilmesinde kullanılıyor. TRANSÖZOFAJİYEL EKOKARDİYOGRAFİ Ölçün yerine yapılan ekokardiyografi ile görülemeyen durumları belirlemek üzere ise “transözofajiyel” adı sunulan ve yemek borusuna yerleştirilen hortum ile yapılan ekokardiyografi uygulanıyor. Bu yönteme şu durumlarda başvuruluyor: • Arızi katre durumlarında kalpte pıhtı olup olmadığının saptanması, • Enfeksiyon varlığında bunun ruh kapakçılarına yerleşip yerleşmediğinin belirlenmesinde, • His deliklerinin incelenmesinde, • Ihtisas kap yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesinde, • Duygu kap tamiri yahut ruh deliklerinin kapatılmasına yönelik geçerli operasyonlar sırasında ve sonrasında iş başarısının değerlendirilmesinde.

Share: