2022 yılı ekleme bütçesi ile e-ticaret kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı

Kanunla umumi bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 bilyon 271 milyon 632 bin liralık, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 bilyon 203 milyon 143 bin teklik kalkışmak üzere mecmu 880 bilyon 474 milyon 775 bin lira yanıt eklendi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde saha kayran “Cumhur Reisi ödeneği” aut koyulmak üzere merkezi hile kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer düzlük personel giderleri ile Toplumsal Asayiş Kurumlarına cesamet primi giderleri mir ödeneklerine yüzde 40,5’i oranında yanıt eklendi.

Bu kapsamda yapılan yanıt eklemeleri karşılığı Kaynak yardımı ödenekleri ilgili dümen bütçelerine eklemeye Cumhur Reisi yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Dalavere Bütçe Kanunu’na bağlı umumi bütçe dirimsel tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin teklik artırılacak.

E-ticarete müteveccih yasa

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Için Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Kanun ile elektronik ticarette (e-tecim) nahak rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın istikrarlı ve dimdik büyümesinin sağlanması üzere, ölçekler birlikte dikkate alınarak e-ticaret ara bulucu bakım sağlayıcı ve e-tecim hizmet sağlayıcılara müteveccih aranjman yapıldı.

Gezi acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, resülmal piyasası, ifa hizmetleri, bahis ve talih oyunları ile elektronik danışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, e-ticaret ara bulucu bakım sağlayıcı veya e-tecim hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.

Kanunla, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’a yıpranmamış kavram ve kavramlar eklendi.

E-tecim pazaryerinde kendisinin eş yapıp yapmadığına bakılmaksızın sair elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların dünyalık veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına evet birlikte havale verilmesine imkan sağlayan aracı bakım sağlayıcılar “elektronik ticaret aracı bakım sağlayıcı” adına; lazım e-ticaret pazaryerinde isterse kendine ilgili e-tecim zarfında, öz servet yahut hizmetlerinin teminine müteveccih uyuşma eden evet de sipariş düz hizmet sağlayıcılar ise “elektronik tecim hizmet sağlayan” yerine tanımlanacak.

Kanuna, e-tecim uzlaştırıcı hizmet sağlayıcının vasıta hizmeti sunduğu e-ticaret ortamına ilgilendiren belirliliğin sağlanması üzere “e-ticaret pazaryeri” ve “e-tecim ortamı” tanımları da eklenecek.

Net muamelat hacmi, sonuncu fatura veya fatura adına güzeşte doküman değerlerinin cümle vergi, kaynak, masraf ve bir dahil toplamını içerecek.

Hukuka marjinal içerik

Gayrı kanunlarda bilakis egemenlik bulunmadıkça, ara bulucu hizmet sağlayan, hizmet sağlayıcı eliyle verilen zımni ve içeriğe laf dünyalık yahut hizmetle ait hukuka uymaz konulardan sorumlu olamaz.

E-tecim aracı hizmet sağlayan, e-tecim hizmet sağlayan vasıtasıyla verilen içeriğin hukuka karşıt olduğundan bitirmiş olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka yeraltı hususu ilgilendiren kamu çekicilik ve kuruluşlarına bildirecek.

E-tecim ara bulucu bakım sağlayıcı, türe sahibinin, fikri ve sınai iyelik hakkı ihlaline dayalı hikmet ve belgeye müstenit şikayeti üstüne, e-ticaret bakım sağlayıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu namına ve adalet sahibine bildirecek.

E-ticaret bakım sağlayan, şikayetin aksini gösteren vukuf ve belgeye dayanan itirazını ara bulucu bakım sağlayıcıya sunması üzerine, şikayete laf ürünü baştan yayımlayacak.

Şikayet ve itirazda; ilgililerin örtüsüz kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu eser hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dayalı gerekçeler ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar kayran alacak. İlgililerin umumi hükümlere göre adli ve yönetimsel mercilere başvurma hakları saklı olacak.

Tecim Bakanlığına “hareketli ve adaletli rakiplik ortamını siper” yetkisi

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, çalışkan ve adaletli rakiplik ortamını korumaya, bakım sağlayan ve aracı bakım sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya izinli olacak.

Vekâlet, kanunun uygulanmasını icat etmek için denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetleme sırasında hususi uzmanlık veya teknik vukuf müstelzim durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin türe ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ait asıllar ve esasları yönetmelikle belirlemeye izinli kılınacak.

Ara Bulucu hizmet sağlayıcı ve bakım sağlayıcı, aranjman kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişik hikmet, doküman, defter ve elektronik kayıtlarını, hareket yahut işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 sene süreyle saklamakla memur olacak.

Ticaret Bakanlığı, sesli kontrol ve bodur kaygı tarafından ticari elektronik ileti gönderen soy yahut hukuksal yaşama sürdürümcü bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan almaya mezun olacak.

İdari mal cezaları

Kanunla, e-ticarette nahak ticari pratikte kâin e-tecim uzlaştırıcı hizmet sağlayıcıya, nahak yere uygulamada bulunulan beherglas e-tecim hizmet sağlayıcı üzere 10 bin liradan 100 bin liraya büyüklüğünde idari nakdî ceza verilecek.

E-ticaret ara bulucu hizmet sağlayıcı eliyle mir fiyatında tek yönlü başkalık yapılması karışma e-tecim hizmet sağlayıcıyı kampanyalı dünyalık yahut hizmet satışına zorlayan e-tecim uzlaştırıcı bakım sağlayıcıya, beherglas e-tecim bakım sağlayan üzere 500 bin teklik yönetsel para cezası uygulanacak.

Kesin muamele hacmine karışma edilen elektronik tecim ortamları dünya doğmak üzere kendine ilişik e-ticaret ortamları ortada ulaşım imkanı sunan ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını işleyen sağlayıcıya ve e-ticaret uzlaştırıcı bakım sağlayıcıya 10 milyon liralık, para veya bakım ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, bir ortamda servet veya bakım teminine müteveccih ittifak yapılmasına ya de havale verilmesine imkân tanıyan sağlayıcıya ve e-tecim ara bulucu hizmet sağlayıcıya ise 20 milyon liralık idari para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığınca yapılan son bildirim ve bilgilendirmenin arkası sıra e-tecim aracı bakım sağlayıcı ve e-tecim bakım sağlayıcı, tüketiciler ve pazaryerinde bulunan e-tecim hizmet sağlayıcıları kıygın etmemek yerine yalnızca geçmiş siparişlere ilgili aksiyon ve işlemler yürütebilecek. Verilen müddet ortamında aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde nezaret tarafından e-tecim ara bulucu bakım sağlayıcının yahut e-tecim hizmet sağlayıcının ait genel ağ adreslerine içeriğin çıkarılması evet birlikte erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İdari mülk cezalarının uygulanmasına karşın Tecim Bakanlığınca sunulan müddet ortamında aykırılığın sonlandırılmaması yahut tıpkısı aykırılığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süresince tekrarı halinde bir eski cezanın iki imansız yönetimsel para cezası uygulanacak.

İdari servet cezalarına ilgili fiillerin, Tecim Bakanlığını yanıltmaya müteveccih hareket ve işlemlerle gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezalar 10 kalpsiz uygulanacak.

İdari mülk cezalarının tıpkısı takvim yılına ait hep tutarı, açık iş hacmi 60 bilyon liranın, fek ve iadeler dış prosedür sayısı 100 bin adedin üstünde olan aracı bakım sağlayıcı yahut hizmet sağlayan üzere 500 milyon lirayı geçemeyecek.

E-ticarette nahak ticari uygulamalar önlenecek

Kanunla, e-ticarette haksız ticari uygulamaların belirlenmesi ve bunların önlenmesi amaçlanıyor.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, vasıtalık hizmeti sunduğu e-ticaret bakım sağlayıcının ticari faaliyetlerini mehabetli ölçüde bozan, makul değişmeyen verme yeteneğini azaltan yahut sınırlı aynı kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı ayrımsız ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının nahak olduğu akseptans edilecek. E-ticarette nahak yere ticari uygulamada bulunulamayacak.

Nahak ticari uygulama sayılacak ahval şöyle:

Servet veya hizmet satışı karşılığında e-tecim bakım sağlayıcıya yapılması müstelzim ödemenin, arz geç as bedelinin e-ticaret aracı bakım sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü ortamında mecmu yapılmaması,

E-tecim ara bulucu hizmet sağlayıcı eliyle mir fiyatında tek yönlü ayrım yapılması karışma görünmek için, e-tecim hizmet sağlayıcının kampanyalı mülk veya bakım satışına zorlanması,

E-ticaret bakım sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan tavassut sözleşmesiyle belirlenmemesi evet da bu sözleşmenin açık, anlaşılır ve e-ticaret hizmet sağlayıcı marifetiyle cılız erişilebilir olmasının sağlanmaması,

E-tecim bakım sağlayıcının aleyhine olacak şekilde delalet sözleşmesi hükümlerinde geçmişe müteveccih yahut tek yönlü değişiklik yapılması evet da buna imkan sağlayıcı temas hükme tavassut sözleşmesinde yer verilmesi,

seçkin bakım verilmediği yahut verilen hizmetin türü ve bakım bedelinin tutar ya de oranı tavassut sözleşmesinde belirtilmediği halde e-ticaret bakım sağlayıcıdan bedel alınması,

Vasıta sözleşmesinde herhangi bir objektif ölçüte yer verilmediği halde evet bile kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle e-ticaret hizmet sağlayıcının tanzim evet de kaynak sisteminde geriye düşürülmesi, e-tecim hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması yahut sonlandırılması.

E-ticaret uzlaştırıcı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri

Kanuna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının iktisadi tamamiyet zarfında bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler, e-ticaret uzlaştırıcı bakım sağlayıcıya yapılmış kabul edilecek.

Düzenlemeyle e-ticaret ara bulucu hizmet sağlayıcılara bazen yükümlülükler getirildi.

Buna bakarak, vasıtalık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde kendisinin veya iktisadi külliyet zarfında bulunduğu kişilerin markasını haiz evet bile bellik kullanım hakkını taşıyan olduğu malları satışa sunamayacak yahut bu malların satışına tavassut edemeyecek. Bu malların, ayrımlı e-tecim içre satışa sunulması halinde bu ortamlar ortada erişim imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.

10 milyar liranın üstünde prosedür hacmi olanların yükümlülükleri

Kanunla ayrımsız takvim yılındaki kesin iş hacmi 10 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret ara bulucu bakım sağlayıcılara ilave yükümlülükler bile getirildi.

Buna göre, e-tecim uzlaştırıcı hizmet sağlayıcı, e-ticaret bakım sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca delalet hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacak ve aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerleri yahut diğer e-tecim ortamlarında e-ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak.

Net prosedür hacmi 10 milyar liranın üstünde olan e-tecim aracı bakım sağlayıcı, e-ticaret bakım sağlayıcının satışları zımnında elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği mamul verilere bedelsiz ve çalışkan şekilde ulaşım sağlamasına maharet imkan sunacak.

Şappadak aşkın e-tecim içre canlılık gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacak.

Bağımsız teftiş kuruluşunca hazırlanan teftiş raporu, Tecim Bakanlığına sunulacak.

Kemiksiz iş hacmi 30 bilyon liranın üzerindekilere ilave mecburiyet

Aranjman ile tıpkısı takvim yılındaki kesin muamele hacmi 30 bilyon liranın, nakız ve iadeler dış prosedür sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-tecim uzlaştırıcı hizmet sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirilecek.

Buna bakarak, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, pazaryerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve tenzilat faaliyetlerinde bulunmayacak.

Açık işlem hacmi 30 bilyon liranın üzerinde olan e-tecim ara bulucu hizmet sağlayıcılar, e-tecim hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, almaşık kanallardan bire bir evet birlikte ayrımlı fiyattan servet yahut hizmet sunmasını evet dahi reklam yapmasını kısıtlayamayacak; her kişiden mülk yahut bakım teminine zorlayamayacak. Ayrıca buna imkan sağlayan seçme hükme tavassut sözleşmesinde yer veremeyecek.

Kemiksiz iş hacmi 60 bilyon liranın üzerinde olanlara ilave yükümlülükler

Kanunla tıpkısı takvim yılındaki net muamele hacmi 60 bilyon liranın, tahrip ve iadeler aut prosedür sayısı 100 bin adedin üstünde olan e-tecim ara bulucu bakım sağlayıcılara de ilave yükümlülükler getiriliyor.

Bu kapsamda e-tecim aracı hizmet sağlayıcılar, tavassut hizmeti sunduğu e-tecim pazaryerlerinde, itimat kartıyla yapılan emniyetli ifa işlemleri ile ayrıksı ifa işlemleri hariç hesaplı bütünlük süresince bulunduğu bankaların ya üstelik şirketlerin, cesaret ita işlemleri karışma sundukları seçme tip hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkan sağlayamayacak.

Ayrıca vasıta hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde, hesaplı bütünlük süresince bulunduğu elektronik mülk kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişik faaliyette bulunulmasına imkan sağlayamayacak.

Kargo ve lojistik hizmetlerinde saraka sahibi olmasının gayrı işletmelerin rekabet edebilirliğini sekteye uğratması nedeniyle e-tecim aracı bakım sağlayıcılar; vasıtalık hizmeti sunduğu e-tecim pazaryerlerindeki satışlar, kendisinin veya konuşu bütünlük süresince bulunduğu kişilerin e-tecim bakım sağlayan yerine yaptığı satışlar ve e-ticaret dışındaki satışları dünya eşya taşımacılığı, transfer işleri organizatörlüğü ve kat bakım sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamayacak.a

Dünyalık yahut hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik yassı sağlaması halinde, bire bir ortamda servet yahut hizmet teminine yönelik barışma yapılmasına evet dahi havale verilmesine imkan sağlayamayacak. Bu hizmetlerin kendisi yahut ekonomik tamamiyet zarfında bulunduğu şahıslar eliyle farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde bu ortamlar beyninde muvasala imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.

Yıllık ve gazete kadar süreli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucularının, kısıtlamaya tabi olmadan e-ticaret alım satım yerlerinde satışa sunulmasına imkan sağlanacak.

E-ticaret lisansı

Ayrımsız takvim yılındaki kemiksiz muamele hacmi 10 milyar liranın, iptal ve iadeler dış işlem sayısı 100 bin adedin üstünde olan e-ticaret ara bulucu bakım sağlayan, faaliyetine devam edebilmek için Tecim Bakanlığından lisans kabul etmek ve lisansını revize etmek zorunda olacak.

Lisans ücreti, e-ticaret uzlaştırıcı hizmet sağlayıcılardan, bunların e-tecim pazaryerlerinde bire bir esbak takvim yılında gerçekleşen kesin işlem hacimleri oranında tahsil edilecek.

Lisans ücreti, Tecim Bakanlığınca peşin namına tahsil edilecek. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye sağlık kaydedilecek. Bu akçasal eşikler, gelişigüzel sene ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan e-ticaret hacminin almanak değiş oranına göre artırılacak.

Lisans ücretinin hesaplanmasında, e-ticaret ara bulucu hizmet sağlayıcı ve kazançlı kontekst ortamında bulunduğu e-tecim ara bulucu hizmet sağlayıcıların e-ticaret münasebet yerleri üzerinden mahdut dışına yapılan satışlar hesaba karışma edilmeyecek.

1 Ev 2023’te yürürlüğe girecek

Aracılık hizmeti sunduğu e-tecim pazaryerlerinde kendisinin veya konuşu kontekst ortamında bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanma hakkını haiz olduğu malları satışa sunan yahut satışına vasıtalık eden e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik dünyalık kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin hesaplı tamamiyet içre bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, pırtı taşımacılığı faaliyetinde mevcut işletmeler, nakil işleri organizatörü yahut yol bakım sağlayan kendisine yetkilendirilen işletmelerin kazançlı tamamiyet içre bulunduğu e-ticaret ara bulucu hizmet sağlayıcılar, yükümlülüklere 1 Ocak 2024’e kadar harmoni sağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ilk yapılan ve bir tarihten itibaren 6 kamer ortamında bu düzenlemeye makul ağıl getirilmeyen tavassut sözleşmelerinin ilgilendiren hükümleri asılsız sayılacak.

Lisans alma yükümlülüğü 1 Sülale 2025’te itibaren hesabına getirilecek. Düzenleme, 1 Aile 2023’te yürürlüğe girecek.

TBMM’nin tatil kararı Resmi Gazete’birlikte yayımlandı!

 

TBMM kararları Resmi Gazete’birlikte

 

Kanunuesasi Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilgili mali denetim kararları Resmi Gazete’bile

 

Bilge ve müddeiumumi atamaları Resmi Gazete’de

 

Share: