2012 çalışan beklentileri

Akıbet Randstad Workmonitor’a göre, bütün dünyadaki ülkelerin çoğunda çalışanların 2012 hakkındaki duyguları olumlu. İncelenen 30 ülkeden 21’indeki çalışanlar, bu sene 2011’e kıyasla daha yüksek dirimsel beklentisi içre. Fakat bu ülkelerin yarısından az buçuk fazlasında (30’üstelik 18), soruları yanıtlayanlar işverenlerinin 2011’e nazaran finansal kendisine daha iyi ayrımsız yıla girmekte olduklarını düşünüyor. Haddinden Fazla müspet benzeri derogasyon olarak Arjantin’dahi çalışanların %93’ü ve Şili’de %96’sı 2012’nin kişi organizasyonları üzere henüz iyi tıpkısı sene olacağını düşünüyor. Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Japonya ve Hollanda’de ise çalışanlar 2012’nin ağırlık aynı yıl olacağı görüşünde. Türkiye’üstelik ise çalışanların %80’i 2012’nin elan ongun bir sene olacağına inanıyorlar.
Maaşlar performansı yansıtmıyor : Çoğu ülkede çalışanların bildirme birkaç %60’ı, Türkiye’dahi ise %73’ü maaşlarının performanslarını yansıtmadığını hissediyorlar; bu format belgisiz ekonomik dönemlerle angajmanlı benzer. Bu izzet Polonya’üstelik, Macaristan’birlikte (rastgele ikisinde üstelik %79) ve Yunanistan’birlikte (%81) alelhusus erdemli. Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye’birlikte çalışanların %80’inden dahası eskimemiş yılda maaş artışı, ikramiye ya dahi müteharrik yardımlarında salah bekliyor. Avrupalı çalışanların beklentileri ise daha düşük; bu alanda tıpkı düzelme olacağını bekleyenlerin oranı üçte ayrımsız evet dahi henüz beş altı.
İş için devlet tahrifat arzusu: Alelumum çalışanlar, kendilerine daha uygun olsa de hisse senedi üzere düzlük değiştirmek (apayrı ülkelere başvurmak) istemiyorlar; soruları yanıtlayanların üçte birinden azı değişim istiyor. Fakat Çin ve Hindistan’da çalışanların başka aynı yere yerleşmeyle ait sorunları namevcut: Çalışanların, Çin’da %64’ü ve Hindistan’üstelik %58’i, önlerine akilane hareket çıkarsa ayrıksı ülkeye başvurmak istiyor. Kâh durumlarda maaş artışı antipatik ciddi olabiliyor. Söz Misali Türkiye’dahi maaş artışı söz konusu olursa çalışanların yarısından ilavesi (%52) eksantrik ülkelere taşınabileceklerini belirtiyor. Ancak koşulların sabit kalması durumunda Türkiye’den müracaat etmek isteyen çalışanlaın oranı %36. Ayrıca Danimarka’dahi, Japonya’da, Lüksemburg ve İsviçre’birlikte çalışanlar mahiye artışı olsa bile yerlerinde kalmayı yeğleme ettiklerini belirtiyorlar.
Etkin güveni: Ara Sıra ülkelerde tembel küsurat çalışanların önlerindeki 6 kamer süresince başka bir iş bulma konusunda duydukları yürek azalmış durumda ve bu alanda yeryüzü düşük oranlar Yunanistan ve Hindistan’birlikte görülüyor. İşlerini kaybetmekten arz çok korkanlar Yunanistan’daki çalışanlar; onlar, işten çıkarılmanın risklerinin eskisinden henüz aşkın farkındalar. Türkiye’da etkili adına hareket arayan yüzdesi üçüncü çeyreğe nazaran %11’den %9’a geriledi. İş kaybı korkusu ise %3’ten %7’ye bundan sonra.
İşgücü Dolaşımı İndeksi 105’e yükseldi: İşgücü Dolaşımı İndeksi 2011 yılının ilk 3 ayında 103’deri 105’e yükseldi. İşgücü Dolaşımı indeksi bu yılın son çeyreğinde Kanada’bile fırladı (+12) ve çalışanlar de iş taharri etkinliklerinde henüz hareketliydiler. Belçika, İsviçre ve Arjantin’dahi birlikte işgücü deveran rakamları arttı. İşgücü Dolaşımı İndeksi sadece Singapur’üstelik düştü, Türkiye’üstelik ise çakılı kaldı.
İş Tatmininde akıntı yok: Bulunan işverenle faaliyet tatmini konusunda format, Avrupa dışında, Meksika ve Hindistan’üstelik sunu faziletkâr oluşmak amacıyla, büyükçe esbak üç aylarla tıpkı düzeydeydi. En az istiğna olanlar Japonya’daki çalışanlardı.
Personel motivasyonu: Yükselmeye odaklanmış çalışanları, Türkiye ve İtalya’üstelik olduğu büyüklüğünde Meksika ve Hindistan’birlikte bile eksiltmek mümkündü. Şimal ülkelerindeki ve Japonya’daki çalışanlar işlerinde yükselmeye güçlü aşkın odaklanmadılar.
Randstad Workmonitor: Randstad Workmonitor, 2003 yılında Hollanda’dahi, henüz sonraları Almanya’da başlatıldı ve şu anda Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren bire bir alanda, yekpare dünyada 30 ülkeyi kapsamaktadır. Randstad Workmonitor, işgücü dolaşımında hem yerel hem dahi toptan eğilimleri antlaşma içinde uyumlu adına gözler önüne ihmal etmek üzere yılda dört kez yayımlanır
Workmonitor İşgücü Dolaşımı İndeksi, şeş mahiye beş altı çerçevesi süresince işverenlerini tağyir olasılığı altındaki çalışanların güvenini izleyerek ve beklentileri yakalayarak aksiyon piyasasının hassasiyetleri ve etkin eğilimleri karşı şümullü bir telakki sağlar. İşgücü dolaşımının ölçümüne ilişik adına müteharrik tatmini ve personel motivasyonunun yanında galiba konudaki benzeri sorular dizisini manipülasyon birlikte bu anketin tıpkısı parçasıdır.
Niceliksel emek, yaşları 18 ile 65 arasındaki, haftada yer bir iki 24 saat ücretli bir işte müteharrik (özlük işine eş olanlar değil) popülasyona online meri aynı soruşturma aracılığıyla yürütüldü. Uluslararası Örnekleme Anketi kullanıldı ve talih başına yer pespaye eş sayısı 400 görüşmeydi. 2011 yılının dördüncü dümen araştırması, 24 Ekim ile 14 Son Teşrin 2011 tarihleri arasıda yürütüldü.
Randstad, esnek iş ve insan kaynakları alanındaki analizör üzerinde uzmanlaşmıştır. Hizmetlerimiz, eğlenceli arızi eleman desise ve gelgel içi mihman harmoni, profesyoneller, arama ve güzel, ve İK çözümlerini kapsar. Randstad, Arjantin, Belçika ve Lüksemburg, Kanada, Şili, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre, Mürekkep Kraliyet ve Amerika Mürekkep Devletleri’nde önceki üç arasında doğmak için tamlık dünyada önde gelen İK hizmeti sağlayıcılarından biridir. 2010 yılını Randstad tamam dünyanın rastgele yerinden 43 ülkede 4.200’e yakın işkolunda ve kurumiçi yerleştirmelerde yaklaşık 27.500 elemanı çalıştırarak kapattı. Ranstad 2010 yılında € 14.2 bilyon dirimsel üretti.
Merkezi Diemen, Hollanda’de bulunan Randstad 1960 yılında kuruldu. Randstad Ana Ortaklık nv, Randstad hisselerinin piyasaya sunulduğu NYSE Euronext Amsterdam’da kayıtlıdır.
Henüz çok vukuf için www.randstad.com adresine bakınız.

Share: