2 trilyon dolarlık kayıp! Kriptolar için kaba aranjman çağrısı

İngiltere Merkez Bankası’nın Mali Yöntem Komitesi’nden Salı haset yapılan açıklamada, sayısal varlıkların bütün çevre değerlerinin 2021 böylecene neredeyse 3 trilyon dolar olan zirveden yaklaşık 900 bilyon dolara düştüğünü söyledi. Sonuç aylardaki ölçüsüz dengesizlik, zararına satışlara kere açan likidite uyumsuzluklarına ve katılımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını kapatmalarına misil açtı. Bu kapsam bile piyasanın zayıflığını ortaya çıkardı.

İngiltere Minval Bankası, piyasanın bu özelliklerinin fiyatlardaki düşüşü açık artırma potansiyeline erbap olduğunu belirtti. İngiltere ve Avrupa’daki düzenleyiciler, kripto piyasasının bütün finansal sisteme kötülük verebileceğinden bulut duyduklarını söyleyerek sektöre karşı söylemlerini sertleştiriyorlar. İngiltere Forma Bankası, Aralık ayında kripto erinç piyasasının çarçabuk büyümesinin İngiltere finansal sisteminin istikrarı üzere bir risk oluşturabileceği yönündeki uyarısını yinelemişti.

İngiltere Kalıp Bankası Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe Ilk Teşrin ayında, saklı yazı piyasasının çabucak düzenlenmediği takdirde tıpkı zılgıt oluşturabileceğini söylemişti. Vezneci, saklı yazı piyasalarındaki sonuç dengesizliğin şimdilik bütün için tıpkı riziko oluşturmadığını belirtti. Fakat, kripto piyasalarındaki hareketler ve bunların bankalar ve sair piyasalarla olan bağlantısı artmaya devam ederse ve kripto piyasasının düzenlenmesine dair benzeri etap atılmazsa sistemik riskler ortaya çıkabilir. İngiltere Dalan Bankası “Söz Konusu boyut, bahsi güzeşte piyasalardaki gelişmeleri ele kabul etmek üzere, düzenlemelere ve ülfet yaptırımlarına duyulan ihtiyacın altını çiziyor” dedi.

Kriptoya deste azalıyor

 

Ağırlık durumdaki saklı yazı şirketi 150 işçi çıkarıyor

 

Kriptodan desteğini çekiyor

 

Share: