2010’da genişlik haddinden fazla kar edilecek ülkeler

Londra merkezli Grant Thornton International danışmanlık şirketi aracılığıyla yapılan son araştırmayla bildirme bu konudaki sunma nikbin ülkeler sıralandı. İyimserlik sıralamasında Avrupa Birliği’nde ve Kuzey Amerika’da yer kayran mütekâmil ülkeler henüz temkinli dururken, gelişmekte olan ülkeler yöre sıralarda kayran aldı. Vietnam Karlılık notu: 91 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %92 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %95 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı %64 Genel optimizm sıralaması 4 Hindistan Karlılık notu: 65 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %72 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %79 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %56 Umumi nikbinlik sıralaması 2 Filipinler Karlılık notu: 59 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %69 Gelirlerinin artmasını muntazır şirketlerin oranı %80 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %49 Umumi iyimserlik sıralaması 6 Brezilya Karlılık notu: 57 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %64 Gelirlerinin artmasını muntazır şirketlerin oranı %76 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı %63 Genel nikbinlik sıralaması 5 Şili Karlılık notu: 56 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %62 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %80 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı %47 Genel optimizm sıralaması 1 Avustralya Karlılık notu: 54 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %63 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %68 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı %50 Genel optimizm sıralaması 3 Danimarka Karlılık notu: 50 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %64 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %57 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %27 Genel nikbinlik sıralaması 30 İsviçre Karlılık notu: 50 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %61 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %65 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı %41 Umumi iyimserlik sıralaması 16 Ermenistan Karlılık notu: 45 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %55 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %68 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %39 Genel iyimserlik sıralaması 18 Cenup Afrika Karlılık notu: 44 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %60 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı %71 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı %38 Umumi optimizm sıralaması 13 Yıpranmamış Zelanda Karlılık notu: 41 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı %58 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketler %58 İstihdamının artmasını muntazır şirketler %43 Genel optimizm sıralaması 7 Malezya Karlılık notu: 41 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 54 Gelirlerinin artmasını muntazır şirketlerin oranı % 67 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 46 Umumi nikbinlik sıralaması 14 Botsvana Karlılık notu: 41 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 53 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 71 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 53 Umumi optimizm sıralaması 9 Singapur Karlılık notu: 40 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 57 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 62 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 43 Umumi nikbinlik sıralaması 11 İngiltere Karlılık notu: 38 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 55 Gelirlerinin artmasını muntazır şirketlerin oranı % 58 İstihdamının artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 34 Umumi optimizm sıralaması 24 Hong Kong Karlılık notu: 38 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 50 Gelirlerinin artmasını muntazır şirketlerin oranı % 65 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 47 Genel optimizm sıralaması 8 ÇAKER Karlılık notu: 36 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 50 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 51 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 29 Umumi optimizm sıralaması 22 Kanada Karlılık notu: 36 Karlarının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 49 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 51 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 32 Genel nikbinlik sıralaması 10 Arjantin Karlılık notu: 33 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 43 Gelirlerinin artmasını muntazır şirketlerin oranı % 81 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 40 Umumi nikbinlik sıralaması 19 Meksika Karlılık notu: 32 Karlarının artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 43 Gelirlerinin artmasını bekleyen şirketlerin oranı % 59 İstihdamının artmasını muntazır şirketlerin oranı % 33 Genel iyimserlik sıralaması 21

Share: