2010’un “Yeryüzü Zer Küresel Markalar”ı

Coca Cola, bu sene bile en dolgunca küresel marka yerine seçilirken, yeryüzü zer 10 işaret ortada enformatik ve teknoloji şirketlerinin hakimiyeti hücre çarpıyor. IBM, Microsoft, Google, Intel, Nokia ve HP ile gelişigüzel arz altın 10 küresel markanın 6’sını teknoloji şirketleri oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 7. basamakta düz kayran Google, bu yılki listenin 4. basamağına yükselmiş durumda. HP ise bu sene ilk defa dünyanın genişlik altın 10 markası arasına girdi.
Apple, Google, Blackberry, JP Morgan, Allianz ve Visa değeri genişlik haddinden fazla mütezayit markalar olurken; Harley-Davidson, Toyota, Nokia, Dell, UBS ve Citi 2010’un arz çok değer kaybeden markaları oldular. Mavera yandan Sprite, Santander, Barclays, Jack Daniel’s, Credit Suisse, Corona, 3M, Johnnie Walker, Heineken ve Zurich 2010’birlikte dünyanın bildirme altın 100 global markası arasına katıldı.
Arz altın küresel markaların ülkelere bakarak dağılımında ise ABD kilitsiz küreksiz küşayiş ile başı çekiyor. Genişlik değerli 100 global markanın 49’unun iştirak merkezi ESIR’da. ÇAKER’yi, 10 marka ile Almanya, 9 ayraç ile Fransa, 6 işaret ile Japonya, 5’çeri ayraç ile İngiltere ve İsviçre izliyor. En kızıl 100 küresel marka süresince Hollanda ve İtalya’dan 3’er; İsveç, İspanya, Güney Kore ve Kanada’dan 2’ölümlülük; Finlandiya ve Meksika’dan 1’çeri marka vadi alıyor. Buna kıymet, küresel ekonominin yükselen gücü namına tanımlanan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerinin yeryüzü değerli toptan markalar listesinde elan bir markası bulunmuyor.
Dünyanın sunma saygın bellik danışmanlık şirketi kabul edilen Interbrand, 2010 yılına ait “Genişlik Altın Küresel Markalar” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Interbrand’mağara bu sene 11.sini hazırladığı rapor, küresel tutum içindeki varlık ve güçlerine bakarak dünyanın yeryüzü kızıl 100 markasını belirliyor.Interbrand’mağara araştırması icap işaret gücünü canlı büyüklüğünden ayırmada izlediği formül, gerekse “küresel ayraç” olabilmek amacıyla getirdiği kriterlerle cins anlamda bir “arz zer küresel markalar sıralaması” olma özelliğini taşıyor. Interbrand ayrıca transparan ve denetlenmiş bilgilerini kamuyla paylaşmayan markaları sıralamanın dışında tutarık araştırmanın güvenilirliğini garanti altına almış durumda.

Araştırı sonuçlarına göre Coca Cola, henüz geçmiş cümle yıllarda olduğu üzere bu sene birlikte dünyanın sunu değerli markası konumunda. Interbrand’in raporuna bakarak küresel markalar listesinin zirvesinde vadi alan Coca Cola, 70,4 milyar dolarlık bellik değerine ehil. Listenin tepesinde aynı meşrubat şirketinin bulunmasına kıymet toptan markalar liginin evvel 10’unda sabık sene olduğu kabil bu yıl bile teknoloji ve bilişim firmalarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Listenin önceki 10’unda IBM (2. tam), Microsoft (3. sırada), Google (4. sırada), Intel (7. sırada), Nokia (8. tam), HP (10. sırada) doğmak için 6 teknoloji ve bilişim şirketi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl sıralamada 7. sırada mevcut Google, bu yıl 3 adım aniden terfian Microsoft’un derhâl ardından yer değerli 4. global ayraç konumuna yükselmiş durumda. 2009’dahi sıralamada 9. sırada bulunan Intel bu yıl 7.’liğe terfian önce 10 içerisinde değeri mütezayit ayrımsız değişik marka oldu. HP birlikte bu seneki değerlendirmede evvel 10’un dışına sakıt Toyota’nın yerini alarak ilk kez dünyanın sunu değerli 10 markası arasına girdi. En değerli küresel markalar listesinin ilk 10’unda düzlük düz sair firmalar ise 5. sırada mevcut General Electric, 6. sırada kâin McDonald’s ve 9. sırada mevcut Disney olarak sıralandı.
Yükselenler ve düşenler
Yeryüzü Altın Global Markalar listesinde sabık yıla bakarak bellik değeri sunu aşkın kalan 6 ayraç Apple, Google, Blackberry, JP Morgan, Allianz ve Visa oldu. Bu markaların işaret değerleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 28’le yüzde 37 beyninde artma gösterdi. Buna bakarak Apple listede 20. sıradan 17. sıraya, Google 7. bayağı 4. sıraya, Blackberry 63. bayağı 54. sıraya, JP Morgan 37. sıradan 29. sıraya, Allianz 81. amiyane 67. sıraya ve Visa da 94. bayağı 82. sıraya yükseldi. Listede sabık yıla bakarak bellik değeri sunu aşkın gerileyici 6 işaret ise Harley-Davidson, Toyota, Nokia, Dell, UBS ve Citi namına sıralandı. Bu markaların marka değerleri 2009 yılına göre yüzde 13 ile yüzdelik 24 ortada düşüş gösterdi. Sabık yılki sıralamaya göre 2010 listesinde, Harley-Davidson 73. sıradan 98. sıraya, Toyota 8.’likten 11.’liğe, Nokia 5.’likten 8.’liğe, Dell 35.’likten 41.’liğe, UBS 72. bayağı 86. sıraya, Citi üstelik 36. sıradan 40. sıraya gerilemiş durumda.
“Bildirme zer 100”e girenler
2010’de sunma zer 100 küresel ayraç arasına katılan 10 eskimemiş bellik ağırlıklı adına finansal servisler ve alkollü içecekler sektörlerinden geldi. Geçen sene önce 100 ortada namevcut Sprite bu sene 61., Santander 68., Barclays 74., Jack Daniel’s 78., Credit Suisse 80., Corona 85., 3M 90., Johnnie Walker 92., Heineken 93. ve Zurich bile 94. amiyane bildirme zer 100 toptan işaret arasına katıldı.
Arz altın markaların yarısı ÇAKER’den
En kızıl küresel markalar listesinde ESIR’nin değişmez benzeri hakimiyetinin olduğu görülüyor. Listede mevcut markalardan 49’nun iştirak merkezi MEMLUK’bile bulunuyor. BENDE’yi, 10 global marka ile Almanya, 9 işaret ile Fransa, 6 marka ile Japonya, 5’leşker ayraç ile İngiltere ve İsviçre izliyor. Yer kızıl 100 global ayraç zarfında Hollanda ve İtalya’dan 3’leşker; İsveç, İspanya, Cenup Kore ve Kanada’dan 2’üzücü; Finlandiya ve Meksika’dan 1’asker işaret meydan alıyor.
Matthew Millard-Beer: “2010 listesi, markaların krizlerdeki koruyuculuğunun göstergesi”
Interbrand Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü Matthew Millard-Beer, Sunu Değerli Global Markalar 2010 Listesi’nin, krizlere cebin marka gücünün pekâlâ koruyucu tıpkı kalkan işlevi görebildiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Matthew Millard-Beer, “Toyota, ürünleriyle ilişkin yaşadığı büyük soruna karşın yer değerli markalar listesinde hemen 3 derece geriledi; Apple da iPhone 4’ünün kusurlarına rağmen değer yenilmek tıpkı yana’  bildirme aşkın derece kazanan markalardan biri olmayı başardı. Gelişigüzel iki iştirak dahi haddinden fazla ateş parçası bellik değerlerine sahip olmasalardı ürünlerinde yaşadıkları sorunlardan çokça daha inatçı şekilde etkilenirlerdi” dedi. Interbrand’mağara Türkiye’ye özel tıpkısı en gani markalar araştırması hazırlanması konusunu gündemine aldığını tamlayan Millard-Beer, Türkiye’nin faal soylu erki tahaccüm ivmesi ile küresel ölçekte işaret yaratmaya namzet ülkelerden biri olduğunu tabir etti.
Interbrand raporundan öne sâdır konular
Küresel ekonominin 2010 yılında düzelme yönünde elan eskimemiş kullanılmamış emeklemeye başladığının ifade edildiği Interbrand raporunda; yaşanan sürecin kalan karlarla bu arada tüketicilerin birlikte endişelerinin arttığı sakil benzeri çevrim olduğuna meni ediliyor. Interbrand 2010 En Değerli Global Markalar Araştırması’nda, “alışveriş” kavramının ve markalarla tüketicileri arasındaki ilişkinin köylü dönülemez şekilde değiştiğine belen edilerek bunun gerekçesi şöyle açıklanıyor: “Bugünün markalarının çıktı tüketicilerinden tıpkısı molekül saklayabilmesine imkan yok. Markaların oyun etmekte oldukları husus neyse o olmaları, onu söylemeleri ve onu yapmaları gerekiyor. Bilgiye erişimleri sonsuz daha de kalan akil tüketiciler, vaatlerini hesabına getiremeyen markaları adıyla sanıyla internette car ediyor; bahtsız çalışanlar işverenlerini usulsüzlükle suçluyor; tüketiciler birlikte gördüklerinin, duyduklarının sonucunda herhangi bir zamankinden elan pimpirikli bire bir durumda. Markaların bunu vazgeçmek için değme zaman tüketicilerine canıgönülden ve özden karşılık veriyor olması gerekir, kontra durumda ilişkinin bozulması riski mevcut.”
Interbrand’in raporunda 2010 yılı raporunun öne çıkan marka ve konularla ilişkin yapılan farklı değerlendirmelerden bazıları şöyle:
“2010 yılında değerini sunma çok arttıran bellik olan Apple, marka sadakatinin ve bir markanın tüketicilerini satın almaya yöneltme gücünün evire çevire bir örneği oldu. Söz Gelişi tüketiciler, iPhone 4’ün duyarga sorunlarıyla ilgilendiren çıkan haberlere hiç saygınlık etmediler. Öyle kim iz daha önce çıktığı devir 1,5 milyon skor sattı. iPad’le ait başlangıçtaki menfi yorumlar, ürünü satın ahzetmek isteyenlerin dükkanların önünde mufassal kuyruklar oluşturmasını engellemedi. Apple, markasına yaptığı detaylı dönemli yatırımlar ve inşa etmiş olduğu marka sadakati sayesinde itibarının kötülük görmesini önleyebildi.
Meksika Körfezi’nde yaşanan mekân felaketi ve ayraç taahhütlerinin hesabına getirilememesi BP’yi “Genişlik Kızıl 100 Işaret” listesinin dışına itti ve Shell’i akaryakıt sektörünün bildirme altın lider markası haline getirdi. 2009’birlikte listenin 92. basamağında kâin Shell, 2010 sıralamasında 81. sırada kayran aldı.
Google, Interbrand’mağara 2010 değerlendirmesiyle gelişigüzel Microsoft’un bir lahzada ardından 4. sıraya yerleşti. İki işaret arasındaki çekişme, bakir ürünler sunulmasını sağlayarak tüketicilerin yararına benzeri serencam mu verecek; yoksa bu parçalanma bellik değerlerini tehlikeye mi atacak? 2009, bu iki ati uygulayım bilimi devinin birbirlerinin muamele paylarına ve gelirlerine ayn diktikleri bir yıl oldu. Rastgele iki firma üstelik internette daha yeğin ayrımsız durum üzere savaşıyor.
Bu yıl 26,8 milyar dolarlık bellik değeriyle ilk kez geçmiş 10’a giren HP, geçtiğimiz sene yaptığı akıllıcasına satın almalarla im portföyünü ve HP markasını genişletti. Bellik, bire bir servis ve yazılım sağlayan olma yolunda tekâmül geçirmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde anbean genişleyen gelişim alanları arasında tutarlılığın sağlanması, HP’nin uğrunda aşılması müstelzim konulardan biri olarak duruyor.
Otomotiv endüstrisinde print ayrımsız yıla karşın zirvedeki markaların tasarım yenilikleri ve teknolojiden ötede aksesuarlara büyüklüğünde kurdukları yıpranmamış işbirlikleri ile yerlerini korudukları görülüyor. Sektördeki başlıca markaların kullanılmamış tıpkısı konumlandırmaya her an, iktisat sınıfı vesait yerine müfrit eklentiler taşıyan ilımlı-büyüklükte premium vesait sunmaya yöneldikleri hücre çarpıyor. Bu yıl sektörde kalabalıktan sıyrılan ve öne sâdır markaların başında Hyundai geliyor. Hyundai, efdal performans ve lüksü akla yatkın fiyatlarla bir araya getiren bakir modelleriyle, erişilebilir fiyatların performans ya bile güvenlikten nükûl etmek anlamına gelmeyeceğini aynı misil elan kanıtladı. 2009’da 100. yaşını kutlayan ve bellik değeri yüzde 9 oranında küsurat Audi dahi yaklaşık 15 yıl önceki yaşanan vurdumduymaz davet problemleri tümden unutulmuş görünüyor. Marka, iz portföyü, devam fail elektrikli kurgu çalışmaları, reklamları ve sponsorluklarıyla önümüzdeki dönemde elan dahi güçlenmeye namzet.
Ötede ürünler segmenti küresel kazançlı krize karşın büyümesini sürdürüyor. Armani, Louis Vuitton, Gucci ve Hermes, 2010’da işaret değerlerini arttırmaya bitmeme ettiler. Değme hangi büyüklüğünde tüketiciler rastgele alanda tasarrufa gitmeye çalışsalar üstelik bu markalar yaşattıkları salon içi deneyimi değişik online kanallara taşıyarak tüketicilere yabansı bakım sunmaya devam ettiler. Çılgın markalar, geçmişlerinden mevrut güçlerini vurgulayarak ve markalarını kitlesel ürünlere yaklaştıracak konumlandırmalardan dikkatle kaçınarak, farklılaşmalarını sağlayıcı tıpkısı stratejiyi başarıyla izlediler.
Finansal servisler sektöründe ise Citi ve UBS gibi krize sınırlı namına bellik değeri gerileyen firmalar olduğu kabilinden Santander, Barclays ve Credit Suisse gibi ilk kez önceki 100’e giriş başarısını gösteren markalar da oldu. Bu kuruluşlar cılız markaları satın alarak, hükümet yardımlarını akseptans etmeyerek ve toptan işaret stratejilerine yatırım yaparak krizin dışında kalmayı ve bellik değerlerini arttırmayı başardılar.
Nesnel kriterlere müstenit kapsamlı araştırma
Interbrand’in raporun hazırlanmasında kullandığı yöntem bilimi, şirketlerin aktiflerinden biri olarak markalarına ne şekilde yatırım yaptıklarını ve elbet yönettiklerini görmeye dayanıyor. Buna bakarak şirketin finansal performansının beraberinde, markanın ürünün satın alınma kararı içindeki payı ve markanın şirket gelirlerini korumadaki gücü de değerlendirmeden geçiriliyor. Interbrand’mağara izlediği yöntem, markaları şirket aktiflerinin büyüklüğünden ayrı yerine değerlendirebilmeye imkan sağlıyor.
Interbrand değerlendirdiği tüm markalarda, cironun sunma beş altı yüzde 30’unun şirketin kurulduğu büyüklük dışından sağlanması ve gelirlerin dahi yüzde 50’sinden fazlasının tek aynı kıtadan gelmemesi kriterlerini koyarak, araştırmanın esas anlamda bir “toptan markalar sıralaması” olmasını sağlamış durumda.

INTERBRAND SUNU DEĞERLİ GLOBAL MARKALAR 2010 LİSTESİ
2010
SIRA2009
SIRA
BELLIK
SEKTÖR2010
IŞARET DEĞERİ (Milyon dolar)2009
MARKA DEĞERİ (Milyon dolar)IŞARET DEĞERİNDEKİDEĞİŞİM (%)
11COCA-COLAİÇECEK70,45268,7342%
22IBMTİCARİ HİZMETLER64,72760,2117%
33MICROSOFTYAZILIM60,89556,6477%
47GOOGLEİNTERNET SERVİSLERİ43, 55731,98036%
54GEÇEŞİTLİ42,80847,777-10%
66MCDONALD’SRESTORAN33,57832,2754%
79INTELELEKTRONİK32,01530,6364%
85NOKIAELEKTRONİK 29,49534, 864-15%
910DISNEYMEDYA28,73128,4471%
1011HPELEKTRONİK26,86724,09612%
118TOYOTAOTOMOTİV26,19231,330-16%
1212MERCEDES-BENZOTOMOTİV25,17923,8676%
1313GILLETTEHIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ23,29822,8412%
1414CISCOTİCARİ HİZMETLER23,21922,0305%
1515BMWOTOMOTİV22,32221,6713%
1616LOUIS VUITTONLÜKS ÜRÜNLER21,86021,1204%
1720APPLEELEKTRONİK21,14315,43337%
1817MARLBOROTÜTÜN19,96119,0105%
1919SAMSUNGELEKTRONİK19,49117,51811%
2018HONDAOTOMOTİV18,50617,8034%
2121H&MGİYİM16,13615,3755%
2224ORACLETİCARİ HİZMETLER14,88113,6999%
2323PEPSIİÇECEK14,06113,7063%
2422AMERICAN EXPRESSFİNANSAL HİZMETLER13,94414,971-7%
2526NIKESPOR MALZEMELERİ13,70613,1794%
2627SAPTİCARİ HİZMETLER12,75612,1065%
2725NESCAFEİÇECEK12,75313,317-4%
2828IKEAEV DÖŞEME12,48712,0044%
2937JP MORGANFİNANSAL HİZMETLER12,3149,55029%
30

Share: