2020 eğitim amacıyla tahavvül yılı olacak

Eğitim, seçme gün Türkiye’nin asıl gündemi. 2020’de dahi anca olması bekleniyor. Zira hem Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) hem da Yükseköğretim Yerleşmiş (YÖK), bakir yılda, 2019’de başladığı projeleri tamamlamayı, geliştirmeyi hedeflerken, zorlu çokça bakir projeyi bile hayata geçirmeyi planlıyor. İşte MEB’in ve YÖK’nam Tabiiyet’e hususi olarak açıkladığı 2020 hedefleri:

‘Hasat yılı olacak’

Milli Eğitim Bakanı Aydınlık Selçuk:

Öğün haritamız olan 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki hedefleri, saraka verdiğimiz takvim doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve altyapı çalışmalarımız amacıyla grup arkadaşlarımızla tehlikeli faaliyet harcadığımız tıpkı sene oldu 2019… Bu Bakımdan 2020 bizim amacıyla biraz dahi hasat yılı olacak… Esas varış noktamız ise Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefiyle 2023 yılıdır.

 
Takvimi kesin tıpkısı programla ilerliyoruz. 2020’nin kez haritası birlikte galiba. Tayyareci uygulamalarını yaptığımız projelerin hayata geçirilmesi, hoşur ölçekte uygulananların ülke geneline yayılması süreci var önümüzde.

“Faal Sarıklı Zinde Ati” diye vizyonumuzun merkezine aldığımız öğretmenlerimize yansımak, mesleki ve ferdî yeterliklerini yetiştirmek amacıyla başlattığımız Hoca Bindi Noktaları Projesi, 2020’üstelik tamamlanacak. Yıl sonuna büyüklüğünde 957 ilçemizin tamamında faaliyetlerine başlayacak.

Öğretmenlerimizin bir araya gelmesine kurgu girmek, kişisel gelişimlerini eklemek üzere Öğretmenler Kupası Turnuvası, Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenledik. Bu merkez organizasyonlara devam edeceğiz.

Çocuklarımızın deneyimleyerek öğrenmesini hedeflediğimiz Dizayn Beceri Atölyeleri çabucacık Türkiye’nin ciharıyek yanına yayılıyor. 2020’dahi tekmil ilçelerde bildirme az 1 nüsha okulda kalkışmak için bütün 10 bin işlik kurulacak.

“Eğitim Bilimi-İstihdam-Üretim” ilişkisini perçinlemek için mesleki eğitime müteveccih çalışmalarımız bitmeme edecek. özel sektör ve kamuyla imzaladığımız onlarca iş birliği protokolü gereği çalışmalarımız sürecek. İstihdam garantili okullarımızın sayısı artırılacak.

Hususi çocuklara hususi bandaj

‘Fer Hoca ile Terbiye Buluşmaları’ kapsamında on binlerce öğretmenimizle tıpkısı araya geldik. 2020’de dahi öğretmenlerimiz ve eğitim paydaşlarıyla buluşmaya, illerin eğitim bilimi sorunlarını ve projelerini masaya yatırıp vali, kaymakam, şehremini ve milli eğitim bilimi müdürleriyle danışma etmeye bitmeme edeceğiz.

Özel çocuklarımız amacıyla 81 ilde bildirme az 1, toplamda 200 destek eğitim bilimi odasını yeniden tasarladık. Terbiye hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere bindi eğitim bilimi odalarının eskimemiş standartlara göre kurulumu çalışmalarına bitmeme edilecek.

 
Köylerde birleştirilmiş derslik okutan 400 öğretmenimize eğitici eğitmeni sertifikası verdik. Öğretmenlerimizi mesleki gelişimleri ve birleştirilmiş derslik materyalleri bakımından sübvansiyon çalışmalarına bitmeme edeceğiz.

Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için denk soru kitapçıkları yayımlamaya, öğretmen ve öğrencilerimizin ferah ferah ulaşabilecekleri dijital içerikler geliştirmeye devam edilecek.

2019’üstelik öğrencilerimizin çevreye, doğaya duyarlılıklarını tasarruf etmek, onların kültürel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerini beslemek üzere liyakatsiz atılmış, Milli Mücadelemizin güzergâhı olan şeş ilimizde hatıra ormanı tevlit üzere projeler gerçekleştirdik. Bu tarz projeler bitmeme edecek.

 
Yani revan mukavim çok çalışmamız var. 2020 takvimimizde dahi yapılacaklar listemizdeki beher başlığın yanına dilek rahatlığıyla “tamamlandı” yazarak yılı bitirmeyi hedefliyoruz.

‘Liyakat’ geliyor

YÖK Başkanı Kadınsız Saraç:

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında Lehçe Kalkınma Odaklı Darülfünun sayısını 15’e ihata etmek.

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen Araştırma Üniversiteleri’nin karnelerinin açıklanarak 2020 yılı sonu bakımından güncellenmesi.

Arsıulusal öğrenci sayısının Teşrinisani 2020 itibariyle 190 bine ulaştırılması.

Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 üniversite sayısını 20’ye çıkararak bu üniversitelerde dahi kamu mektepli ve tedris elemanlarına dijital transformasyon dersinin verilmesi.

Nitelikli ecnebi tabiiyetli tedrisat elemanı ahiz standartlarının ilanı ve yürürlüğe konması.

Doktoralı eş havuzunun genişletilmesi; bu bağlamda 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı herif sayısını 5 bine sezmek.

YÖK Akademik Kariyer Platformu Değim’ı hayata eylemek.

Üniversitelerde sosyal bilimlerle ilgili ders havuzu kurmak ve bilim-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin da bu havuzdan ibret almalarını nail olmak.

YÖK-Dersleri Projesi’ni infaz etmek.

Eğitim fakültelerindeki terbiye talim süreçlerini yenilemek.

50/d kapsamında faziletkâr lisans özne ve tezini mütemmim araştırı görevlilerinin doktoraya başlayana kadar altı ay boyuncu ilişkisinin kesilmemesi amacıyla girişimde bulunarak bunun üzere hazırladığımız yasa değişikliğinin hayata geçirilmesini temin etmek.

Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasalı düzenlemelerin hayata geçirilmesi için lazım girişimlerde olmak.

Share: